คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.3 ฉบับปรับปรุง
ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.3 ฉบับปรับปรุง ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.3 ฉบับปรับปรุง ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.3 ฉบับปรับปรุง ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.3 ฉบับปรับปรุง ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.3 ฉบับปรับปรุง ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.3 ฉบับปรับปรุง ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.3 ฉบับปรับปรุง ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.3 ฉบับปรับปรุง ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.3 ฉบับปรับปรุง

ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.3 ฉบับปรับปรุง

รหัสสินค้า: I-KID-1027
ISBN: 1294877741442
แบบฝึกหัดและข้อสอบในเล่มจัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ป. 3 แต่ละบทจะสรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องนั้นๆ พร้อมสอดแทรกกิจกรรมทบทวนและแบบทดสอบเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ ท้ายเล่มมีแนวข้อสอบพร้อมเฉลย

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 69 บาท

ราคาพิเศษ 62 บาท

ISBN 1294877741442
รายละเอียดสินค้า

เตรียมพร้อมก่อนสอบวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป. ๓ ให้ลูกรักกับสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส

ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป. ๓ จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในแต่ละบทจะสรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องนั้นๆ พร้อมสอดแทรกกิจกรรมทบทวนและแบบทดสอบเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ นอกจากนี้ในท้ายเล่มยังได้รวบรวมแนวข้อสอบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักภาษาไทยให้แม่นยำและชำนาญมากขึ้น เหมาะอย่างยิ่งให้เด็กๆ ได้ทบทวนและฝึกฝนให้คล่องแคล่วก่อนสอบจริง


สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง การให้ลูกรักได้ทำกิจกรรมและแบบทดสอบในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณทราบถึงพัฒนาการและความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละบทเรียนของลูกได้มากขึ้น ทำให้มองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับภาษาไทยของลูก และหาทางปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ทันท่วงที

 • บทที่ ๑ พยางค์และคำ
 • บทที่ ๒ การแจกลูก การสะกดคำและการอ่านเป็นคำ
 • บทที่ ๓ มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา
 • บทที่ ๔ การผันอักษรกลางกับวรรณยุกต์
 • บทที่ ๕ การผันอักษรสูงกับวรรณยุกต์
 • บทที่ ๖ การผันอักษรต่ำกับวรรณยุกต์
 • บทที่ ๗ อักษรควบและอักษรนำ
 • บทที่ ๘ คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
 • บทที่ ๙ คำที่มีตัวการันต์และคำที่มี รร
 • บทที่ ๑๐ คำที่ใช้ ฤ ฤา
 • บทที่ ๑๑ คำที่ใช้ บัน บรร
 • บทที่ ๑๒ ชนิดของคำ ๑ (คำนาม)
 • บทที่ ๑๓ ชนิดของคำ ๒ (คำสรรพนาม)
 • บทที่ ๑๔ ชนิดของคำ ๓ (คำกริยา)
 • บทที่ ๑๕ การใช้พจนานุกรม
 • บทที่ ๑๖ คำคล้องจองและคำขวัญ
 • บทที่ ๑๗ ประโยคเพื่อการสื่อสาร ๑ (ประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ)
 • บทที่ ๑๘ ประโยคเพื่อการสื่อสาร ๒ (ประโยคคำถาม)
 • บทที่ ๑๙ ประโยคเพื่อการสื่อสาร ๓ (ประโยคขอร้องและประโยคคำสั่ง)
 • บทที่ ๒๐ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
 • พิเศษท้ายเล่ม! แนวข้อสอบภาษาไทยระดับชั้น ป. ๓ พร้อมเฉลย

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ

(ตัวหนังสือบางจุดที่อ่านไม่ได้ เกิดจากการแสดงผลผิดพลาดของเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากไฟล์ ในหนังสือเล่มจริงสามารถอ่านได้ตามปกติ)

จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
เนื้อใน พิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 136 หน้า
ขนาดรูปเล่ม 208 x 293 x 7 มิลลิเมตร
รูปแบบปก ปกอ่อน
น้ำหนัก 315.0000
ผู้เขียน ชนาภัทร พรายมี
รายละเอียดเพิ่มเติม พิเศษท้ายเล่ม! แนวข้อสอบภาษาไทยระดับชั้น ป. ๓ พร้อมเฉลย

เตรียมพร้อมก่อนสอบวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป. ๓ ให้ลูกรักกับสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส

ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป. ๓ จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในแต่ละบทจะสรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องนั้นๆ พร้อมสอดแทรกกิจกรรมทบทวนและแบบทดสอบเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ นอกจากนี้ในท้ายเล่มยังได้รวบรวมแนวข้อสอบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักภาษาไทยให้แม่นยำและชำนาญมากขึ้น เหมาะอย่างยิ่งให้เด็กๆ ได้ทบทวนและฝึกฝนให้คล่องแคล่วก่อนสอบจริง


สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง การให้ลูกรักได้ทำกิจกรรมและแบบทดสอบในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณทราบถึงพัฒนาการและความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละบทเรียนของลูกได้มากขึ้น ทำให้มองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับภาษาไทยของลูก และหาทางปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ทันท่วงที

 • บทที่ ๑ พยางค์และคำ
 • บทที่ ๒ การแจกลูก การสะกดคำและการอ่านเป็นคำ
 • บทที่ ๓ มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา
 • บทที่ ๔ การผันอักษรกลางกับวรรณยุกต์
 • บทที่ ๕ การผันอักษรสูงกับวรรณยุกต์
 • บทที่ ๖ การผันอักษรต่ำกับวรรณยุกต์
 • บทที่ ๗ อักษรควบและอักษรนำ
 • บทที่ ๘ คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
 • บทที่ ๙ คำที่มีตัวการันต์และคำที่มี รร
 • บทที่ ๑๐ คำที่ใช้ ฤ ฤา
 • บทที่ ๑๑ คำที่ใช้ บัน บรร
 • บทที่ ๑๒ ชนิดของคำ ๑ (คำนาม)
 • บทที่ ๑๓ ชนิดของคำ ๒ (คำสรรพนาม)
 • บทที่ ๑๔ ชนิดของคำ ๓ (คำกริยา)
 • บทที่ ๑๕ การใช้พจนานุกรม
 • บทที่ ๑๖ คำคล้องจองและคำขวัญ
 • บทที่ ๑๗ ประโยคเพื่อการสื่อสาร ๑ (ประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ)
 • บทที่ ๑๘ ประโยคเพื่อการสื่อสาร ๒ (ประโยคคำถาม)
 • บทที่ ๑๙ ประโยคเพื่อการสื่อสาร ๓ (ประโยคขอร้องและประโยคคำสั่ง)
 • บทที่ ๒๐ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
 • พิเศษท้ายเล่ม! แนวข้อสอบภาษาไทยระดับชั้น ป. ๓ พร้อมเฉลย

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ

(ตัวหนังสือบางจุดที่อ่านไม่ได้ เกิดจากการแสดงผลผิดพลาดของเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากไฟล์ ในหนังสือเล่มจริงสามารถอ่านได้ตามปกติ)

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.3 ฉบับปรับปรุง

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 2 3 4 5
คุณภาพสินค้า
ราคาเหมาะสม
เนื้อหาครบถ้วน
การจัดส่ง
บริการจากร้านค้า

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
ดูตะกร้าสินค้า

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว