You have no items in your shopping cart.

NEW PRODUCT

See All
  • นิทานชุด หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก 2 ตอน สายลม

    "สายลม” สอดแทรกให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่อง “ลม” อันเป็นความรู้เบื้องต้นทาง วิทยาศาสตร์ เด็กๆ จะได้สนุกกับการทดลองง่ายๆ ผสมผสานกับการเรียนรู้ทักษะ การแก้ปัญหา โดยสามารถยืดหยุ่นความคิดและรู้จักพลิกแพลงเพื่อมองเห็นทางออกใหม่ๆ ของปัญหาได้ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กๆ ให้รู้จักการปรับตัว พร้อมเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี

    Regular Price: 85.00 THB

    Special Price 77.00 THB

  • นิทานชุด หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก 2 ตอน สายรุ้ง

    “สายรุ้ง” สอดแทรกให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่อง “รุ้งกินน้ำ” อันเป็นความรู้เบื้องต้น ทางวิทยาศาสตร์ เด็กๆ จะได้สนุกกับการทดลองง่ายๆ ผสมผสานกับการเรียนรู้ทักษะ การแก้ปัญหา โดยสามารถยืดหยุ่นความคิดและรู้จักพลิกแพลงเพื่อมองเห็นทางออกใหม่ๆ ของปัญหาได้ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กๆ ให้รู้จักการปรับตัว พร้อมเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้เป็นอย่างดี

    Regular Price: 85.00 THB

    Special Price 77.00 THB

  • นิทานชุด หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก 2 ตอน นับดาวฝันดี

    “นับดาวฝันดี” สอดแทรกให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่อง “แสงและดวงดาว” ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงชักชวนให้เด็กๆ นับดวงดาวไปพร้อมๆ กับเพื่อนๆ ผสมผสานกับการเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา โดยสามารถยืดหยุ่นความคิดและรู้จักพลิกแพลงเพื่อมองเห็นทางออกใหม่ๆ ของปัญหาได้ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กๆ ให้รู้จักการปรับตัวพร้อมเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี

    Regular Price: 85.00 THB

    Special Price 77.00 THB

  • นิทานชุด หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก 2 ตอน ช่วยกันอย่างไรดี

    “ช่วยกันอย่างไรดี” สอดแทรกให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่อง “การแทนที่น้ำ” ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับการเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา โดยสามารถยืดหยุ่นความคิดและรู้จักพลิกแพลงเพื่อมองเห็นทางออกใหม่ๆ ของปัญหาได้ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กๆ ให้รู้จักการปรับตัวพร้อมเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี

    Regular Price: 85.00 THB

    Special Price 77.00 THB

  • นิทานชุด หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก 2 ตอน กล่องแปลงกาย

    "กล่องแปลงกาย" สอดแทรกให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่อง “ขนาด” ผสมผสานกับการเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา โดยสามารถยืดหยุ่นความคิดและรู้จักพลิกแพลงเพื่อมองเห็นทางออกใหม่ๆ ของปัญหาได้ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กๆ ให้รู้จักการปรับตัวพร้อมเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี

    Regular Price: 85.00 THB

    Special Price 77.00 THB

  • คอร์สออนไลน์ตะลุยโจทย์ข้อสอบ New Toeic ชุด 1

    หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC สำหรับฝึกทำพร้อมเฉลย 200 ข้อ อิงรูปแบบข้อสอบใหม่ TOEIC 2020 พร้อมคอร์สออนไลน์ ตะลุยโจทย์ข้อสอบ อธิบายครบทุกข้อ อย่างละเอียด พร้อมแทรกเทคนิคการทำข้อสอบ

    Regular Price: 240.00 THB

    Special Price 216.00 THB

  • คอร์สออนไลน์ตะลุยโจทย์ข้อสอบ New Toeic ชุด 2

    หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC สำหรับฝึกทำพร้อมเฉลย 200 ข้อ อิงรูปแบบข้อสอบใหม่ TOEIC 2020 พร้อมคอร์สออนไลน์ ตะลุยโจทย์ข้อสอบ อธิบายครบทุกข้อ อย่างละเอียด พร้อมแทรกเทคนิคการทำข้อสอบ

    Regular Price: 240.00 THB

    Special Price 216.00 THB

  • คอร์สออนไลน์ตะลุยโจทย์ข้อสอบ New Toeic ชุด 3

    หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC สำหรับฝึกทำพร้อมเฉลย 200 ข้อ อิงรูปแบบข้อสอบใหม่ TOEIC 2020 พร้อมคอร์สออนไลน์ ตะลุยโจทย์ข้อสอบ อธิบายครบทุกข้อ อย่างละเอียด พร้อมแทรกเทคนิคการทำข้อสอบ

    Regular Price: 240.00 THB

    Special Price 216.00 THB

  • หัดคัดอักษรจีน สำหรับผู้เริ่มต้น

    ฝึกคัดอักษรจีน พร้อมเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน แยกเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการจดจำ มีสัทอักษรหรือพินอิน และคำอ่านภาษาไทย เพื่อให้อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ตัวช่วยปูพื้นฐานในการเรียนภาษาจีน

    Regular Price: 69.00 THB

    Special Price 63.00 THB

  • Short Note วิทยาศาสตร์ ม.1

    ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) SHORT NOTE ช่วยจำ สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย จดจำเนื้อหาได้รวดเร็ว สอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติม นอกเหนือจากในหนังสือเรียน แทรกองค์ความรู้สมัยใหม่ เข้ากับยุคปัจจุบัน สแกน QR Code เพื่อดูคลิปวิดีโอ สอนประกอบเนื้อหาในบางส่วน

    Regular Price: 95.00 THB

    Special Price 86.00 THB

  • 100 First Numbers, Shapes, Colors, Days and Months (Board Book)

    หนังสือบอร์ดบุ๊คคำศัพท์ประกอบภาพ เรื่อง 100 First Numbers, Shapes, Colors, Days and Months เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด

    Regular Price: 150.00 THB

    Special Price 135.00 THB

  • First Words Flash Cards การ์ดคำศัพท์ 5 หมวด กล่องเขียว Level 2 (ใช้ร่วมกับ TalkingPen ได้)

    แฟลชการ์ดคำศัพท์ 5 หมวด กล่องม่วง Level 2 ภาพจริง พื้นขาว สีสวย คมชัด ขนาดใหญ่กำลังดี มีคำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน คำแปล เล่นได้หลายอย่าง ทั้งแฟลช ท่องศัพท์ ทายภาพ ทายศัพท์ ฝึกอ่าน ฝึกจำ สนุก กระตุ้นสมอง เพิ่มคลังคำศัพท์ ส่งเสริมการคิด ที่สำคัญ!!! ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ได้ทุกรุ่น จิ้มฟังเสียงจากเจ้าของภาษา สำเนียงเป๊ะ

    Regular Price: 350.00 THB

    Special Price 315.00 THB

  • 100 First Foods (Board Book)

    หนังสือบอร์ดบุ๊คคำศัพท์ประกอบภาพ เรื่อง 100 100 First Foods เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด

    Regular Price: 150.00 THB

    Special Price 135.00 THB

  • First Words Flash Cards การ์ดคำศัพท์ 5 หมวด กล่องม่วง Level 2 (ใช้ร่วมกับ TalkingPen ได้)

    แฟลชการ์ดคำศัพท์ 5 หมวด กล่องม่วง Level 2 ภาพจริง พื้นขาว สีสวย คมชัด ขนาดใหญ่กำลังดี มีคำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน คำแปล เล่นได้หลายอย่าง ทั้งแฟลช ท่องศัพท์ ทายภาพ ทายศัพท์ ฝึกอ่าน ฝึกจำ สนุก กระตุ้นสมอง เพิ่มคลังคำศัพท์ ส่งเสริมการคิด ที่สำคัญ!!! ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ได้ทุกรุ่น จิ้มฟังเสียงจากเจ้าของภาษา สำเนียงเป๊ะ

    Regular Price: 350.00 THB

    Special Price 315.00 THB

  • Plants vs Zombies ระบบร่างกายมนุษย์ ตอน ปราบเชื้อโรคร้าย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

    หนังสือเล่มนี้อธิบายความรู้เรื่องระบบร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับไวรัสและเเบคทีเรีย อาการเจ็บป่วย ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ รวมถึงระบบอื่นๆ โดยนำเสนอผ่านการ์ตูนสนุกสนานในเรื่องราวของการผจญภัยในร่างกายมนุษย์! เมื่อซอมบี้ลักลอบเข้าไปในร่างกายของเดฟเพื่อทำให้เดฟเจ็บป่วย พืชจึงต้องรีบช่วยเหลือ สงครามกับซอมบี้ท่ามกลางระบบอวัยวะต่างๆ เป็นไปตามอย่างยากลำบาก ไหนจะต้องรับมือกับสุดยอดแบคทีเรียเเสนร้ายกาจ เหล่าพืชจะชนะอันตรายครั้งนี้ได้อย่างไร มาหาคำตอบและเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ไปพร้อมกันดีกว่า!

    Regular Price: 80.00 THB

    Special Price 72.00 THB

  • Plants vs Zombies ระบบร่างกายมนุษย์ ตอน สมองสุดอัจฉริยะ

    หนังสือเล่มนี้อธิบายความรู้เรื่องระบบร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับสมอง สติปัญญา การเรียนรู้ ความจำ โดยนำเสนอผ่านการ์ตูนสนุกสนานในเรื่องราวของการแข่งขัน “ศึกประลองซูเปอร์สมอง” ที่พืชกับซอมบี้จะต้องงัดไอคิวและความสามารถออกมาเชือดเฉือนกัน ทั้งสองฝ่ายเข้าค่ายลับสมองเพื่อเอาชนะ แต่อยู่ๆ ผู้เข้าแข่งขันฝ่ายพืชก็มีสมองกลายเป็นเด็ก!? เหล่าพืชจะต้องฝึกสมองและแก้สถานการณ์อย่างไรเพื่อเป็นแชมป์ให้ได้

    Regular Price: 80.00 THB

    Special Price 72.00 THB

  • Plants vs Zombies ระบบร่างกายมนุษย์ ตอน ไขปริศนายีนและพันธุกรรม

    หนังสือเล่มนี้อธิบายความรู้เรื่องระบบร่างกายนุษย์เกี่ยวกับยีน พันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ของมนุษย์ โดยนำเสนอผ่านการ์ตูนสนุกสนานในเรื่องราวของสงครามทะลุมิติระหว่างพืชกับซอมบี้ เดฟกับตอไม้ไฟศึกษาเรื่องยีนและเปิดสวนสัตว์ยีนขึ้น พวกซอมบี้วางแผนจะช่วงชิงแผนที่ยีน เพื่อพัฒนาเรื่องพันธุวิศวกรรมให้ล้ำหน้า โดยดัดแปลงร่างกายของซอมบี้ซูเปอร์เบรนซ์ให้เป็นซอมบี้ที่แข็งแกร่งที่สุด ในขณะเดียวกันกลับมีเดฟอีกคนหนึ่งปรากฏตัว!? เหล่าพืชจะรับมือกับสงครามครั้งนี้อย่างไร มาหาคำตอบและเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ไปพร้อมกันเลยดีกว่า!

    Regular Price: 80.00 THB

    Special Price 72.00 THB

  • Plants vs Zombies ระบบร่างกายมนุษย์ ตอน ศึกประลองกล้ามเนื้อแข็งแรง ร่างกายเติบโต

    หนังสือเล่มนี้อธิบายความรู้เรื่องระบบร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูก การรักษาสุขภาพร่างกายให้เเข็งเเรงและเติบโตสมวัย โดยนำเสนอผ่านการ์ตูนสนุกสนานในเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาอันน่าตื่นเต้น เหล่าพืชฝึกร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬา ส่วนเหล่าซอมบี้ก็ได้เปิดชั้นเรียนออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และวางแผนชิงอาวุธพืช ทั้งสองฝ่ายปะทะกันดุเดือด พืชจะเอาชนะศึกนี้อย่างไร มาหาคำตอบและเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ไปพร้อมกันดีกว่า!

    Regular Price: 80.00 THB

    Special Price 72.00 THB

  • Plants vs Zombies ระบบร่างกายมนุษย์ ตอน ค้นพบที่สุดสมรรถภาพของมนุษย์

    หนังสือเล่มนี้อธิบายความรู้เรื่องระบบร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับขีดจำกัดในด้านต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ โดยนำเสนอผ่านการ์ตูนสนุกสนานในเรื่องราวการผจญภัยตามหา "แคปซูลมหัศจรรย์" อันน่าตื่นเต้น เหล่าพืชออกเดินทางเพื่อค้นคว้าข้อมูล แต่กลับถูกพวกซอมบี้ดักปล้นระหว่างทาง ทำให้เหล่าพืชได้มาเจอชนเผ่าที่แข็งแกร่งดุจยอดมนุษย์ และต้องเสาะหาความลับของแคปซูลมหัศจรรย์ ในพื้นที่ต้องห้าม เหล่าพืชจะพิชิตภารกิจอันตรายนี้อย่างไร? ทำไมใครๆ ก็ต้องการแคปซูลมหัศจรรย์? มาหาคำตอบและเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ไปพร้อมกันเลยดีกว่า!

    Regular Price: 80.00 THB

    Special Price 72.00 THB

  • Plants vs Zombies ระบบร่างกายมนุษย์ ตอน ผู้พิทักษ์ชีวิต

    หนังสือเล่มนี้อธิบายความรู้เรื่องระบบร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ในการจัดการกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยนำเสนอผ่านการ์ตูนสนุกสนานในเรื่องราวของ "ภารกิจเพื่อพิทักษ์ชีวิต" ที่แสนตื่นเต้นเร้าใจ และน่าเอาใจช่วย ผู้ป่วยในเมืองพืชที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหายตัวไป เหล่าซอมบี้ก็พากันช่วย เป็นโรคหนึ่งอย่างน่าพิศวง วิกฤตครั้งนี้พืชกับซอมบี้จะร่วมมือกันแก้ไข ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันแน่? เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเชื้อโรคที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน ทีมแพทย์จะเอาชนะมันได้อย่างไร? มาหาคำตอบและเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ไปพร้อมกันเลยดีกว่า!

    Regular Price: 80.00 THB

    Special Price 72.00 THB

PRODUCT RECOMMENDED

See All
  • Genius Pen ปากกาอัจฉริยะตรวจคำตอบ

    เสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้อย่างสมวัยด้วยหนังสือกิจกรรมสุดสนุก พร้อม Genius Pen ปากกาอัจฉริยะตรวจคำตอบได้ในพริบตา

    Regular Price: 1,250.00 THB

    Special Price 315.00 THB

  • 3D jigsaw puzzle : สัตว์ทะเล

    3D Jigsaw puzzles จิ๊กซอว์ภาพสัตว์ 3 มิติ สัตว์ทะเล จิ๊กซอว์เป็นชิ้น นำมาต่อเป็นภาพ ใส่แว่น แล้วภาพก็จะเด้งทะลุมิติออกมา

    Regular Price: 120.00 THB

    Special Price 108.00 THB

  • 3D jigsaw puzzle : สัตว์ป่า

    3D Jigsaw puzzles จิ๊กซอว์ภาพสัตว์ 3 มิติ สัตว์ป่า จิ๊กซอว์เป็นชิ้น นำมาต่อเป็นภาพ ใส่แว่น แล้วภาพก็จะเด้งทะลุมิติออกมา

    Regular Price: 120.00 THB

    Special Price 108.00 THB

  • 3D jigsaw puzzle : ไดโนเสาร์กินพืช

    3D Jigsaw puzzles จิ๊กซอว์ภาพสัตว์ 3 มิติ ไดโนเสาร์กินพืช จิ๊กซอว์เป็นชิ้น นำมาต่อเป็นภาพ ใส่แว่น แล้วภาพก็จะเด้งทะลุมิติออกมา

    Regular Price: 120.00 THB

    Special Price 108.00 THB

  • 3D jigsaw puzzle : ไดโนเสาร์กินเนื้อ

    3D Jigsaw puzzles จิ๊กซอว์ภาพสัตว์ 3 มิติ ไดโนเสาร์กินเนื้อ จิ๊กซอว์เป็นชิ้น นำมาต่อเป็นภาพ ใส่แว่น แล้วภาพก็จะเด้งทะลุมิติออกมา

    Regular Price: 120.00 THB

    Special Price 108.00 THB

  • เติมเต็มภาพด้วยหมุดหลากสี

    ของเล่นเสริมพัฒนาการ เติมเต็มภาพด้วยหมุดหลากสี เรียนรู้สร้างสรรค์ เติมเต็มจินตนาการ ต่อยอดการเรียนรู้ เรื่องสี ฝึกกล้ามเนื้อมือ เสริมสมาธิ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

    Regular Price: 450.00 THB

    Special Price 405.00 THB

  • Matching Fun กระดานจับคู่ลับสมอง ประลองปัญญา พัฒนาไอคิว

    สนุกสนานไปกับเกมจับคู่ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ สำหรับเด็กปฐมวัย และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงทักษะการคิดที่เป็นแกน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการคิดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นอีกด้วย

    Regular Price: 1,250.00 THB

    Special Price 1,188.00 THB

  • IQ+ Pen ปากกาจิ้มหาคำตอบ

    เสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้อย่างสมวัยด้วยหนังสือกิจกรรมสุดสนุก พร้อม IQ Plus Pen ปากกาอัจฉริยะที่เฉลยคำตอบได้ในพริบตา

    Regular Price: 1,250.00 THB

    Special Price 1,188.00 THB

  • First Words Flash Cards การ์ดคำศัพท์ 5 หมวด (ใช้ร่วมกับ TalkingPen ได้)

    แฟลชการ์ดคำศัพท์ 5 หมวด ภาพจริง พื้นขาว สีสวย คมชัด ขนาดใหญ่กำลังดี มีคำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน คำแปล เล่นได้หลายอย่าง ทั้งแฟลช ท่องศัพท์ ทายภาพ ทายศัพท์ ฝึกอ่าน ฝึกจำ สนุก กระตุ้นสมอง เพิ่มคลังคำ ส่งเสริมการคิด ที่สำคัญ!!! ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ได้ทุกรุ่น จิ้มฟังเสียงจากเจ้าของภาษา สำเนียงเป๊ะ

    Regular Price: 350.00 THB

    Special Price 315.00 THB

  • หมีน้อยร้องเพลง เล่านิทาน (350 เพลงและนิทาน)

    เครื่องเล่านิทาน หมีน้อยร้องเพลงเล่านิทาน

    Regular Price: 750.00 THB

    Special Price 699.00 THB

  • ปากกาพูดได้ MIS Talking Pen รุ่นนกฮูก (เฉพาะปากกาพูดได้ ไม่มีหนังสือในชุด)

    ตัวช่วยมหัศจรรย์ที่ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายและสนุกยิ่งขึ้น ปากกาพูดได้ 1 ด้าม มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการใช้งานทั้งการเป็นปากกาอ่านหนังสือ เครื่องเล่น MP3 และ ฟังก์ชันการฟัง

    ปากกาพูดได้ด้ามนี้สามารถใช้ร่วมกับหนังสือพูดได้ทุกเล่มของสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส เปลี่ยนโลกการเรียนรู้รูปแบบใหม่กับปากกาอ่านหนังสือ

    2,990.00 THB
  • วัวน้อยอัจฉริยะ เล่านิทานได้ ร้องเพลงได้ พูดได้

    วัวน้อยอัจฉริยะ เล่านิทานได้ ร้องเพลงได้ พูดได้ เพื่อนคู่ซี้ของลูกรัก วัวน้อยใช้งานได้หลากหลาย สามารถเพิ่มเพลงหรือนิทานได้เองใน TF การ์ด ค้นหาสถานีและรับฟังวิทยุ FM ได้ มีระบบโต้ตอบอัจฉริยะ บันทึกเสียงได้ เคลื่อนที่ไปมาได้ และมีปุ่มกดที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวก มาพร้อมรีโมทควบคุมจากระยะไกลได้อีกด้วย

    Regular Price: 1,590.00 THB

    Special Price 1,350.00 THB

BEST SELLER

See All
  • 100 First Vehicles (Board Book)

    หนังสือบอร์ดบุ๊คคำศัพท์ประกอบภาพ เรื่อง 100 First Vehicles เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด

    Regular Price: 150.00 THB

    Special Price 135.00 THB

  • ก ไก่ เล่มแรกของหนู (Board Book)

    หนังสือบอร์ดบุ๊ค ก ไก่ เล่มแรกของหนู เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด

    Regular Price: 150.00 THB

    Special Price 135.00 THB

  • My First ABC (Board Book)

    หนังสือบอร์ดบุ๊ค My First ABC เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด

    Regular Price: 150.00 THB

    Special Price 135.00 THB

  • Trilingual First Words for Kids (Box Set)

    Early Learning for Kids 8 Book in 3 Languages

    Regular Price: 552.00 THB

    Special Price 497.00 THB

  • อีสปเด็กดี 50 เรื่อง

    นิทานอีสปสามัญประจำบ้าน คาถาวิเศษปราบลูกน้อยให้อยู่หมัด (2 ภาษา อังกฤษ-ไทย) สามารถสแกน QR Code เพื่อฟังเสียงเล่านิทานทุกเรื่องในเล่ม

    Regular Price: 199.00 THB

    Special Price 179.00 THB

  • Short Note คณิตศาสตร์ ม.ต้น

    Short Note สีสันสดใสเล่มนี้จะทำให้น้องๆ สนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย สบายตา เหมือนได้อ่าน Short Note สวยๆ ของเพื่อน มีเล่มนี้แล้วอุ่นใจ แถมยังนำความรู้ที่ได้ไปฝึกทำโจทย์ที่ยากขึ้นได้อีกด้วย

    Regular Price: 175.00 THB

    Special Price 158.00 THB

  • 50 อมตะนิทานอีสปสอนใจเด็กยุคใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

    "เล่านิทานให้ลูกฟังตั้งแต่วันนี้ หล่อหลอมลูกรักให้เป็นคนดีของสังคม" การเล่านิทานให้ลูกฟังเป็นการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับลูก ทำให้ลูกเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความรักและผูกพันกับการอ่าน และใช้การอ่านนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตอีกด้วย มาช่วยกันเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้งอกเงยในจิตใจของเด็กยุคใหม่กันเถอะ

    Regular Price: 179.00 THB

    Special Price 161.00 THB

  • ศัพท์จีนกลาง 1000 คำศัพท์และประโยค (ฉบับปรับปรุง)

    หนังสือ "ศัพท์จีนกลาง 1000 คำศัพท์และประโยค " เล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งทักษะทางภาษาต่างประเทศที่เหมาะสำหรับวัยเริ่มเรียน โดยภายในเล่มมีการจัดหมวดหมู่อย่างชัดเจน อาทิ หมวดห้องนอนจะมีคำศัพท์ หมอน ผ้าห่ม โคมไฟ ฯลฯ จัดวางในรูปแบบคำศัพท์ภาษาจีนขึ้นก่อน ตามด้วยพินอิน คำอ่านเลียนเสียงภาษาจีน และคำแปล เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถฝึกออกเสียงภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีประโยคเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้โครงสร้างของประโยคจากการนำคำศัพท์ในหมวดนั้น ๆ มาแต่งประโยค มีคำอ่านภาษาไทยและคำแปล ซึ่งจะช่วยให้ฝึกอ่านและออกเสียงได้ง่ายยิ่งขึ้น

    Regular Price: 199.00 THB

    Special Price 179.00 THB

about 1

สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ผู้ผลิตหนังสือและสื่อการสอนคุณภาพ ราคาไม่แพง หลากหลายสาขาวิชา สื่อการสอนรูปแบบหนังสือ + VCD,DVD,MP3,AudioCD and Apps for Mobile / Tablet (iPhone, iPod Touch,iPad and Android Device)

Read More
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วContinue shopping
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว