คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ติวภาษาไทยให้ลูก เตรียมความพร้อมเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนในเครือคาทอลิก (ฉบับปรับปรุง)

ติวภาษาไทยให้ลูก เตรียมความพร้อมเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนในเครือคาทอลิก (ฉบับปรับปรุง)

รหัสสินค้า: P-YOU-1274
ISBN: 1294877746263

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 150 บาท

ราคาพิเศษ 135 บาท

ISBN 1294877746263
รายละเอียดสินค้า

เนื้อหาภายในเล่ม

เตรียมพร้อมก่อนสอบวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป. ๑ ให้ลูกรักกับสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป. ๑ จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในแต่ละบทจะสรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องนั้นๆ พร้อมสอดแทรกกิจกรรมทบทวนและแบบทดสอบเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ นอกจากนี้ในท้ายเล่มยังได้รวบรวมแนวข้อสอบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักภาษาไทยให้แม่นยำ และชำนาญมากขึ้น เหมาะอย่างยิ่งให้เด็กๆ ได้ทบทวนและฝึกฝนให้คล่องแคล่วก่อนสอบจริง

สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง การให้ลูกรักได้ทำกิจกรรมและแบบทดสอบในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณทราบถึงพัฒนาการและความเข้าใจเนื้อหา ในแต่ละบทเรียนของลูกได้มากขึ้น ทำให้มองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับภาษาไทยของลูก และหาทางปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ทันท่วงที

 • บทที่ ๑ พยัญชนะ
 • บทที่ ๒ สระ
 • บทที่ ๓ ไตรยางศ์ (อักษร ๓ หมู่)
 • บทที่ ๔ การประสมอักษรกลางกับสระ
 • บทที่ ๕ การประสมอักษรสูงกับสระ
 • บทที่ ๖ การประสมอักษรต่ำกับสระ
 • บทที่ ๗ วรรณยุกต์
 • บทที่ ๘ การผันอักษรกลางกับวรรณยุกต์
 • บทที่ ๙ การผันอักษรสูงกับวรรณยุกต์
 • บทที่ ๑๐ การผันอักษรต่ำกับวรรณยุกต์
 • บทที่ ๑๑ มาตราตัวสะกด ๑
 • บทที่ ๑๒ มาตราตัวสะกด ๒
 • บทที่ ๑๓ มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา
 • บทที่ ๑๔ การแจกลูกและการสะกดคำ
 • บทที่ ๑๕ สระคงรูป สระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป
 • บทที่ ๑๖ พยางค์และคำ
 • บทที่ ๑๗ คำคล้องจอง
 • บทที่ ๑๘ อักษรควบ
 • บทที่ ๑๙ อักษรนำ
 • บทที่ ๒๐ ประโยค

พิเศษท้ายเล่ม! แนวข้อสอบภาษาไทยระดับชั้น ป. ๑ พร้อมเฉลย

จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
เนื้อใน พิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 136 หน้า
ขนาดรูปเล่ม 206 x 292 x 7 มิลลิเมตร
รูปแบบปก ปกอ่อน
น้ำหนัก 320.0000
ผู้เขียน ชนาภัทร พรายมี

เนื้อหาภายในเล่ม

เตรียมพร้อมก่อนสอบวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป. ๑ ให้ลูกรักกับสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป. ๑ จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในแต่ละบทจะสรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องนั้นๆ พร้อมสอดแทรกกิจกรรมทบทวนและแบบทดสอบเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ นอกจากนี้ในท้ายเล่มยังได้รวบรวมแนวข้อสอบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักภาษาไทยให้แม่นยำ และชำนาญมากขึ้น เหมาะอย่างยิ่งให้เด็กๆ ได้ทบทวนและฝึกฝนให้คล่องแคล่วก่อนสอบจริง

สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง การให้ลูกรักได้ทำกิจกรรมและแบบทดสอบในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณทราบถึงพัฒนาการและความเข้าใจเนื้อหา ในแต่ละบทเรียนของลูกได้มากขึ้น ทำให้มองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับภาษาไทยของลูก และหาทางปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ทันท่วงที

 • บทที่ ๑ พยัญชนะ
 • บทที่ ๒ สระ
 • บทที่ ๓ ไตรยางศ์ (อักษร ๓ หมู่)
 • บทที่ ๔ การประสมอักษรกลางกับสระ
 • บทที่ ๕ การประสมอักษรสูงกับสระ
 • บทที่ ๖ การประสมอักษรต่ำกับสระ
 • บทที่ ๗ วรรณยุกต์
 • บทที่ ๘ การผันอักษรกลางกับวรรณยุกต์
 • บทที่ ๙ การผันอักษรสูงกับวรรณยุกต์
 • บทที่ ๑๐ การผันอักษรต่ำกับวรรณยุกต์
 • บทที่ ๑๑ มาตราตัวสะกด ๑
 • บทที่ ๑๒ มาตราตัวสะกด ๒
 • บทที่ ๑๓ มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา
 • บทที่ ๑๔ การแจกลูกและการสะกดคำ
 • บทที่ ๑๕ สระคงรูป สระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป
 • บทที่ ๑๖ พยางค์และคำ
 • บทที่ ๑๗ คำคล้องจอง
 • บทที่ ๑๘ อักษรควบ
 • บทที่ ๑๙ อักษรนำ
 • บทที่ ๒๐ ประโยค

พิเศษท้ายเล่ม! แนวข้อสอบภาษาไทยระดับชั้น ป. ๑ พร้อมเฉลย

expand_less

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
ดูตะกร้าสินค้า

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว