You have no items in your shopping cart.

เสริมเชาวน์ พัฒนาสมอง

Set Ascending Direction

List Grid

Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
per page
 1. แบบฝึกหัดเสริมทักษะการคิด : มิติสัมพันธ์ ระดับเตรียมอนุบาล (Kumon)

  Code : P-YOU-926
  หนังสือเล่มนี้มีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย แบบฝึกหัดลากเส้น ปริศนาเขาวงกต ระบายสี และเกมต่อจิ๊กซอว์ปริศนา เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก่เด็กๆ

  Learn More

  Regular Price: 100.00 THB

  Special Price 90.00 THB

 2. แบบฝึกหัดเสริมทักษะการคิด : ความคิดสร้างสรรค์ ระดับเตรียมอนุบาล (Kumon)

  Code : P-YOU-927
  แบบฝึกหัดลากเส้น และวาดรูปเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก่เด็กๆ

  Learn More

  Regular Price: 100.00 THB

  Special Price 90.00 THB

 3. แบบฝึกหัดเสริมทักษะการคิด : การคิดอย่างมีตรรกะ ระดับเตรียมอนุบาล (Kumon)

  Code : P-YOU-928
  หนังสือเล่มนี้มีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย แบบฝึกหัดลากเส้น ปริศนาเขาวงกต ระบายสี และเกมต่อจิ๊กซอว์ปริศนา เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก่เด็กๆ

  Learn More

  Regular Price: 100.00 THB

  Special Price 90.00 THB

 4. แบบฝึกหัดเสริมทักษะการคิด : เหมือนและแตกต่าง ระดับอนุบาลขึ้นไป (Kumon)

  Code : P-YOU-943
  หนังสือเล่มนี้มีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย เกมจับคู่รูปทรง กับสิ่งของ และการจำแนกสิ่งที่เหมือน / แตกต่างกัน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก่เด็กๆ

  Learn More

  Regular Price: 100.00 THB

  Special Price 90.00 THB

 5. แบบฝึกหัดเสริมทักษะการคิด : การคิดอย่างมีตรรกะ ระดับอนุบาลขึ้นไป (Kumon)

  Code : P-YOU-945
  หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องจริงหรือสิ่งที่ไม่สมจริง การจดจำรูปแบบ และกิจกรรมเกี่ยวกับการให้้เหตุผล เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก่เด็กๆ

  Learn More

  Regular Price: 100.00 THB

  Special Price 90.00 THB

 6. แบบฝึกหัดเสริมทักษะการคิด : มิติสัมพันธ์ ระดับอนุบาลขึ้นไป (Kumon)

  Code : P-YOU-942
  หนังสือเล่มนี้มีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย เกมต่อจิกซอว์ปริศนา แบบฝึกหัดเปรียบเทียบ ระบายสี และวาดภาพเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก่เด็กๆ

  Learn More

  Regular Price: 100.00 THB

  Special Price 90.00 THB

 7. แบบฝึกหัดเสริมทักษะการคิด : ความคิดสร้างสรรค์ ระดับอนุบาลขึ้นไป (Kumon)

  Code : P-YOU-944
  หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย แบบฝึกหัดลากเส้นและวาดรูปเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก่เด็กๆ

  Learn More

  Regular Price: 100.00 THB

  Special Price 90.00 THB

 8. สมองซีกขวาฉับไว ไหวพริบดี : รูปร่างรูปทรง (แถมฟรี! สติกเกอร์)

  Code : P-YOU-903
  มาร่วมกันสร้างเสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกขวาไปกับ หนังสือ "สมองซีกขวา ฉับไว ไหวพริบดี : รูปร่างรูปทรง" เล่มนี้ ที่จะพาเด็กๆ ไปรู้จักโครงสร้างและลักษณะภายนอกของสิ่งใกล้ตัว แยกแยะความเหมือนและแตกต่างได้ นับเป็นพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้างสติปัญญาให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี นำเสนอในรูปแบบเกมและกิจกรรมที่สนุกสนาน พร้อมสติกเกอร์แสนสวยในเล่ม!

  Learn More

  59.00 THB

 9. สมองซีกขวาฉับไว ไหวพริบดี : การมองเห็นและจดจำ (แถมฟรี! สติกเกอร์)

  Code : P-YOU-904
  มาร่วมกันสร้างเสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกขวาไปกับ หนังสือ "สมองซีกขวา ฉับไว ไหวพริบดี : การมองเห็นและจดจำ" ที่จะพาเด็กๆ พัฒนาความสามารถในการใช้สมาธิ เพื่อพิจารณาสิ่งต่างๆ ได้อย่างละเอียดและถี่ถ้วน นับเป็นพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้างสติปัญญาให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี นำเสนอในรูปแบบเกมและกิจกรรมที่สนุกสนาน พร้อมสติกเกอร์แสนสวยในเล่ม!

  Learn More

  59.00 THB

 10. สมองซีกขวาฉับไว ไหวพริบดี : ความคิดสร้างสรรค์ (แถมฟรี! สติกเกอร์)

  Code : P-YOU-905
  มาร่วมกันสร้างเสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกขวาไปกับ หนังสือ "สมองซีกขวา ฉับไว ไหวพริบดี : ความคิดสร้างสรรค์" ที่จะช่วยส่งเสริมความคิดที่หลากหลายและแตกต่างให้กับเด็กๆ นำไปสู่การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น นับเป็นพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้างสติปัญญาให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี นำเสนอในรูปแบบเกมและกิจกรรมที่สนุกสนาน พร้อมสติกเกอร์แสนสวยในเล่ม!

  Learn More

  59.00 THB

 11. สมองซีกขวาฉับไว ไหวพริบดี : มิติสัมพันธ์ (แถมฟรี! สติกเกอร์)

  Code : P-YOU-906
  มาร่วมกันสร้างเสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกขวาไปกับ หนังสือ "สมองซีกขวา ฉับไว ไหวพริบดี : มิติสัมพันธ์" ที่จะพาเด็กๆ คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ นำไปต่อยอดความรู้ด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้างสติปัญญาให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี นำเสนอในรูปแบบเกมและกิจกรรมที่สนุกสนาน พร้อมสติกเกอร์แสนสวยในเล่ม!

  Learn More

  59.00 THB

 12. สมองซีกซ้ายฉับไว ไหวพริบดี : การวิเคราะห์ (แถมฟรี! สติกเกอร์)

  Code : P-YOU-907
  มาร่วมกันสร้างเสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายไปกับ หนังสือ "สมองซีกซ้าย ฉับไว ไหวพริบดี : การวิเคราะห์" ที่จะพาเด็กๆ พัฒนาความสามารถด้านการวิเคราะห์ ฝึกคิดทบทวนตามหลักการและเหตุผล เรียนรู้และ เข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ได้ถูกต้อง นับเป็นพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้างสติปัญญาให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี นำเสนอในรูปแบบเกมและกิจกรรมที่สนุกสนาน พร้อมสติกเกอร์แสนสวยในเล่ม!

  Learn More

  59.00 THB

 13. สมองซีกซ้ายฉับไว ไหวพริบดี : การคำนวณ (แถมฟรี! สติกเกอร์)

  Code : P-YOU-908
  มาร่วมกันสร้างเสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายไปกับ หนังสือ "สมองซีกซ้าย ฉับไว ไหวพริบดี : การคำนวณ" ที่จะพาเด็กๆ พัฒนาความสามารถในการคำนวณ รู้จักตัวเลข การนับจำนวน บวก-ลบ การเปรียบเทียบ ฝึกคิดและฝึกหาคำตอบโจทย์ปัญหา นับเป็นพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้างสติปัญญาให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี นำเสนอในรูปแบบเกมและกิจกรรมที่สนุกสนาน พร้อมสติกเกอร์แสนสวยในเล่ม!

  Learn More

  59.00 THB

 14. สมองซีกซ้ายฉับไว ไหวพริบดี : ความรู้รอบตัว (แถมฟรี! สติกเกอร์)

  Code : P-YOU-909
  มาร่วมกันสร้างเสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายไปกับ หนังสือ "สมองซีกซ้าย ฉับไว ไหวพริบดี : ความรู้รอบตัว" ที่จะพาเด็กๆ พัฒนาความสามารถด้านความรู้รอบตัว ทำความเข้าใจทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ และเหตุการณ์ที่ต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน นับเป็นพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้างสติปัญญาให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี นำเสนอในรูปแบบเกมและกิจกรรมที่สนุกสนาน พร้อมสติกเกอร์แสนสวยในเล่ม!

  Learn More

  59.00 THB

 15. สมองซีกซ้ายฉับไว ไหวพริบดี : ภาษา (แถมฟรี! สติกเกอร์)

  Code : P-YOU-910
  มาร่วมกันสร้างเสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายไปกับ หนังสือ "สมองซีกซ้าย ฉับไว ไหวพริบดี : ภาษา" ที่จะพาเด็กๆ พัฒนาความสามารถด้านภาษา เรียนรู้คำ ความหมายของคำและประโยค พัฒนา ทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นับเป็นพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้างสติปัญญาให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี นำเสนอในรูปแบบเกมและกิจกรรมที่สนุกสนาน พร้อมสติกเกอร์แสนสวยในเล่ม!

  Learn More

  59.00 THB

 16. ฝึกเชาวน์ไว

  Code : P-YOU-756
  แบบฝึกหัดแสนสนุกสำหรับเสริมสร้างเชาวน์ปัญญาให้กับเด็กๆ สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain-Based Learning (BBL) ทั้งเรื่องจำนวน จับคู่ เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ สังเกต เรียงลำดับ มิติสัมพันธ์ ภาษา กฎเกณฑ์ จินตนาการ มีเฉลยท้ายเล่ม

  Learn More

  Regular Price: 50.00 THB

  Special Price 45.00 THB

 17. ไหวพริบดี

  Code : P-YOU-757
  ปูพื้นฐานทางความคิดด้วยกิจกรรมแสนสนุก สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain-Based Learning (BBL) ด้วยแบบฝึกเสริมเชาวน์ปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เด็กๆ ในเล่มนี้เด็กๆ จะได้พบกับแบบฝึกแสนสนุกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน โดยมีภาพการ์ตูนประกอบสวยงามให้ได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งเล่ม

  Learn More

  Regular Price: 50.00 THB

  Special Price 45.00 THB

  Out of stock

 18. เสริมไอคิว

  Code : P-YOU-758
  ปูพื้นฐานทางความคิดด้วยกิจกรรมแสนสนุก สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain-Based Learning (BBL) ด้วยแบบฝึกเสริมเชาวน์ปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เด็กๆ ในเล่มนี้เด็กๆ จะได้พบกับแบบฝึกแสนสนุกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน โดยมีภาพการ์ตูนประกอบสวยงามให้ได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งเล่ม

  Learn More

  Regular Price: 50.00 THB

  Special Price 45.00 THB

 19. หนังสือของหนู เขาวงกตขั้นเริ่มต้น (KUMON)

  Code : P-YOU-411
  หากเด็กๆ กำลังเริ่มฝึกเขียนด้วยดินสอ หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีให้เด็กๆ ยิ่งขึ้น ใช้หนังสือเล่มนี้สำหรับพัฒนาทักษะการจับดินสอ พร้อมเพลิดเพลินกับการหาทางออกจากเขาวงกต ด้วยวิธีการนำเสนอในเล่มจะช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน สามารถก้าวไปถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง ทำให้เด็กๆ มีความมั่นใจในความสามารถของตนเองและมีแรงกระตุ้นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง

  Learn More

  Regular Price: 100.00 THB

  Special Price 90.00 THB

 20. หนังสือของหนู เกมตัวเลข 1-70 (KUMON)

  Code : P-YOU-410
  ถ้าเด็กๆ สามารถอ่านและเขียนตัวเลขได้มากกว่า 10 ขึ้นไป หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีให้เด็กๆ ยิ่งขึ้น ใช้หนังสือเล่มนี้สอนทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยเฉพาะ การจดจำและการอ่านตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 70 ด้วยวิธีการนำเสนอในเล่มจะช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน สามารถก้าวไปถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง ทำให้เด็กๆ มีความมั่นใจในความสามารถของตนเองและมีแรงกระตุ้นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง

  Learn More

  Regular Price: 100.00 THB

  Special Price 90.00 THB

Set Ascending Direction

List Grid

Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
per page
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วContinue shopping
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว