คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.3 ฉบับปรับปรุง

ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.3 ฉบับปรับปรุง

รหัสสินค้า: I-KID-1027
ISBN: 1294877741442

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 69 บาท

ราคาพิเศษ 62 บาท

ISBN 1294877741442
รายละเอียดสินค้า

เตรียมพร้อมก่อนสอบวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป. ๓ ให้ลูกรักกับสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส

ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป. ๓ จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในแต่ละบทจะสรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องนั้นๆ พร้อมสอดแทรกกิจกรรมทบทวนและแบบทดสอบเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ นอกจากนี้ในท้ายเล่มยังได้รวบรวมแนวข้อสอบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักภาษาไทยให้แม่นยำและชำนาญมากขึ้น เหมาะอย่างยิ่งให้เด็กๆ ได้ทบทวนและฝึกฝนให้คล่องแคล่วก่อนสอบจริง


สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง การให้ลูกรักได้ทำกิจกรรมและแบบทดสอบในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณทราบถึงพัฒนาการและความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละบทเรียนของลูกได้มากขึ้น ทำให้มองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับภาษาไทยของลูก และหาทางปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ทันท่วงที

 • บทที่ ๑ พยางค์และคำ
 • บทที่ ๒ การแจกลูก การสะกดคำและการอ่านเป็นคำ
 • บทที่ ๓ มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา
 • บทที่ ๔ การผันอักษรกลางกับวรรณยุกต์
 • บทที่ ๕ การผันอักษรสูงกับวรรณยุกต์
 • บทที่ ๖ การผันอักษรต่ำกับวรรณยุกต์
 • บทที่ ๗ อักษรควบและอักษรนำ
 • บทที่ ๘ คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
 • บทที่ ๙ คำที่มีตัวการันต์และคำที่มี รร
 • บทที่ ๑๐ คำที่ใช้ ฤ ฤา
 • บทที่ ๑๑ คำที่ใช้ บัน บรร
 • บทที่ ๑๒ ชนิดของคำ ๑ (คำนาม)
 • บทที่ ๑๓ ชนิดของคำ ๒ (คำสรรพนาม)
 • บทที่ ๑๔ ชนิดของคำ ๓ (คำกริยา)
 • บทที่ ๑๕ การใช้พจนานุกรม
 • บทที่ ๑๖ คำคล้องจองและคำขวัญ
 • บทที่ ๑๗ ประโยคเพื่อการสื่อสาร ๑ (ประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ)
 • บทที่ ๑๘ ประโยคเพื่อการสื่อสาร ๒ (ประโยคคำถาม)
 • บทที่ ๑๙ ประโยคเพื่อการสื่อสาร ๓ (ประโยคขอร้องและประโยคคำสั่ง)
 • บทที่ ๒๐ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
 • พิเศษท้ายเล่ม! แนวข้อสอบภาษาไทยระดับชั้น ป. ๓ พร้อมเฉลย

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ

(ตัวหนังสือบางจุดที่อ่านไม่ได้ เกิดจากการแสดงผลผิดพลาดของเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากไฟล์ ในหนังสือเล่มจริงสามารถอ่านได้ตามปกติ)

จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
เนื้อใน พิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 136 หน้า
ขนาดรูปเล่ม 208 x 293 x 7 มิลลิเมตร
รูปแบบปก ปกอ่อน
น้ำหนัก 315.0000
ผู้เขียน ชนาภัทร พรายมี
รายละเอียดเพิ่มเติม พิเศษท้ายเล่ม! แนวข้อสอบภาษาไทยระดับชั้น ป. ๓ พร้อมเฉลย

เตรียมพร้อมก่อนสอบวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป. ๓ ให้ลูกรักกับสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส

ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป. ๓ จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในแต่ละบทจะสรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องนั้นๆ พร้อมสอดแทรกกิจกรรมทบทวนและแบบทดสอบเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ นอกจากนี้ในท้ายเล่มยังได้รวบรวมแนวข้อสอบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักภาษาไทยให้แม่นยำและชำนาญมากขึ้น เหมาะอย่างยิ่งให้เด็กๆ ได้ทบทวนและฝึกฝนให้คล่องแคล่วก่อนสอบจริง


สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง การให้ลูกรักได้ทำกิจกรรมและแบบทดสอบในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณทราบถึงพัฒนาการและความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละบทเรียนของลูกได้มากขึ้น ทำให้มองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับภาษาไทยของลูก และหาทางปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ทันท่วงที

 • บทที่ ๑ พยางค์และคำ
 • บทที่ ๒ การแจกลูก การสะกดคำและการอ่านเป็นคำ
 • บทที่ ๓ มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา
 • บทที่ ๔ การผันอักษรกลางกับวรรณยุกต์
 • บทที่ ๕ การผันอักษรสูงกับวรรณยุกต์
 • บทที่ ๖ การผันอักษรต่ำกับวรรณยุกต์
 • บทที่ ๗ อักษรควบและอักษรนำ
 • บทที่ ๘ คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
 • บทที่ ๙ คำที่มีตัวการันต์และคำที่มี รร
 • บทที่ ๑๐ คำที่ใช้ ฤ ฤา
 • บทที่ ๑๑ คำที่ใช้ บัน บรร
 • บทที่ ๑๒ ชนิดของคำ ๑ (คำนาม)
 • บทที่ ๑๓ ชนิดของคำ ๒ (คำสรรพนาม)
 • บทที่ ๑๔ ชนิดของคำ ๓ (คำกริยา)
 • บทที่ ๑๕ การใช้พจนานุกรม
 • บทที่ ๑๖ คำคล้องจองและคำขวัญ
 • บทที่ ๑๗ ประโยคเพื่อการสื่อสาร ๑ (ประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ)
 • บทที่ ๑๘ ประโยคเพื่อการสื่อสาร ๒ (ประโยคคำถาม)
 • บทที่ ๑๙ ประโยคเพื่อการสื่อสาร ๓ (ประโยคขอร้องและประโยคคำสั่ง)
 • บทที่ ๒๐ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
 • พิเศษท้ายเล่ม! แนวข้อสอบภาษาไทยระดับชั้น ป. ๓ พร้อมเฉลย

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ

(ตัวหนังสือบางจุดที่อ่านไม่ได้ เกิดจากการแสดงผลผิดพลาดของเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากไฟล์ ในหนังสือเล่มจริงสามารถอ่านได้ตามปกติ)

expand_less

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
ดูตะกร้าสินค้า

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว