คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับพกพา)
บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับพกพา) บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับพกพา) บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับพกพา) บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับพกพา) บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับพกพา) บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับพกพา) บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับพกพา) บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับพกพา)

บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับพกพา)

รหัสสินค้า: P-EDU-068
ISBN: 9786164302013
เสริมบุญ สร้างบารมี ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีชีวิตที่เป็นสุข

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 99 บาท

ราคาพิเศษ 89 บาท

ISBN 9786164302013
รายละเอียดสินค้า รวบรวมบทสวดมนต์ คาถา บทสวดในศาสนพิธีต่างๆ และบทสวดทั่วไป แบ่งเป็น ๓๐ หมวด กว่า ๖๐๐ บทสวด เหมาะสำหรับพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป หมวดที่ ๑ ทำวัตรเช้า หมวดที่ ๒ ทำวัตรเย็น หมวดที่ ๓ บทสวดมนต์ที่นิยมสวดท้ายทำวัตรเช้า หมวดที่ ๔ บทสวดมนต์ที่นิยมสวดท้ายทำวัตรเย็น หมวดที่ ๕ บทสวดสรภัญญะ หมวดที่ ๖ พระปริตร หมวดที่ ๗ พิธีสวดถวายพรพระ หมวดที่ ๘ พระสูตร หมวดที่ ๙ การบรรพชาอุปสมบท หมวดที่ ๑๐ ศาสนพิธีสำหรับพระสงฆ์ หมวดที่ ๑๑ ศาสนพิธีสำหรับฆราวาส หมวดที่ ๑๒ อภิธรรม (มาติกาและสวดแจง) หมวดที่ ๑๓ บทให้พรต่างๆ (อนุโมทนาคาถา) หมวดที่ ๑๔ บทสวดหลังปาฏิโมกข์ หมวดที่ ๑๕ สวดสามภาณ หมวดที่ ๑๖ บทสวดปกิณกะ หมวดที่ ๑๗ บทสวดและคาถาบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ หมวดที่ ๑๘ บทบูชาพระพุทธรูป หมวดที่ ๑๙ บทบูชาพระธาตุและเจดีย์ รอยพระพุทธบาท และ สังเวชนียสถาน หมวดที่ ๒๐ รวมคาถาศักดิ์สิทธิ์ของพระเกจิอาจารย์ หมวดที่ ๒๑ บทสวดมนต์ประจำวันเกิด หมวดที่ ๒๒ บทสวดบูชาพระธาตุประจำปีเกิด หมวดที่ ๒๓ บทสวดในวันสำคัญต่างๆ หมวดที่ ๒๔ คำถวายทานต่างๆ หมวดที่ ๒๕ คำบูชา คำอาราธนาต่างๆ หมวดที่ ๒๖ บทสวดบูชาเทพเจ้า หมวดที่ ๒๗ คาถาเบ็ดเตล็ด หมวดที่ ๒๘ บทพิจารณา แผ่เมตตา และอุทิศส่วนกุศล หมวดที่ ๒๙ บทขอขมาและคำอธิษฐานขอพรต่างๆ หมวดที่ ๓๐ บทสวดพระกรรมฐานและการปฏิบัติ กรรมฐานเริ่มต้น
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
เนื้อใน พิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 792 หน้า
ขนาดรูปเล่ม 120 x 168 มิลลิเมตร
รูปแบบปก ปกอ่อน
ผู้เขียน กองบรรณาธิการ
รวบรวมบทสวดมนต์ คาถา บทสวดในศาสนพิธีต่างๆ และบทสวดทั่วไป แบ่งเป็น ๓๐ หมวด กว่า ๖๐๐ บทสวด เหมาะสำหรับพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป หมวดที่ ๑ ทำวัตรเช้า หมวดที่ ๒ ทำวัตรเย็น หมวดที่ ๓ บทสวดมนต์ที่นิยมสวดท้ายทำวัตรเช้า หมวดที่ ๔ บทสวดมนต์ที่นิยมสวดท้ายทำวัตรเย็น หมวดที่ ๕ บทสวดสรภัญญะ หมวดที่ ๖ พระปริตร หมวดที่ ๗ พิธีสวดถวายพรพระ หมวดที่ ๘ พระสูตร หมวดที่ ๙ การบรรพชาอุปสมบท หมวดที่ ๑๐ ศาสนพิธีสำหรับพระสงฆ์ หมวดที่ ๑๑ ศาสนพิธีสำหรับฆราวาส หมวดที่ ๑๒ อภิธรรม (มาติกาและสวดแจง) หมวดที่ ๑๓ บทให้พรต่างๆ (อนุโมทนาคาถา) หมวดที่ ๑๔ บทสวดหลังปาฏิโมกข์ หมวดที่ ๑๕ สวดสามภาณ หมวดที่ ๑๖ บทสวดปกิณกะ หมวดที่ ๑๗ บทสวดและคาถาบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ หมวดที่ ๑๘ บทบูชาพระพุทธรูป หมวดที่ ๑๙ บทบูชาพระธาตุและเจดีย์ รอยพระพุทธบาท และ สังเวชนียสถาน หมวดที่ ๒๐ รวมคาถาศักดิ์สิทธิ์ของพระเกจิอาจารย์ หมวดที่ ๒๑ บทสวดมนต์ประจำวันเกิด หมวดที่ ๒๒ บทสวดบูชาพระธาตุประจำปีเกิด หมวดที่ ๒๓ บทสวดในวันสำคัญต่างๆ หมวดที่ ๒๔ คำถวายทานต่างๆ หมวดที่ ๒๕ คำบูชา คำอาราธนาต่างๆ หมวดที่ ๒๖ บทสวดบูชาเทพเจ้า หมวดที่ ๒๗ คาถาเบ็ดเตล็ด หมวดที่ ๒๘ บทพิจารณา แผ่เมตตา และอุทิศส่วนกุศล หมวดที่ ๒๙ บทขอขมาและคำอธิษฐานขอพรต่างๆ หมวดที่ ๓๐ บทสวดพระกรรมฐานและการปฏิบัติ กรรมฐานเริ่มต้น

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับพกพา)

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 2 3 4 5
คุณภาพสินค้า
ราคาเหมาะสม
เนื้อหาครบถ้วน
การจัดส่ง
บริการจากร้านค้า

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
ดูตะกร้าสินค้า

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว