คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่าน Note
หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่าน Note หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่าน Note หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่าน Note หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่าน Note หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่าน Note

หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่าน Note

รหัสสินค้า: P-MSC-46
ISBN: 9786165270304
รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับโน้ต เหมาะสำหรับผู้เล่นกีต้าร์โปร่งและกีต้าร์ไฟฟ้า ทุกระดับ สามารถฝึกและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 270 บาท

ราคาพิเศษ 243 บาท

ISBN 9786165270304
รายละเอียดสินค้า

สื่อการสอน "หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่าน NOTE" ชุดนี้ เป็นการสอนให้คนเล่นโน้ตเป็นโดยไม่จำกัดรูปแบบการดีด ในชุดเล่นกีต้าร์ไฟฟ้าเป็นใน 50 ่ชั่วโมง ได้อธิบายการอ่านโน้ตพื้นฐานไว้บ้างแล้ว สำหรับการอ่านโน้ตพื้นฐานมีการอธิบายในรูปแบบที่ต่างออกไป โดยมีการนำวิธีร้องโน้ตมาใช้ เพื่อให้คุ้นเคยกับตัวโน้ตก่อนที่จะจับเครื่องมือ มีการแยกโน้ตกับระดับเสียงออกจากกันเพื่อให้ฝึกจำทีละส่วน รวมทั้งวิธีการต่างๆ ที่ทำให้จำง่ายขึ้น

ประโยชน์ของโน้ต

Step 1 รู้จักสัญลักษณ์ดนตรีเบื้องต้น

 • โน้ต
 • บรรทัด 5 เส้น
 • ระดับเสียง
 • ค่าโน้ตและตัวหยุด
 • เส้นน้อย
 • กุญแจซอล
 • เครื่องหมายกำหนดจังหวะ
 • เส้นกั้นห้อง
 • ลักษณะ ทิศทาง และการทาบหางโน้ต

Step 2 ฝึกอ่านและจำโน้ตก่อนจับเครื่องดนตรี

 • จำโน้ตในช่องและโน้ตคาบเส้น
 • อ่านโน้ตนอกบรรทัด 5 เส้น ด้วยการไล่ชื่อเรียงกันไป
 • เริ่มจำโน้ตทีละ 2-3 ตัว โดยอ่านออกเสียงเรียกชื่อโน้ตทีละตัว

Step 3 ลงมือปฏิบัติ

 • รู้จักคำว่า Position และสัญลักษณ์สำหรับกีต้าร์
 • รู้จักโน้ตบนสาย 1
 • อ่านโน้ตก่อนแล้วดีดโน้ตตามหลัง
 • รู้จักจังหวะและฝึกให้จังหวะ
 • ฝึกโน้ตตัวดำ
  • เรียกชื่อโน้ตพร้อมกับเคาะจังหวะ
  • ดีดโน้ตพร้อมกับเคาะจังหวะ
  • ดีดโน้ต-เคาะจังหวะและเรียกชื่อโน้ต
  • ดีดโน้ต-เคาะจังหวะและร้องโน้ต
 • ฝึกโน้ตตัวขาว
 • ฝึกโน้ตตัวกลม
 • รู้จักโน้ตบนสาย 2
 • ฝึกใช้ตัวหยุด

Step 4 รู้จักโน้ตสาย 3-6 ใน Position ที่ 1

 • รู้จักโน้ตบนสาย 3
 • รู้จักโน้ตบนสาย 4
 • รู้จักโน้ตบนสาย 5
 • รู้จักโน้ตบนสาย 6
 • สรุปโน้ตทั้ง 6 สาย ใน Position ที่ 1

Step 5 รู้จักสัญลักษณ์ดนตรีและสัดส่วนโน้ตเพิ่มเติม

 • ระยะห่างของระดับเสียงโน้ต
 • เครื่องหมายแปลงเสียง
 • สรุปโน้ตที่รวม Accidentals
 • โน้ตเขบ็ต 1 ชั้น
 • โน้ตโยงเสียง
 • โน้ตประจุด
 • สรุปค่าโน้ตพื้นฐานและสัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบ
 • เครื่องหมายย้อน 

Step 6 รู้จัก Scale และ Key Signature

 • บันไดเสียง
 • เครื่องหมายกำหนดบันไดเสียง
 • ขั้นของบันไดเสียง
 • โครงสร้าง Major Scale กับ Minor Scale โดยเปรียบเทียบ
 • Major Scale ใน Position ที่ 1
 • Minor Scale ใน Position ที่ 1
  • Natural Minor
  • Harmonic Minor
  • Melodic Minor

Step 7 รู้จัก Time Signature เพิ่มเติม

 • เครื่องหมายกำหนดจังหวะ 2/4
 • เครื่องหมายกำหนดจังหวะ 3/4
 • เครื่องหมายกำหนดจังหวะ 4/4 หรือ C
 • เครื่องหมายกำหนดจังหวะ 2/2 หรือ C/
 • เครื่องหมายกำหนดจังหวะ 6/8
 • Pick up Note

Step 8 รู้จักโน้ตเขบ็ต 2 ชั้น และโน้ตใน Position อื่นๆ

 • รู้จักโน้ตเขบ็ต 2 ชั้น
 • รู้จักโน้ตใน Position ที่ 5 (V Pos.)
  • โน้ตบนสาย 1
  • โน้ตบนสาย 2
  • โน้ตบนสาย 3
  • โน้ตบนสาย 4
  • โน้ตบนสาย 5
  • โน้ตบนสาย 6
  • สรุปโน้ตทั้ง 6 สาย ใน Position ที่ 5
 • รู้จักโน้ตใน Position ที่ 7 และ 12 (VII & XII Pos.)
  • โน้ตบน VII Pos.
  • โน้ตบน XII Pos.
  • เครื่องหมาย 8va และ loco 

Step 9 เรียนรู้และฝึกใช้สัดส่วนโน้ตที่ซับซ้อนขึ้น

 • การผสมและสลับสัดส่วนโน้ตใน 1 จังหวะของโน้ตเขบ็ต 1 และ 2 ชั้น
 • โน้ต 3 พยางค์ 

Step 10 โน้ตประดับ

 • การทำเสียงให้ราบรื่น
  • Hammer on
  • Pull off
 • การรูดสาย
 • การดันสาย
 • การอุดสายด้วยมือขวา
 • การอุดสายด้วยมือซ้าย
 • การทำเสียงสั้น 

แบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความชำนาญ

 • DISC 1
  • รู้จักสัญลักษณ์ดนตรีเบื้องต้น
  • ฝึกอ่านและจำโน้ตก่อนจับเครื่องดนตรี
  • ลงมือปฏิบัติ
 • DISC 2
  • รู้จักโน้ตสาย 3-6 ใน Position ที่ 1
  • รู้จักสัญลักษณ์ดนตรีและสัดส่วนโน้ตเพิ่มเติม
 • DISC 3
  • รู้จัก Scale และ Key Signature
  • รู้จัก Time Signature เพิ่มเติม
 • DISC 4
  • รู้จักโน้ตเขบ็ต 2 ชั้น และโน้ตใน Position อื่นๆ
  • เรียนรู้และฝึกใช้สัดส่วนโน้ตที่ซับซ้อนขึ้น
  • โน้ตประดับ
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
จำนวนแผ่น CD 4 แผ่น
เนื้อใน พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 112 หน้า
ขนาดรูปเล่ม 185 X 260 มิลลิเมตร
รูปแบบปก ปกอ่อน
น้ำหนัก 485.0000
ผู้เขียน อมรฤทธิ์ บุญศรี

สื่อการสอน "หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่าน NOTE" ชุดนี้ เป็นการสอนให้คนเล่นโน้ตเป็นโดยไม่จำกัดรูปแบบการดีด ในชุดเล่นกีต้าร์ไฟฟ้าเป็นใน 50 ่ชั่วโมง ได้อธิบายการอ่านโน้ตพื้นฐานไว้บ้างแล้ว สำหรับการอ่านโน้ตพื้นฐานมีการอธิบายในรูปแบบที่ต่างออกไป โดยมีการนำวิธีร้องโน้ตมาใช้ เพื่อให้คุ้นเคยกับตัวโน้ตก่อนที่จะจับเครื่องมือ มีการแยกโน้ตกับระดับเสียงออกจากกันเพื่อให้ฝึกจำทีละส่วน รวมทั้งวิธีการต่างๆ ที่ทำให้จำง่ายขึ้น

ประโยชน์ของโน้ต

Step 1 รู้จักสัญลักษณ์ดนตรีเบื้องต้น

 • โน้ต
 • บรรทัด 5 เส้น
 • ระดับเสียง
 • ค่าโน้ตและตัวหยุด
 • เส้นน้อย
 • กุญแจซอล
 • เครื่องหมายกำหนดจังหวะ
 • เส้นกั้นห้อง
 • ลักษณะ ทิศทาง และการทาบหางโน้ต

Step 2 ฝึกอ่านและจำโน้ตก่อนจับเครื่องดนตรี

 • จำโน้ตในช่องและโน้ตคาบเส้น
 • อ่านโน้ตนอกบรรทัด 5 เส้น ด้วยการไล่ชื่อเรียงกันไป
 • เริ่มจำโน้ตทีละ 2-3 ตัว โดยอ่านออกเสียงเรียกชื่อโน้ตทีละตัว

Step 3 ลงมือปฏิบัติ

 • รู้จักคำว่า Position และสัญลักษณ์สำหรับกีต้าร์
 • รู้จักโน้ตบนสาย 1
 • อ่านโน้ตก่อนแล้วดีดโน้ตตามหลัง
 • รู้จักจังหวะและฝึกให้จังหวะ
 • ฝึกโน้ตตัวดำ
  • เรียกชื่อโน้ตพร้อมกับเคาะจังหวะ
  • ดีดโน้ตพร้อมกับเคาะจังหวะ
  • ดีดโน้ต-เคาะจังหวะและเรียกชื่อโน้ต
  • ดีดโน้ต-เคาะจังหวะและร้องโน้ต
 • ฝึกโน้ตตัวขาว
 • ฝึกโน้ตตัวกลม
 • รู้จักโน้ตบนสาย 2
 • ฝึกใช้ตัวหยุด

Step 4 รู้จักโน้ตสาย 3-6 ใน Position ที่ 1

 • รู้จักโน้ตบนสาย 3
 • รู้จักโน้ตบนสาย 4
 • รู้จักโน้ตบนสาย 5
 • รู้จักโน้ตบนสาย 6
 • สรุปโน้ตทั้ง 6 สาย ใน Position ที่ 1

Step 5 รู้จักสัญลักษณ์ดนตรีและสัดส่วนโน้ตเพิ่มเติม

 • ระยะห่างของระดับเสียงโน้ต
 • เครื่องหมายแปลงเสียง
 • สรุปโน้ตที่รวม Accidentals
 • โน้ตเขบ็ต 1 ชั้น
 • โน้ตโยงเสียง
 • โน้ตประจุด
 • สรุปค่าโน้ตพื้นฐานและสัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบ
 • เครื่องหมายย้อน 

Step 6 รู้จัก Scale และ Key Signature

 • บันไดเสียง
 • เครื่องหมายกำหนดบันไดเสียง
 • ขั้นของบันไดเสียง
 • โครงสร้าง Major Scale กับ Minor Scale โดยเปรียบเทียบ
 • Major Scale ใน Position ที่ 1
 • Minor Scale ใน Position ที่ 1
  • Natural Minor
  • Harmonic Minor
  • Melodic Minor

Step 7 รู้จัก Time Signature เพิ่มเติม

 • เครื่องหมายกำหนดจังหวะ 2/4
 • เครื่องหมายกำหนดจังหวะ 3/4
 • เครื่องหมายกำหนดจังหวะ 4/4 หรือ C
 • เครื่องหมายกำหนดจังหวะ 2/2 หรือ C/
 • เครื่องหมายกำหนดจังหวะ 6/8
 • Pick up Note

Step 8 รู้จักโน้ตเขบ็ต 2 ชั้น และโน้ตใน Position อื่นๆ

 • รู้จักโน้ตเขบ็ต 2 ชั้น
 • รู้จักโน้ตใน Position ที่ 5 (V Pos.)
  • โน้ตบนสาย 1
  • โน้ตบนสาย 2
  • โน้ตบนสาย 3
  • โน้ตบนสาย 4
  • โน้ตบนสาย 5
  • โน้ตบนสาย 6
  • สรุปโน้ตทั้ง 6 สาย ใน Position ที่ 5
 • รู้จักโน้ตใน Position ที่ 7 และ 12 (VII & XII Pos.)
  • โน้ตบน VII Pos.
  • โน้ตบน XII Pos.
  • เครื่องหมาย 8va และ loco 

Step 9 เรียนรู้และฝึกใช้สัดส่วนโน้ตที่ซับซ้อนขึ้น

 • การผสมและสลับสัดส่วนโน้ตใน 1 จังหวะของโน้ตเขบ็ต 1 และ 2 ชั้น
 • โน้ต 3 พยางค์ 

Step 10 โน้ตประดับ

 • การทำเสียงให้ราบรื่น
  • Hammer on
  • Pull off
 • การรูดสาย
 • การดันสาย
 • การอุดสายด้วยมือขวา
 • การอุดสายด้วยมือซ้าย
 • การทำเสียงสั้น 

แบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความชำนาญ

 • DISC 1
  • รู้จักสัญลักษณ์ดนตรีเบื้องต้น
  • ฝึกอ่านและจำโน้ตก่อนจับเครื่องดนตรี
  • ลงมือปฏิบัติ
 • DISC 2
  • รู้จักโน้ตสาย 3-6 ใน Position ที่ 1
  • รู้จักสัญลักษณ์ดนตรีและสัดส่วนโน้ตเพิ่มเติม
 • DISC 3
  • รู้จัก Scale และ Key Signature
  • รู้จัก Time Signature เพิ่มเติม
 • DISC 4
  • รู้จักโน้ตเขบ็ต 2 ชั้น และโน้ตใน Position อื่นๆ
  • เรียนรู้และฝึกใช้สัดส่วนโน้ตที่ซับซ้อนขึ้น
  • โน้ตประดับ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่าน Note

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 2 3 4 5
คุณภาพสินค้า
ราคาเหมาะสม
เนื้อหาครบถ้วน
การจัดส่ง
บริการจากร้านค้า

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
ดูตะกร้าสินค้า

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว