คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Thomas & Friends : ชุดโทมัสสอนหนูเก่งพยัญชนะไทย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลขและจำนวนนับ

Thomas & Friends : ชุดโทมัสสอนหนูเก่งพยัญชนะไทย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลขและจำนวนนับ

รหัสสินค้า: THOMAS-4B
ISBN:
ชุดเดียวครบ จบปิ๊ง ฝึกอ่าน ฝึกคัด นับจำนวน เรียนรู้คำศัพท์ เกมเสริมเชาวน์ จับคู่ หาผลลัพธ์ วาดภาพ ระบายสี

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 175 บาท

ราคาพิเศษ 158 บาท

รายละเอียดสินค้า

ประกอบไปด้วย

1. Thomas & Friends : หนังสือเล่มแรกของหนู ก ไก่ (Talking Pen)
หนังสือเล่มแรกของหนู ก ไก่ ภาพประกอบสวยงามเสมือนจริง อ่านง่าย สบายตา

หนังสือเล่มแรกของหนูน้อยสำหรับเรียนรู้และฝึกอ่านพยัญชนะไทย ก-ฮ อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ

(ตัวหนังสือบางจุดที่อ่านไม่ได้ เกิดจากการแสดงผลผิดพลาดของเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากไฟล์ ในหนังสือเล่มจริงสามารถอ่านได้ตามปกติ)

2. Thomas & Friends : โทมัสสอนหนูเก่งพยัญชนะไทย ก-ฮ
เรียนรู้พยัญชนะไทยไปกับโทมัสและผองเพื่อน โอ้โห! กิจกรรมในเล่มสนุกๆ ทั้งนั้นเลย

เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในเล่มกันเลย!

เริ่มต้นเรียนรู้ ก-ฮ พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว อย่างสนุกสนานไปกับโทมัสและผองเพื่อน เด็กกๆ จะเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้พยัญชนะผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งฝีกคัด ระบายสี และเกมเสิรมเชาวน์ต่างๆ ผ่านภาพประกอบสีสันสดใส ไม่น่าเบื่อ ทำให้เด้กๆ ชื่นชอบภาษาไทยและเป็นการปูพื้นฐานที่ดีสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ

(ตัวหนังสือบางจุดที่อ่านไม่ได้ เกิดจากการแสดงผลผิดพลาดของเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากไฟล์ ในหนังสือเล่มจริงสามารถอ่านได้ตามปกติ)

3. Thomas & Friends : โทมัสสอนหนูเก่งตัวเลขและจำนวนนับ
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในเล่ม! ฝึกคัด ฝึกนับจำนวน หาผลลัพธ์ เรียนรู้คำศัพท์ เกมจับคู่

มาสิเด็กๆ ฉันจะพาเธอมาสนุกด้วยกัน

เรียนรู้ตัวเลขและการนับจำนวนไปกับโทมัสและผองเพื่อน

เรื่มต้นเรียนรู้ลักษณะของตัวเลข 1-10 พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และการนับจำนวนอย่างสนุกสนานไปกับโทมัสและผองเพื่อน เด็กๆ จะเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้และจดจำตัวเลขผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ มีภาพประกอบสีสันสดใส ไม่น่าเบื่อ ทำให้เด็กๆ ชื่ชอบ และช่วยปูพื้นฐานที่ดีสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ

(ตัวหนังสือบางจุดที่อ่านไม่ได้ เกิดจากการแสดงผลผิดพลาดของเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากไฟล์ ในหนังสือเล่มจริงสามารถอ่านได้ตามปกติ)

4. Thomas & Friends : โทมัสสอนหนูเก่งตัวอักษรภาษาอังกฤษ
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในเล่ม! ฝึกคัด เรียนรู้คำศัพท์ เกมเสริมเชาวน์ วาดภาพ ระบายสี

มาสิเด็กๆ ฉันจะพาเธอมาสนุกด้วยกัน

เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษไปกับโทมัสและผองเพื่อน

เริ่มต้นเรียนรู้ลักษณะและลำดับของตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็กอย่างสนุกสนานไปกับโทมัสและผองเพื่อน เด็กๆ จะเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ตัวอักษรผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งฝึกคัด วาดภาพ ระบายสี และเกมเสริมเชาวน์ต่างๆ ผ่านภาพประกอบสีสันสดใส ไม่น่าเบื่อ ทำให้เด็กๆ ชื่นชอบภาษาอังกฤษและเป็นการปูพื้นฐานที่ดีสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ

(ตัวหนังสือบางจุดที่อ่านไม่ได้ เกิดจากการแสดงผลผิดพลาดของเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากไฟล์ ในหนังสือเล่มจริงสามารถอ่านได้ตามปกติ)

จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
เนื้อใน พิมพ์ 4 สี
รูปแบบปก ปกอ่อน
น้ำหนัก 600.0000
ผู้เขียน Gullane (Thomas) LLC.

ประกอบไปด้วย

1. Thomas & Friends : หนังสือเล่มแรกของหนู ก ไก่ (Talking Pen)
หนังสือเล่มแรกของหนู ก ไก่ ภาพประกอบสวยงามเสมือนจริง อ่านง่าย สบายตา

หนังสือเล่มแรกของหนูน้อยสำหรับเรียนรู้และฝึกอ่านพยัญชนะไทย ก-ฮ อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ

(ตัวหนังสือบางจุดที่อ่านไม่ได้ เกิดจากการแสดงผลผิดพลาดของเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากไฟล์ ในหนังสือเล่มจริงสามารถอ่านได้ตามปกติ)

2. Thomas & Friends : โทมัสสอนหนูเก่งพยัญชนะไทย ก-ฮ
เรียนรู้พยัญชนะไทยไปกับโทมัสและผองเพื่อน โอ้โห! กิจกรรมในเล่มสนุกๆ ทั้งนั้นเลย

เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในเล่มกันเลย!

เริ่มต้นเรียนรู้ ก-ฮ พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว อย่างสนุกสนานไปกับโทมัสและผองเพื่อน เด็กกๆ จะเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้พยัญชนะผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งฝีกคัด ระบายสี และเกมเสิรมเชาวน์ต่างๆ ผ่านภาพประกอบสีสันสดใส ไม่น่าเบื่อ ทำให้เด้กๆ ชื่นชอบภาษาไทยและเป็นการปูพื้นฐานที่ดีสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ

(ตัวหนังสือบางจุดที่อ่านไม่ได้ เกิดจากการแสดงผลผิดพลาดของเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากไฟล์ ในหนังสือเล่มจริงสามารถอ่านได้ตามปกติ)

3. Thomas & Friends : โทมัสสอนหนูเก่งตัวเลขและจำนวนนับ
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในเล่ม! ฝึกคัด ฝึกนับจำนวน หาผลลัพธ์ เรียนรู้คำศัพท์ เกมจับคู่

มาสิเด็กๆ ฉันจะพาเธอมาสนุกด้วยกัน

เรียนรู้ตัวเลขและการนับจำนวนไปกับโทมัสและผองเพื่อน

เรื่มต้นเรียนรู้ลักษณะของตัวเลข 1-10 พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และการนับจำนวนอย่างสนุกสนานไปกับโทมัสและผองเพื่อน เด็กๆ จะเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้และจดจำตัวเลขผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ มีภาพประกอบสีสันสดใส ไม่น่าเบื่อ ทำให้เด็กๆ ชื่ชอบ และช่วยปูพื้นฐานที่ดีสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ

(ตัวหนังสือบางจุดที่อ่านไม่ได้ เกิดจากการแสดงผลผิดพลาดของเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากไฟล์ ในหนังสือเล่มจริงสามารถอ่านได้ตามปกติ)

4. Thomas & Friends : โทมัสสอนหนูเก่งตัวอักษรภาษาอังกฤษ
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในเล่ม! ฝึกคัด เรียนรู้คำศัพท์ เกมเสริมเชาวน์ วาดภาพ ระบายสี

มาสิเด็กๆ ฉันจะพาเธอมาสนุกด้วยกัน

เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษไปกับโทมัสและผองเพื่อน

เริ่มต้นเรียนรู้ลักษณะและลำดับของตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็กอย่างสนุกสนานไปกับโทมัสและผองเพื่อน เด็กๆ จะเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ตัวอักษรผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งฝึกคัด วาดภาพ ระบายสี และเกมเสริมเชาวน์ต่างๆ ผ่านภาพประกอบสีสันสดใส ไม่น่าเบื่อ ทำให้เด็กๆ ชื่นชอบภาษาอังกฤษและเป็นการปูพื้นฐานที่ดีสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ

(ตัวหนังสือบางจุดที่อ่านไม่ได้ เกิดจากการแสดงผลผิดพลาดของเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากไฟล์ ในหนังสือเล่มจริงสามารถอ่านได้ตามปกติ)

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: Thomas & Friends : ชุดโทมัสสอนหนูเก่งพยัญชนะไทย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลขและจำนวนนับ

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 2 3 4 5
คุณภาพสินค้า
ราคาเหมาะสม
เนื้อหาครบถ้วน
การจัดส่ง
บริการจากร้านค้า

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
ดูตะกร้าสินค้า

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว