คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Saxophone เบื้องต้น
Saxophone เบื้องต้น Saxophone เบื้องต้น Saxophone เบื้องต้น

Saxophone เบื้องต้น

รหัสสินค้า: P-MSC-32
ISBN: 9786115270378
สอนเล่นแซกโซโฟน ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐาน จนสามารถเล่นเป็นเพลงได้ เนื้อหาทั้งหมดจากประสบการณ์อันยาวนาน ในการสอนดนตรี เข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักวิชาดนตรี

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 270 บาท

ราคาพิเศษ 243 บาท

ISBN 9786115270378
รายละเอียดสินค้า

สื่อการสอน Saxophone เบื้องต้น ชุดนี้ ถือเป็นแบบฝึกที่สมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากผู้เขียนได้ค้นคว้า และเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมดขึ้นจากประสบการณ์อันยาวนานในการสอนดนตรี และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดนี้ สำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการจะเรียนรู้ ก็สามารถเข้าใจวิธีการบรรเลงแซกโซโฟนได้ง่ายขึ้น และถูกต้องตามหลักวิชาดนตรี โดยเฉพาะการใช้ลมหายใจอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ในเนื้อหาของสื่อการสอน ยังได้นำเสนอแบบฝึกหัด และขั้นตอนการบรรเลงควบคู่ไปกับทฤษฏีดนตรีเบื้องต้น จึงหวังว่าผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ และสามารถบรรเลงเพลงตามโน้ตสากลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาดนตรีสากล

เนื้อหาภายในหนังสือ

 • ประวัติของแซกโซโฟน
 • แซกโซโฟนชนิดต่างๆ ที่นิยมในปัจจุบัน
 • ส่วนประกอบของแซกโซโฟน
 • ทฤษฎีโน้ตสากลเบื้องต้น
 • เครื่องหมายที่ใช้บันทึกแทนเสียงดนตรีการอ่านโน้ต กุญแจประจำหลักโน้ตสากลในเรื่องของจังหวะ
 • การฝึกเป่าแซกโซโฟน
 • แผนภูมิแสดงตำแหน่งที่สำคัญภาพอักษรและหมายเลขใช้นิ้วภาพการวางนิ้วท่านั่งและท่ายืนในขณะเป่าแซกโซโฟนการวางปากเป่า
 • การเป่าตัวโน้ตต่างๆ
 • แบบฝึกหัดสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป่ามาก่อน
  • การเป่าโน้ตตัว โด (C) (ช่องที่ 3 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว ที (B) (คาบเส้นที่ 3 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว ลา (A) (ช่องที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว ซอล (G) (คาบเส้นที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว ฟา (F) (ช่องที่ 1 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว ที (E) (คาบเส้นที่ 1 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว เร (D) (ใต้เส้นที่ 1 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว โด (C) (คาบเส้นน้อยเส้นที่ 1 ใต้บรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว เร (D) (คาบเส้นที่ 4 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว มี (E) (ช่องที่ 4 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว ฟา (F) (คาบเส้นที่ 5 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว ซอล (G) (เหนือเส้นที่ 5 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว ลา (A) (คาบเส้นน้อยเส้นที่ 1 เหนือบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว ที (B) (เหนือเส้นน้อยเส้นที่ 1 เหนือบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว โด (C) (คาบเส้นน้อยเส้นที่ 2 เหนือบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว เร (D) (เหนือเส้นน้อยเส้นที่ 2 เหนือบรรทัด 5 เส้น)

แบบฝึกสเกลต่างๆ

 • บทฝึกที่ 1 สเกล C major
 • บทฝึกที่ 2 สเกล G major
 • บทฝึกที่ 3 สเกล D major
 • บทฝึกที่ 4 สเกล F major
 • บทฝึกที่ 5 สเกล A minor
 • บทฝึกที่ 6 สเกล E minor/
 • บทฝึกที่ 7 สเกล B minor
 • บทฝึกที่ 8 สเกล D minor

บทเพลงฝึกฝนเพิ่มเติม

 • เพลงแมงมุม
 • เพลงดวงดาว
 • เพลง Honey Bee
 • เพลง Jingle Bells
 • เพลง Music Mix
 • เพลง Lightly Row
 • เพลงลูกสุนัขแสนรัก
 • เพลง SAILING
 • เพลง OH SUZANA
 • เพลง WOODEN HEART
 • เพลง When I Was Young
 • เพลง SILENT NIGHT
 • เพลง EDEL WEISS
 • เพลง Can help falling in love
 • เพลง Home, sweet home
 • เพลงใจประสาน
 • เพลง GYPSY MOON
 • เพลง AROUND THE WORLD
 • เพลง THE SOUND OF MUSIC
 • เพลงคิดถึง
 • ศัพท์ดนตรี

เนื้อหาภายในวีดีโอซีดี

 • แนะนำวิทยากร
 • ประวัติของแซกโซโฟน
 • ส่วนประกอบของแซกโซโฟน
 • ท่านั่งและท่ายืนในขณะเป่าแซกโซโฟน
 • แบบฝึกหัดสำหรับผู้ที่ไม่เคยเป่ามาก่อน
 • การเป่าโน๊ตตัว ''โด"
 • การเป่าโน๊ตตัว "ที"
 • แบบฝึกหัดที่ 1
 • การเป่าโน๊ตตัว "ลา"
 • แบบฝึกหัดที่ 2
 • แบบฝึกหัดที่ 3
 • การเป่าโน๊ตตัว "ฟา"
 • การเป่าโน๊ตตัว "มี"
 • การเป่าโน๊ตตัว "เร"
 • การเป่าโน๊ตตัว "โดต่ำ"
 • แบบฝึกหัดที่ 4
 • แบบฝึกหัดที่ 5
 • แบบฝึกหัดไล่เสียงสเกล C major (ทบทวนโน๊ตทั้งหมด)
 • การเป่าโน๊ตตัว "เรสูง"
 • การเป่าโน๊ตตัว "มีสูง"
 • การเป่าโน๊ตตัว "ฟาสูง"
 • แบบฝึกหัดที่ 6
 • การเป่าโน๊ตตัว "ซอลสูง"
 • การเป่าโน๊ตตัว "ลาสูง"
 • การเป่าโน๊ตตัว "ทีสูง"
 • แบบฝึกหัดที่ 7
 • แบบฝึกหัดที่ 8
 • การเป่าโน๊ตตัว "โดสูง"
 • แบบฝึกหัดที่ 9
 • การเป่าโน๊ตตัว "เรสูง"
 • แบบฝึกหัดที่ 10

Disc 2

 • การเป่าสเกล C major 2 octave
 • แบบฝึกหัดที่ 11
 • แบบฝึกหัดที่ 12
 • แบบฝึกหัดที่ 13
 • การเป่าโน๊ตตัว "ฟาชาร์ป"
 • การเป่าสเกล G major
 • แบบฝึกหัดที่ 14
 • การเป่าโน๊ตตัว "โดชาร์ป"
 • การเป่าสเกล D major
 • แบบฝึกหัดที่ 15
 • แบบฝึกหัดที่ 16
 • การเป่าโน๊ตตัว "ลาชาร์ป"
 • การเป่าโน๊ตตัว "เรสูง มีสูง ฟาสูง"
 • การเป่าสเกล F major
 • แบบฝึกหัดที่ 17
 • การเป่าโน๊ตตัว "ซอลชาร์ป"
 • การเป่าสเกล A major
 •  แบบฝึกหัดที่ 18
 • การเป่าโน๊ตตัว "เรชาร์ป"
 • การเป่าสเกล E minor
 • แบบฝึกหัดที่ 19
 • การเป่าสเกล B minor
 •  แบบฝึกหัดที่ 20
 • การเป่าสเกล D minor
 • แบบฝึกหัดที่ 21

Disc 3

 • เพลงแมงมุม
 • เพลงดวงดาว
 • เพลง Honey Bee
 • เพลง Jingle Bells
 • เพลง Music Mix
 • เพลง Lightly Rose
 • เพลงลูกสุนัขแสนรัก
 • เพลง Sailing
 • เพลง Oh Suzana
 • เพลง Wooden Heart
 • เพลง When I Was Young
 • เพลง Silent Night
 • เพลง Edelweiss
 • คำแนะนำ
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
จำนวนแผ่น CD 3 แผ่น
เนื้อใน ขาวดำ
จำนวนหน้า 112 หน้า
ขนาดรูปเล่ม 192 x 272 x 16 มิลลิเมตร
รูปแบบปก ปกอ่อน
น้ำหนัก 480.0000
ผู้เขียน อาคม ทีฆวาทิน

สื่อการสอน Saxophone เบื้องต้น ชุดนี้ ถือเป็นแบบฝึกที่สมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากผู้เขียนได้ค้นคว้า และเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมดขึ้นจากประสบการณ์อันยาวนานในการสอนดนตรี และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดนี้ สำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการจะเรียนรู้ ก็สามารถเข้าใจวิธีการบรรเลงแซกโซโฟนได้ง่ายขึ้น และถูกต้องตามหลักวิชาดนตรี โดยเฉพาะการใช้ลมหายใจอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ในเนื้อหาของสื่อการสอน ยังได้นำเสนอแบบฝึกหัด และขั้นตอนการบรรเลงควบคู่ไปกับทฤษฏีดนตรีเบื้องต้น จึงหวังว่าผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ และสามารถบรรเลงเพลงตามโน้ตสากลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาดนตรีสากล

เนื้อหาภายในหนังสือ

 • ประวัติของแซกโซโฟน
 • แซกโซโฟนชนิดต่างๆ ที่นิยมในปัจจุบัน
 • ส่วนประกอบของแซกโซโฟน
 • ทฤษฎีโน้ตสากลเบื้องต้น
 • เครื่องหมายที่ใช้บันทึกแทนเสียงดนตรีการอ่านโน้ต กุญแจประจำหลักโน้ตสากลในเรื่องของจังหวะ
 • การฝึกเป่าแซกโซโฟน
 • แผนภูมิแสดงตำแหน่งที่สำคัญภาพอักษรและหมายเลขใช้นิ้วภาพการวางนิ้วท่านั่งและท่ายืนในขณะเป่าแซกโซโฟนการวางปากเป่า
 • การเป่าตัวโน้ตต่างๆ
 • แบบฝึกหัดสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป่ามาก่อน
  • การเป่าโน้ตตัว โด (C) (ช่องที่ 3 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว ที (B) (คาบเส้นที่ 3 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว ลา (A) (ช่องที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว ซอล (G) (คาบเส้นที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว ฟา (F) (ช่องที่ 1 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว ที (E) (คาบเส้นที่ 1 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว เร (D) (ใต้เส้นที่ 1 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว โด (C) (คาบเส้นน้อยเส้นที่ 1 ใต้บรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว เร (D) (คาบเส้นที่ 4 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว มี (E) (ช่องที่ 4 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว ฟา (F) (คาบเส้นที่ 5 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว ซอล (G) (เหนือเส้นที่ 5 ของบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว ลา (A) (คาบเส้นน้อยเส้นที่ 1 เหนือบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว ที (B) (เหนือเส้นน้อยเส้นที่ 1 เหนือบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว โด (C) (คาบเส้นน้อยเส้นที่ 2 เหนือบรรทัด 5 เส้น)
  • การเป่าโน้ตตัว เร (D) (เหนือเส้นน้อยเส้นที่ 2 เหนือบรรทัด 5 เส้น)

แบบฝึกสเกลต่างๆ

 • บทฝึกที่ 1 สเกล C major
 • บทฝึกที่ 2 สเกล G major
 • บทฝึกที่ 3 สเกล D major
 • บทฝึกที่ 4 สเกล F major
 • บทฝึกที่ 5 สเกล A minor
 • บทฝึกที่ 6 สเกล E minor/
 • บทฝึกที่ 7 สเกล B minor
 • บทฝึกที่ 8 สเกล D minor

บทเพลงฝึกฝนเพิ่มเติม

 • เพลงแมงมุม
 • เพลงดวงดาว
 • เพลง Honey Bee
 • เพลง Jingle Bells
 • เพลง Music Mix
 • เพลง Lightly Row
 • เพลงลูกสุนัขแสนรัก
 • เพลง SAILING
 • เพลง OH SUZANA
 • เพลง WOODEN HEART
 • เพลง When I Was Young
 • เพลง SILENT NIGHT
 • เพลง EDEL WEISS
 • เพลง Can help falling in love
 • เพลง Home, sweet home
 • เพลงใจประสาน
 • เพลง GYPSY MOON
 • เพลง AROUND THE WORLD
 • เพลง THE SOUND OF MUSIC
 • เพลงคิดถึง
 • ศัพท์ดนตรี

เนื้อหาภายในวีดีโอซีดี

 • แนะนำวิทยากร
 • ประวัติของแซกโซโฟน
 • ส่วนประกอบของแซกโซโฟน
 • ท่านั่งและท่ายืนในขณะเป่าแซกโซโฟน
 • แบบฝึกหัดสำหรับผู้ที่ไม่เคยเป่ามาก่อน
 • การเป่าโน๊ตตัว ''โด"
 • การเป่าโน๊ตตัว "ที"
 • แบบฝึกหัดที่ 1
 • การเป่าโน๊ตตัว "ลา"
 • แบบฝึกหัดที่ 2
 • แบบฝึกหัดที่ 3
 • การเป่าโน๊ตตัว "ฟา"
 • การเป่าโน๊ตตัว "มี"
 • การเป่าโน๊ตตัว "เร"
 • การเป่าโน๊ตตัว "โดต่ำ"
 • แบบฝึกหัดที่ 4
 • แบบฝึกหัดที่ 5
 • แบบฝึกหัดไล่เสียงสเกล C major (ทบทวนโน๊ตทั้งหมด)
 • การเป่าโน๊ตตัว "เรสูง"
 • การเป่าโน๊ตตัว "มีสูง"
 • การเป่าโน๊ตตัว "ฟาสูง"
 • แบบฝึกหัดที่ 6
 • การเป่าโน๊ตตัว "ซอลสูง"
 • การเป่าโน๊ตตัว "ลาสูง"
 • การเป่าโน๊ตตัว "ทีสูง"
 • แบบฝึกหัดที่ 7
 • แบบฝึกหัดที่ 8
 • การเป่าโน๊ตตัว "โดสูง"
 • แบบฝึกหัดที่ 9
 • การเป่าโน๊ตตัว "เรสูง"
 • แบบฝึกหัดที่ 10

Disc 2

 • การเป่าสเกล C major 2 octave
 • แบบฝึกหัดที่ 11
 • แบบฝึกหัดที่ 12
 • แบบฝึกหัดที่ 13
 • การเป่าโน๊ตตัว "ฟาชาร์ป"
 • การเป่าสเกล G major
 • แบบฝึกหัดที่ 14
 • การเป่าโน๊ตตัว "โดชาร์ป"
 • การเป่าสเกล D major
 • แบบฝึกหัดที่ 15
 • แบบฝึกหัดที่ 16
 • การเป่าโน๊ตตัว "ลาชาร์ป"
 • การเป่าโน๊ตตัว "เรสูง มีสูง ฟาสูง"
 • การเป่าสเกล F major
 • แบบฝึกหัดที่ 17
 • การเป่าโน๊ตตัว "ซอลชาร์ป"
 • การเป่าสเกล A major
 •  แบบฝึกหัดที่ 18
 • การเป่าโน๊ตตัว "เรชาร์ป"
 • การเป่าสเกล E minor
 • แบบฝึกหัดที่ 19
 • การเป่าสเกล B minor
 •  แบบฝึกหัดที่ 20
 • การเป่าสเกล D minor
 • แบบฝึกหัดที่ 21

Disc 3

 • เพลงแมงมุม
 • เพลงดวงดาว
 • เพลง Honey Bee
 • เพลง Jingle Bells
 • เพลง Music Mix
 • เพลง Lightly Rose
 • เพลงลูกสุนัขแสนรัก
 • เพลง Sailing
 • เพลง Oh Suzana
 • เพลง Wooden Heart
 • เพลง When I Was Young
 • เพลง Silent Night
 • เพลง Edelweiss
 • คำแนะนำ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: Saxophone เบื้องต้น

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 2 3 4 5
คุณภาพสินค้า
ราคาเหมาะสม
เนื้อหาครบถ้วน
การจัดส่ง
บริการจากร้านค้า

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
ดูตะกร้าสินค้า

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว