You have no items in your shopping cart.

หนังสือรวมชุด Box Set

Set Descending Direction

List Grid

per page
 1. ชุด หนูน้อยเก่งเลขตั้งแต่วัยอนุบาล

  Code : P-YOU-314
  4 ตัวช่วยเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์ให้เด็กๆ เรียนรู้ก่อนใคร ในชุดมีทั้งหนังสืออ่าน เขียน เรียน 123 ฉบับปรับปรุง ซึ่งมีโปสเตอร์พร้อมแถบวัดส่วนสูงในเล่ม หนังสือแบบฝึกอ่าน 123 และหัดคัดเลขไทยและเลขอารบิก รวมถึงแฟลชการ์ดหนูน้อยฝึกนับตัวเลข

  Learn More

  Regular Price: 89.00 THB

  Special Price 80.00 THB

 2. First Words Flash Cards การ์ดคำศัพท์ 5 หมวด (ใช้ร่วมกับ TalkingPen ได้)

  Code : P-YOU-1364
  แฟลชการ์ดคำศัพท์ 5 หมวด ภาพจริง พื้นขาว สีสวย คมชัด ขนาดใหญ่กำลังดี มีคำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน คำแปล เล่นได้หลายอย่าง ทั้งแฟลช ท่องศัพท์ ทายภาพ ทายศัพท์ ฝึกอ่าน ฝึกจำ สนุก กระตุ้นสมอง เพิ่มคลังคำ ส่งเสริมการคิด ที่สำคัญ!!! ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ได้ทุกรุ่น จิ้มฟังเสียงจากเจ้าของภาษา สำเนียงเป๊ะ

  Learn More

  Regular Price: 350.00 THB

  Special Price 315.00 THB

 3. First Words Flash Cards การ์ดคำศัพท์ 5 หมวด กล่องแดง(ใช้ร่วมกับ TalkingPen ได้)

  Code : I-BOX-0047
  แฟลชการ์ดคำศัพท์ 5 หมวด กล่องแดง ภาพจริง พื้นขาว สีสวย คมชัด ขนาดใหญ่กำลังดี มีคำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน คำแปล เล่นได้หลายอย่าง ทั้งแฟลช ท่องศัพท์ ทายภาพ ทายศัพท์ ฝึกอ่าน ฝึกจำ สนุก กระตุ้นสมอง เพิ่มคลังคำศัพท์ ส่งเสริมการคิด ที่สำคัญ!!! ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ได้ทุกรุ่น จิ้มฟังเสียงจากเจ้าของภาษา สำเนียงเป๊ะ

  Learn More

  Regular Price: 350.00 THB

  Special Price 315.00 THB

 4. First Words Flash Cards การ์ดคำศัพท์ 5 หมวด กล่องม่วง Level 2 (ใช้ร่วมกับ TalkingPen ได้)

  Code : I-BOX-03
  แฟลชการ์ดคำศัพท์ 5 หมวด กล่องม่วง Level 2 ภาพจริง พื้นขาว สีสวย คมชัด ขนาดใหญ่กำลังดี มีคำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน คำแปล เล่นได้หลายอย่าง ทั้งแฟลช ท่องศัพท์ ทายภาพ ทายศัพท์ ฝึกอ่าน ฝึกจำ สนุก กระตุ้นสมอง เพิ่มคลังคำศัพท์ ส่งเสริมการคิด ที่สำคัญ!!! ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ได้ทุกรุ่น จิ้มฟังเสียงจากเจ้าของภาษา สำเนียงเป๊ะ

  Learn More

  Regular Price: 350.00 THB

  Special Price 315.00 THB

 5. First Words Flash Cards การ์ดคำศัพท์ 5 หมวด กล่องเขียว Level 2 (ใช้ร่วมกับ TalkingPen ได้)

  Code : I-BOX-04
  แฟลชการ์ดคำศัพท์ 5 หมวด กล่องม่วง Level 2 ภาพจริง พื้นขาว สีสวย คมชัด ขนาดใหญ่กำลังดี มีคำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน คำแปล เล่นได้หลายอย่าง ทั้งแฟลช ท่องศัพท์ ทายภาพ ทายศัพท์ ฝึกอ่าน ฝึกจำ สนุก กระตุ้นสมอง เพิ่มคลังคำศัพท์ ส่งเสริมการคิด ที่สำคัญ!!! ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ได้ทุกรุ่น จิ้มฟังเสียงจากเจ้าของภาษา สำเนียงเป๊ะ

  Learn More

  Regular Price: 350.00 THB

  Special Price 315.00 THB

 6. ชุด Box Set เตรียมความพร้อมด้านภาษาพัฒนา IQ 13 เล่ม

  Code : I-BOX-05
  ปลูกฝังให้ลูกรักเก่งภาษาตั้งแต่เริ่มต้นด้วยนิทานคลาสสิก 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ทั้งชุดมี 6 เล่ม พร้อมชุด ภาษาอังกฤษเล่มแรกของหนู 4 เล่ม และชุดแบบฝึกอ่านภาษาไทย 3 เล่ม รวมทั้งหมด 13 เล่ม ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน พร้อมเสริมสร้างจินตนาการให้กว้างไกล ใช้ฝึกภาษาและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ

  Learn More

  Regular Price: 863.00 THB

  Special Price 777.00 THB

 7. ชุด เก่งภาษาจีน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนคล่อง ง่ายนิดเดียว

  Code : P-CHN-037
  มาเรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยการเรียนรู้อักษรจีนที่เป็นคำหลักและกลุ่มคำที่ใช้คำหลักในการประสมคำ ซึ่งจะทำให้เราจดจำคำศัพท์ได้เป็นกลุ่มๆ พร้อมทั้งการฝึกคัดคำหลัก เพื่อให้จดจำได้อย่างแม่นยำ จากนั้นมาปูพื้นฐานให้แน่นยิ่งขึ้น ด้วยการเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้รอบตัวจากกิจกรรมสนุกและคำศัพท์หมวด 36 หมวด พร้อมตัวอย่างประโยค แล้วมาเรียนรู้ประโยคและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถฝึกออกเสียงตามเจ้าของภาษาได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว สื่อเสริมการเรียนรู้ชุด "เก่งภาษาจีน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนคล่อง ง่ายนิดเดียว" ประกอบด้วยหนังสือ 6 เล่ม - หนูน้อยฝึกคัดจีน เล่ม 1 และ 2 - ภาษาจีนพาสนุก - ศัพท์จีนกลาง 1000 คำ - สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวันเล่ม 1 และ 2

  Learn More

  Regular Price: 900.00 THB

  Special Price 765.00 THB

  Out of stock

 8. ชุด ติวภาษาไทยให้ลูก 3 เล่ม

  Code : set-06
  แบบฝึกหัดและข้อสอบในเล่มจัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละบทจะสรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องนั้นๆ พร้อมสอดแทรกกิจกรรมทบทวนและแบบทดสอบเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ ท้ายเล่มมีแนวข้อสอบพร้อมเฉลย

  Learn More

  Regular Price: 207.00 THB

  Special Price 186.00 THB

 9. ชุด นิทานคลาสสิก 2 ภาษา ชุด เสริมคุณธรรม จริยธรรม 6 เล่ม

  Code : set-08
  นิทานคลาสสิก 2 ภาษา ชุด เสริมคุณธรรม จริยธรรม (MQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความสามารถทางสติปัญญา (IQ) ใช้ร่วมกับปากกา TalkingPen ได้

  Learn More

  Regular Price: 354.00 THB

  Special Price 319.00 THB

 10. ชุด แบบฝึกอ่านภาษาไทย 3 เล่ม

  Code : set-09

  ปูพื้นฐานภาษาไทยให้น้องๆ ด้วย ชุด แบบฝึกอ่านภาษาไทย ประกอบไปด้วย

  • ฝึกประสมตัวสะกด
  • ฝึกผันวรรณยุกต์
  • ฝึกผสมสระ

  Learn More

  Regular Price: 177.00 THB

  Special Price 159.00 THB

 11. ชุด แบบฝึกหัดเสริมทักษะการคิด KUMON ระดับอนุบาลขึ้นไป 4 เล่ม

  Code : set-13
  หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย แบบฝึกหัดลากเส้นและวาดรูปเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก่เด็กๆ

  Learn More

  Regular Price: 400.00 THB

  Special Price 360.00 THB

 12. ชุด แบบฝึกหัดเสริมทักษะการคิด KUMON ระดับเตรียมอนุบาล 4 เล่ม

  Code : set-14
  หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย แบบฝึกหัดลากเส้นและวาดรูปเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก่เด็กๆ

  Learn More

  Regular Price: 400.00 THB

  Special Price 360.00 THB

 13. ชุดหนังสือเล่มแรกของหนู อักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก+ตัวพิมพ์ใหญ่ (Kumon)

  Code : KUMON-FIRSTBOOK-SET
  หากเด็กๆ กำลังเริ่มเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างพื้นฐานที่ดียิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้ช่วยสอนเด็กๆ ให้สามารถอ่านและเขียน ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กได้อย่างง่ายดายและสนุกสนาน

  Learn More

  Regular Price: 200.00 THB

  Special Price 180.00 THB

 14. ชุด การ์ด ก ไก่ + ABC 123 คัด เขียน อ่าน

  Code : set-18
  ฟรี! ปากกาหมึกล่องหน คัดแล้วปล่อยไว้หมึกจางหายเอง ฝึกคัดซ้ำใหม่ได้ ตัวอักษรมีร่องสำหรับหัดคัด เพื่อบังคับมือของเด็กไม่ให้คัดออกนอกทิศทาง

  Learn More

  Regular Price: 300.00 THB

  Special Price 255.00 THB

 15. ชุดสุดคุ้ม 3 ตัวช่วยเสริมทักษะหนูน้อย (ABC ของหนู + กขค ของหนู + 123 ของหนู)

  Code : KIDS-SET-123-ABC-Kokai
  เริ่มต้นเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาไทย พร้อมพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถแบบบูรณาการ กระดาษหนา ไม่บาดมือ ลบรอยดินสอออกง่าย เขียนซ้ำใหม่ได้

  Learn More

  Regular Price: 225.00 THB

  Special Price 203.00 THB

 16. My First Book of Good Manners (Box Set)

  Code : P-YOU-1189
  หนังสือสอนภาษาอังกฤษแบบอารมณ์ดี๊ดี ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ด้วยนะ

  Learn More

  Regular Price: 560.00 THB

  Special Price 504.00 THB

 17. ชุดนิทานภาพระบายสี 4 เล่ม

  Code : P-YOU-1322
  นิทานภาพระบายสี สนุกกับการระบายสี พัฒนากล้ามเนื้อมือ เพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และฝึกสมองด้วยเกมที่สร้างสรรค์

  Learn More

  Regular Price: 99.00 THB

  Special Price 89.00 THB

Set Descending Direction

List Grid

per page
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วContinue shopping
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว