คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

พูดอังกฤษ 2,000 ประโยค
พูดอังกฤษ 2,000 ประโยค พูดอังกฤษ 2,000 ประโยค พูดอังกฤษ 2,000 ประโยค พูดอังกฤษ 2,000 ประโยค พูดอังกฤษ 2,000 ประโยค

พูดอังกฤษ 2,000 ประโยค

รหัสสินค้า: P-ENG-46
ISBN: 9786115270156
รวมประโยคภาษาอังกฤฤษพร้อมใช้ในหลากหลายสถานการณ์กว่า 2,000 ประโยค ฝึกฟังและพูดตามเสียงเจ้าของภาษา

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

ราคาปกติ: 199 บาท

ราคาพิเศษ 179 บาท

ISBN 9786115270156
รายละเอียดสินค้า

พูดอังกฤษ 2,000 ประโยค

ภาษาอังฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก ยิ่งในปัจจุบันที่การสื่อสารไร้พรมแดนผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ก็มีโอกาสรับรู้ถึงความเป็นไป และมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น หรือแม้กระทั่งด้านการศึกษา การท่องเที่ยว ไปจนถึงการผูกมิตรกับเพื่อนต่างชาติเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พูดอังกฤษ 2,000 ประโยค เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประโยคสำเร็จรูปเพื่อการสื่อสารได้ทันที ไปจนถึงผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นโดยในแต่ละบทประกอบได้ด้วยรูปประโยคพร้อมใช้ บทสนทนา และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง พร้อม CD สำหรับฝึกออกเสียงจากเจ้าของภาษา

 • Chapter 1 การทักทาย Greeting
 • Chapter 2 การแนะนำตัวเอง Introducing Oneself
 • Chapter 3 การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน Introducing Each Other
 • Chapter 4 การกล่าวลา Saying Goodbye
 • Chapter 5 การกล่าวแสดงความขอบคุณ Saying Thank You
 • Chapter 6 การกล่าวคำขอโทษ Apologizing
 • Chapter 7 การขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือ Asking for Permission and Help
 • Chapter 8 ฟังไม่เข้าใจ ทำไงดี? Pardon?
 • Chapter 9 คำถามชวนคุย Asking Questions
 • Chapter 10 เตรียมตัวเดินทางอย่างไรดี? Preparing Yourself to Travel
 • Chapter 11 ได้เวลาเดินทางแล้ว It’s Time to Go
 • Chapter 12 เมื่อถึงจุดหมาย Arriving
 • Chapter 13 ที่โรงแรม At Hotel
 • Chapter 14 ไปเที่ยวกันเถอะ Let’s Travel
 • Chapter 15 ไปอย่างไรกันดี How to Go?
 • Chapter 16 กองทัพเดินด้วยท้อง It’s Time to Eat
 • Chapter 17 ได้เวลาชอปปิ้งแล้ว Let’s Go Shopping
 • Chapter 18 เมื่อเจอกับปัญหา Getting into Trouble
 • Chapter 19 วันและเวลา Dates and Times
 • Chapter 20 การคุยเกี่ยวกับเทศกาล Talking about Festivals
 • Chapter 21 ช่วงวันหยุดพักร้อนและปิดเทอม Vacations and Holidays
 • Chapter 22 การคุยเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว Talking about Tourist Places
 • Chapter 23 สภาพอากาศโลก World Climates
 • Chapter 24 การอธิบายลักษณะ Describing
 • Chapter 25 การทำงาน Work
 • Chapter 26 การศึกษา Studies
 • Chapter 27 สถานภาพสมรสและครอบครัว Marital Status and Family
 • Chapter 28 เวลาว่างและความสนใจ Free Times and Interests
 • Chapter 29 การคุยเกี่ยวกับเรื่องอินเตอร์เน็ต Talking about the Internet
 • Chapter 30 การขอยืม Borrowing
 • Chapter 31 การโทรศัพท์ Telephone
 • Chapter 32 การนัดหมาย Appointments
 • Chapter 33 การเชื้อเชิญ Invitation
 • Chapter 34 ที่ธนาคาร At the Bank
 • Chapter 35 ที่ไปรษณีย์ At the Post office
 • Chapter 36 ที่ร้านทำผมและสถานเสริมความงาม At the Barbershop and Beauty Shop
 • Chapter 37 การชมและการตำหนิ Compliments and Complaints
 • Chapter 38 ข้อห้ามและคำเตือน Prohibitions and Warnings
 • Chapter 39 คำแนะนำและข้อเสนอแนะ Advice and Suggestions
 • Chapter 40 ความชอบและความไม่ชอบ Likes and Dislikes
 • Chapter 41 การเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย Agreements and Disagreements
 • Chapter 42 ความสามารถ Ability
 • Chapter 43 อารมณ์ความรู้สึก Emotions
 • Chapter 44 การแสดงความปรารถนาดี Expressing Goodwill
 • Chapter 45 ความถี่ Frequency
 • Chapter 46 การไปพบทันตแพทย์ Visiting the Dentist
 • Chapter 47 การเช่าอพาร์ทเมนท์ Renting an Apartment
 • Chapter 48 ความแตกต่างทางด้านภาษา Language Differences
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
เนื้อใน พิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 600 หน้า
ขนาดรูปเล่ม 130 x 190 x 27 มิลลิเมตร
รูปแบบปก ปกอ่อน
น้ำหนัก 555.0000
ผู้เขียน กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
จุดเด่นของเล่มนี้ MP3 1 แผ่น

พูดอังกฤษ 2,000 ประโยค

ภาษาอังฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก ยิ่งในปัจจุบันที่การสื่อสารไร้พรมแดนผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ก็มีโอกาสรับรู้ถึงความเป็นไป และมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น หรือแม้กระทั่งด้านการศึกษา การท่องเที่ยว ไปจนถึงการผูกมิตรกับเพื่อนต่างชาติเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พูดอังกฤษ 2,000 ประโยค เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประโยคสำเร็จรูปเพื่อการสื่อสารได้ทันที ไปจนถึงผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นโดยในแต่ละบทประกอบได้ด้วยรูปประโยคพร้อมใช้ บทสนทนา และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง พร้อม CD สำหรับฝึกออกเสียงจากเจ้าของภาษา

 • Chapter 1 การทักทาย Greeting
 • Chapter 2 การแนะนำตัวเอง Introducing Oneself
 • Chapter 3 การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน Introducing Each Other
 • Chapter 4 การกล่าวลา Saying Goodbye
 • Chapter 5 การกล่าวแสดงความขอบคุณ Saying Thank You
 • Chapter 6 การกล่าวคำขอโทษ Apologizing
 • Chapter 7 การขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือ Asking for Permission and Help
 • Chapter 8 ฟังไม่เข้าใจ ทำไงดี? Pardon?
 • Chapter 9 คำถามชวนคุย Asking Questions
 • Chapter 10 เตรียมตัวเดินทางอย่างไรดี? Preparing Yourself to Travel
 • Chapter 11 ได้เวลาเดินทางแล้ว It’s Time to Go
 • Chapter 12 เมื่อถึงจุดหมาย Arriving
 • Chapter 13 ที่โรงแรม At Hotel
 • Chapter 14 ไปเที่ยวกันเถอะ Let’s Travel
 • Chapter 15 ไปอย่างไรกันดี How to Go?
 • Chapter 16 กองทัพเดินด้วยท้อง It’s Time to Eat
 • Chapter 17 ได้เวลาชอปปิ้งแล้ว Let’s Go Shopping
 • Chapter 18 เมื่อเจอกับปัญหา Getting into Trouble
 • Chapter 19 วันและเวลา Dates and Times
 • Chapter 20 การคุยเกี่ยวกับเทศกาล Talking about Festivals
 • Chapter 21 ช่วงวันหยุดพักร้อนและปิดเทอม Vacations and Holidays
 • Chapter 22 การคุยเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว Talking about Tourist Places
 • Chapter 23 สภาพอากาศโลก World Climates
 • Chapter 24 การอธิบายลักษณะ Describing
 • Chapter 25 การทำงาน Work
 • Chapter 26 การศึกษา Studies
 • Chapter 27 สถานภาพสมรสและครอบครัว Marital Status and Family
 • Chapter 28 เวลาว่างและความสนใจ Free Times and Interests
 • Chapter 29 การคุยเกี่ยวกับเรื่องอินเตอร์เน็ต Talking about the Internet
 • Chapter 30 การขอยืม Borrowing
 • Chapter 31 การโทรศัพท์ Telephone
 • Chapter 32 การนัดหมาย Appointments
 • Chapter 33 การเชื้อเชิญ Invitation
 • Chapter 34 ที่ธนาคาร At the Bank
 • Chapter 35 ที่ไปรษณีย์ At the Post office
 • Chapter 36 ที่ร้านทำผมและสถานเสริมความงาม At the Barbershop and Beauty Shop
 • Chapter 37 การชมและการตำหนิ Compliments and Complaints
 • Chapter 38 ข้อห้ามและคำเตือน Prohibitions and Warnings
 • Chapter 39 คำแนะนำและข้อเสนอแนะ Advice and Suggestions
 • Chapter 40 ความชอบและความไม่ชอบ Likes and Dislikes
 • Chapter 41 การเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย Agreements and Disagreements
 • Chapter 42 ความสามารถ Ability
 • Chapter 43 อารมณ์ความรู้สึก Emotions
 • Chapter 44 การแสดงความปรารถนาดี Expressing Goodwill
 • Chapter 45 ความถี่ Frequency
 • Chapter 46 การไปพบทันตแพทย์ Visiting the Dentist
 • Chapter 47 การเช่าอพาร์ทเมนท์ Renting an Apartment
 • Chapter 48 ความแตกต่างทางด้านภาษา Language Differences

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: พูดอังกฤษ 2,000 ประโยค

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 2 3 4 5
คุณภาพสินค้า
ราคาเหมาะสม
เนื้อหาครบถ้วน
การจัดส่ง
บริการจากร้านค้า

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
ดูตะกร้าสินค้า

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว