คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2 ภาคเรียนที่ 1-2

เก่งก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2 ภาคเรียนที่ 1-2

รหัสสินค้า: P-YOU-1437
ISBN: 1294877748250

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 150 บาท

ราคาพิเศษ 135 บาท

ISBN 1294877748250
รายละเอียดสินค้า

เนื้อหาในเล่ม

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
Unit 1 : Letters and Words Unit 8 : Expressions in a Class
Unit 2 : This / That,  These / Those  Unit 9 : Colors
Unit 3 : Numbers Unit 10 : My Body
Unit 4 : There is / There are Unit 11 : The family
Unit 5 : Persanal Pronouns Unit 12 : Days and Time
Unit 6 : Verbs Unit 13 : Places
Unit 7 : Speak Out! Unit 14 : Tenses
Test : Test of  Unit 1-7 Test : Test of Unit 8-14
เฉลย Reading
เฉลย


สรุปเนื้อหาในภาคเรียนที่ 1- 2 แบบเจาะลึก : เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกเรื่องที่นักเรียนต้องรู้ แบบฝึกหัดหลากหลาย : สำหรับทบทวนความรู้แต่ละบทเรียน ครบถ้วนทุกประเด็นการเรียนรู้
มีชุดข้อสอบปลายภาค : เพื่อวัดความรู้และฝึกทักษะ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ เฉลยแบบฝึกหัดและข้อสอบ : เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการเรียนรู้

เหมาะสำหรับ

■ นักเรียน 
ใช้ประกอบการเรียนในชั้น รวมถึงใช้ทบทวนเนื้อหาและฝึกทำข้อสอบ ก่อนสอบเก็บคะแนนและสอบประจำภาคเรียน เพื่อผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

■ คุณครูผู้สอน 
ใช้เป็นคู่มือประกอบการสอนในห้องเรียน โดยแบบฝึกหัดและข้อสอบในเล่มสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นได้

■ ผู้ปกครอง 
เลือกสรรหนังสือคู่มือคุณภาพมอบให้ลูกทบทวนก่อนสอบ ทำให้มองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษของลูกและสามารถดำเนินการหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที

จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
เนื้อใน พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม 210 x 292 x 10 mm.
รูปแบบปก ปกอ่อน
น้ำหนัก 530.0000
ผู้เขียน นัฎธินันท์ จำเริญวุฒิไกร

เนื้อหาในเล่ม

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
Unit 1 : Letters and Words Unit 8 : Expressions in a Class
Unit 2 : This / That,  These / Those  Unit 9 : Colors
Unit 3 : Numbers Unit 10 : My Body
Unit 4 : There is / There are Unit 11 : The family
Unit 5 : Persanal Pronouns Unit 12 : Days and Time
Unit 6 : Verbs Unit 13 : Places
Unit 7 : Speak Out! Unit 14 : Tenses
Test : Test of  Unit 1-7 Test : Test of Unit 8-14
เฉลย Reading
เฉลย


สรุปเนื้อหาในภาคเรียนที่ 1- 2 แบบเจาะลึก : เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกเรื่องที่นักเรียนต้องรู้ แบบฝึกหัดหลากหลาย : สำหรับทบทวนความรู้แต่ละบทเรียน ครบถ้วนทุกประเด็นการเรียนรู้
มีชุดข้อสอบปลายภาค : เพื่อวัดความรู้และฝึกทักษะ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ เฉลยแบบฝึกหัดและข้อสอบ : เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการเรียนรู้

เหมาะสำหรับ

■ นักเรียน 
ใช้ประกอบการเรียนในชั้น รวมถึงใช้ทบทวนเนื้อหาและฝึกทำข้อสอบ ก่อนสอบเก็บคะแนนและสอบประจำภาคเรียน เพื่อผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

■ คุณครูผู้สอน 
ใช้เป็นคู่มือประกอบการสอนในห้องเรียน โดยแบบฝึกหัดและข้อสอบในเล่มสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นได้

■ ผู้ปกครอง 
เลือกสรรหนังสือคู่มือคุณภาพมอบให้ลูกทบทวนก่อนสอบ ทำให้มองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษของลูกและสามารถดำเนินการหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที

expand_less

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
ดูตะกร้าสินค้า

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว