คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Short Note คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
Short Note คณิตศาสตร์ ม.ปลาย Short Note คณิตศาสตร์ ม.ปลาย Short Note คณิตศาสตร์ ม.ปลาย Short Note คณิตศาสตร์ ม.ปลาย Short Note คณิตศาสตร์ ม.ปลาย Short Note คณิตศาสตร์ ม.ปลาย Short Note คณิตศาสตร์ ม.ปลาย Short Note คณิตศาสตร์ ม.ปลาย Short Note คณิตศาสตร์ ม.ปลาย Short Note คณิตศาสตร์ ม.ปลาย Short Note คณิตศาสตร์ ม.ปลาย Short Note คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

Short Note คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

รหัสสินค้า: P-YOU-1022
ISBN: 9786164300484
ตัวช่วยเก่งคณิต พิชิตทุกสนามสอบต้องเล่มนี้!! สรุปเนื้อหา สูตรต่างๆ ของวิชาคณิตศาสตร์ ม. 4-5-6 มีแผนภาพ (Mind Map) และอธิบายความคิดรวบยอด (Concept) ทุกบท เพิ่มความเข้าใจด้วยตัวอย่างการทำโจทย์เบื้องต้น โดย วชิรา โอภาสวัฒนา <พี่โต๋>

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 120 บาท

ราคาพิเศษ 108 บาท

ISBN 9786164300484
รายละเอียดสินค้า

Short Note สีสันสดใสเล่มนี้จะทำให้น้องๆ สนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย สบายตา เหมือนได้อ่าน Short Note สวยๆ ของเพื่อน ขนาดเล่มกะทัดรัด พกพาไว้ไปทบทวนได้ทุกที่ มีเล่มนี้แล้วอุ่นใจ แถมยังนำความรู้ที่ได้ไปฝึกทำโจทย์ที่ยากขึ้นได้อีกด้วย

หนังสือ Short Note คณิตศาสตร์ เล่มนี้เป็นเหมือนคัมภีร์จิ๋วที่สรุปรวบรวมเนื้อหา สูตรต่างๆ ของวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนในชั้น ม.ปลาย พี่โต๋ใส่แผนภาพที่จะทำให้เข้าใจภาพรวมของบทเรียนก่อน และอธิบายความคิดรวบยอด (Concept) ของแต่ละหัวข้อผ่านภาษาพูดง่ายๆ ไม่ซับซ้อน พร้อมทั้งตัวอย่างการทำโจทย์เบื้องต้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจอีกด้วย

หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับอ่านเพื่อปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย หรืออ่านเพื่อทบทวนก็ได้ ด้วยสีสันที่สดใส จะทำให้สนุกกับบทเรียน เหมือนได้อ่าน Short Note สวยๆ ของเพื่อน ที่อ่านแล้วยังเข้าใจอีกด้วย ขนาดเล่มกะทัดรัด เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะพกพาไว้ รับรองว่ามีเล่มนี้ไว้อุ่นใจค่ะ

พี่โต๋หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้น้องๆ เรียนคณิตศาสตร์ได้สนุกยิ่งขึ้น และเอาความรู้ที่ได้ไปฝึกทำโจทย์ที่ยากขึ้นได้ค่ะ

วชิรา โอภาสวัฒนา (พี่โต๋)
Dektalent.com

สารบัญ

 • เซต (Set)
 • จำนวนจริง (Real Numbers)
 • ตรรกศาสตร์ (Logic)
 • ความสัมพันธ์ (Relation)
 • ฟังก์ชัน (Function)
 • เรขาคณิตวิเคราะห์ (Geometry)
 • ภาคตัดกรวย (Conic Sections)
 • เมตริกซ์ (Matrix)
 • เลขยกกำลัง (Power Number)
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม (Expo & Log)
 • ตรีโกณมิติ (Trigonometry)
 • เวกเตอร์ (Vector)
 • จำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers)
 • ลำดับและอนุกรม (Sequence & Series)
 • วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ (Permutation)
 • ความน่าจะเป็น (Probability)
 • ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน (Limit & Continuity of Function)
 • แคลคูลัสเบื้องต้น (Calculus)
 • สถิติ (Statistics)
 • กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ

(ตัวหนังสือบางจุดที่อ่านไม่ได้ เกิดจากการแสดงผลผิดพลาดของเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากไฟล์ ในหนังสือเล่มจริงสามารถอ่านได้ตามปกติ)

จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
เนื้อใน พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม 120 x 168 x 12 มิลลิเมตร
รูปแบบปก ปกอ่อน
น้ำหนัก 180.0000
ผู้เขียน วชิรา โอภาสวัฒนา (พี่โต๋)
จุดเด่นของเล่มนี้ เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย สบายตา เหมือนได้อ่าน Short Note สวยๆ ของเพื่อน

Short Note สีสันสดใสเล่มนี้จะทำให้น้องๆ สนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย สบายตา เหมือนได้อ่าน Short Note สวยๆ ของเพื่อน ขนาดเล่มกะทัดรัด พกพาไว้ไปทบทวนได้ทุกที่ มีเล่มนี้แล้วอุ่นใจ แถมยังนำความรู้ที่ได้ไปฝึกทำโจทย์ที่ยากขึ้นได้อีกด้วย

หนังสือ Short Note คณิตศาสตร์ เล่มนี้เป็นเหมือนคัมภีร์จิ๋วที่สรุปรวบรวมเนื้อหา สูตรต่างๆ ของวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนในชั้น ม.ปลาย พี่โต๋ใส่แผนภาพที่จะทำให้เข้าใจภาพรวมของบทเรียนก่อน และอธิบายความคิดรวบยอด (Concept) ของแต่ละหัวข้อผ่านภาษาพูดง่ายๆ ไม่ซับซ้อน พร้อมทั้งตัวอย่างการทำโจทย์เบื้องต้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจอีกด้วย

หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับอ่านเพื่อปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย หรืออ่านเพื่อทบทวนก็ได้ ด้วยสีสันที่สดใส จะทำให้สนุกกับบทเรียน เหมือนได้อ่าน Short Note สวยๆ ของเพื่อน ที่อ่านแล้วยังเข้าใจอีกด้วย ขนาดเล่มกะทัดรัด เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะพกพาไว้ รับรองว่ามีเล่มนี้ไว้อุ่นใจค่ะ

พี่โต๋หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้น้องๆ เรียนคณิตศาสตร์ได้สนุกยิ่งขึ้น และเอาความรู้ที่ได้ไปฝึกทำโจทย์ที่ยากขึ้นได้ค่ะ

วชิรา โอภาสวัฒนา (พี่โต๋)
Dektalent.com

สารบัญ

 • เซต (Set)
 • จำนวนจริง (Real Numbers)
 • ตรรกศาสตร์ (Logic)
 • ความสัมพันธ์ (Relation)
 • ฟังก์ชัน (Function)
 • เรขาคณิตวิเคราะห์ (Geometry)
 • ภาคตัดกรวย (Conic Sections)
 • เมตริกซ์ (Matrix)
 • เลขยกกำลัง (Power Number)
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม (Expo & Log)
 • ตรีโกณมิติ (Trigonometry)
 • เวกเตอร์ (Vector)
 • จำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers)
 • ลำดับและอนุกรม (Sequence & Series)
 • วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ (Permutation)
 • ความน่าจะเป็น (Probability)
 • ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน (Limit & Continuity of Function)
 • แคลคูลัสเบื้องต้น (Calculus)
 • สถิติ (Statistics)
 • กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ

(ตัวหนังสือบางจุดที่อ่านไม่ได้ เกิดจากการแสดงผลผิดพลาดของเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากไฟล์ ในหนังสือเล่มจริงสามารถอ่านได้ตามปกติ)

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: Short Note คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 2 3 4 5
คุณภาพสินค้า
ราคาเหมาะสม
เนื้อหาครบถ้วน
การจัดส่ง
บริการจากร้านค้า

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
ดูตะกร้าสินค้า

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว