You have no items in your shopping cart.

ชุดสุดคุ้ม 3 ตัวช่วยเสริมทักษะหนูน้อย (ABC ของหนู + กขค ของหนู + 123 ของหนู)
ชุดสุดคุ้ม 3 ตัวช่วยเสริมทักษะหนูน้อย (ABC ของหนู + กขค ของหนู + 123 ของหนู) ชุดสุดคุ้ม 3 ตัวช่วยเสริมทักษะหนูน้อย (ABC ของหนู + กขค ของหนู + 123 ของหนู) ชุดสุดคุ้ม 3 ตัวช่วยเสริมทักษะหนูน้อย (ABC ของหนู + กขค ของหนู + 123 ของหนู) ชุดสุดคุ้ม 3 ตัวช่วยเสริมทักษะหนูน้อย (ABC ของหนู + กขค ของหนู + 123 ของหนู) ชุดสุดคุ้ม 3 ตัวช่วยเสริมทักษะหนูน้อย (ABC ของหนู + กขค ของหนู + 123 ของหนู) ชุดสุดคุ้ม 3 ตัวช่วยเสริมทักษะหนูน้อย (ABC ของหนู + กขค ของหนู + 123 ของหนู) ชุดสุดคุ้ม 3 ตัวช่วยเสริมทักษะหนูน้อย (ABC ของหนู + กขค ของหนู + 123 ของหนู) ชุดสุดคุ้ม 3 ตัวช่วยเสริมทักษะหนูน้อย (ABC ของหนู + กขค ของหนู + 123 ของหนู) ชุดสุดคุ้ม 3 ตัวช่วยเสริมทักษะหนูน้อย (ABC ของหนู + กขค ของหนู + 123 ของหนู) ชุดสุดคุ้ม 3 ตัวช่วยเสริมทักษะหนูน้อย (ABC ของหนู + กขค ของหนู + 123 ของหนู)

ชุดสุดคุ้ม 3 ตัวช่วยเสริมทักษะหนูน้อย (ABC ของหนู + กขค ของหนู + 123 ของหนู)

Product code: KIDS-SET-123-ABC-Kokai
ISBN:
เริ่มต้นเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาไทย พร้อมพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถแบบบูรณาการ กระดาษหนา ไม่บาดมือ ลบรอยดินสอออกง่าย เขียนซ้ำใหม่ได้

Availability: In stock

Regular Price: 225.00 THB

Special Price 203.00 THB

Description

มอบการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า ถูกเวลาและเหมาะสมการเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัยของลูกคือหนึ่งของขวัญที่ทรงคุณค่า ซึ่งแสดงถึงความรัก ความเอาใจใส่ และความปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก โดยหนังสือดีและสร้างสรรค์เหมาะกับวัยแห่งการเรียนรู้ของลูกนั้น คือตัวช่วยสำคัญในการเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการพัฒนาสมองช่วงก่อนวัยเรียนให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในภายภาคหน้า ก่อนกลับบ้านวันนี้ อย่าลืมเลือกหนังสือดีและสร้างสรรค์ไปมอบเป็นของขวัญให้ลูกรัก

ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม


1. ABC ของหนู (ฉบับใช้กับ Talking Pen) ISBN: 1294877740797
เริ่มต้นเรียนรู้อย่างสนุกสนาน พร้อมเสริมสร้างทักษะทางภาษาที่มั่นคงแข็งแรงให้เด็กๆ ทั้งการฝึกอ่านและท่องจำ A-Z ฝึกคัดตามรอยเส้นประ และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถแบบบูรณาการ กระดาษหนา ไม่บาดมือ ลบรอยดินสอออกง่าย เขียนซ้ำใหม่ได้

2. กขค ของหนู (ฉบับใช้กับ Talking Pen) ISBN: 1294877740780
เริ่มต้นเรียนรู้พยัญชนะไทยอย่างสนุกสนาน พร้อมวางรากฐานวิชาภาษาไทยที่มั่นคงแข็งแรงให้เด็กๆ ทั้งการฝึกอ่านและท่องจำ ก-ฮ ฝึกคัดตามรอยเส้นประ และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถแบบบูรณาการ กระดาษหนา ไม่บาดมือ ลบรอยดินสอออกง่าย เขียนซ้ำใหม่ได้

3. 123 ของหนู (ฉบับใช้กับ Talking Pen) ISBN: 1294877740803
เริ่มต้นเรียนรู้ตัวเลขอย่างสนุกสนาน พร้อมพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ที่มั่นคงแข็งแรงให้เด็กๆ ทั้งการฝึกอ่านและท่องจำ 1-20 ฝึกคัดตามรอยเส้นประ และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถแบบบูรณาการ กระดาษหนา ไม่บาดมือ ลบรอยดินสอออกง่าย เขียนซ้ำใหม่ได้

Book QTY 3 เล่ม
Printing พิมพ์ 4 สี
Pages เล่มละ 96 หน้า
Book Size 219 x 223 x 6 มิลลิเมตร
Cover ปกอ่อน
Weight 930.0000
Writer ชนาภัทร พรายมี
More Detail กระดาษหนา, ไม่บาดมือ, ลบรอยดินสอออกง่าย เขียนซ้ำใหม่ได้, มุมมน

มอบการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า ถูกเวลาและเหมาะสมการเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัยของลูกคือหนึ่งของขวัญที่ทรงคุณค่า ซึ่งแสดงถึงความรัก ความเอาใจใส่ และความปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก โดยหนังสือดีและสร้างสรรค์เหมาะกับวัยแห่งการเรียนรู้ของลูกนั้น คือตัวช่วยสำคัญในการเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการพัฒนาสมองช่วงก่อนวัยเรียนให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในภายภาคหน้า ก่อนกลับบ้านวันนี้ อย่าลืมเลือกหนังสือดีและสร้างสรรค์ไปมอบเป็นของขวัญให้ลูกรัก

ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม


1. ABC ของหนู (ฉบับใช้กับ Talking Pen) ISBN: 1294877740797
เริ่มต้นเรียนรู้อย่างสนุกสนาน พร้อมเสริมสร้างทักษะทางภาษาที่มั่นคงแข็งแรงให้เด็กๆ ทั้งการฝึกอ่านและท่องจำ A-Z ฝึกคัดตามรอยเส้นประ และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถแบบบูรณาการ กระดาษหนา ไม่บาดมือ ลบรอยดินสอออกง่าย เขียนซ้ำใหม่ได้

2. กขค ของหนู (ฉบับใช้กับ Talking Pen) ISBN: 1294877740780
เริ่มต้นเรียนรู้พยัญชนะไทยอย่างสนุกสนาน พร้อมวางรากฐานวิชาภาษาไทยที่มั่นคงแข็งแรงให้เด็กๆ ทั้งการฝึกอ่านและท่องจำ ก-ฮ ฝึกคัดตามรอยเส้นประ และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถแบบบูรณาการ กระดาษหนา ไม่บาดมือ ลบรอยดินสอออกง่าย เขียนซ้ำใหม่ได้

3. 123 ของหนู (ฉบับใช้กับ Talking Pen) ISBN: 1294877740803
เริ่มต้นเรียนรู้ตัวเลขอย่างสนุกสนาน พร้อมพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ที่มั่นคงแข็งแรงให้เด็กๆ ทั้งการฝึกอ่านและท่องจำ 1-20 ฝึกคัดตามรอยเส้นประ และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถแบบบูรณาการ กระดาษหนา ไม่บาดมือ ลบรอยดินสอออกง่าย เขียนซ้ำใหม่ได้

Write Your Own Review

You're reviewing: ชุดสุดคุ้ม 3 ตัวช่วยเสริมทักษะหนูน้อย (ABC ของหนู + กขค ของหนู + 123 ของหนู)

How do you rate this product? *

  1 2 3 4 5
Quality
Price
Content
Shipping
Service

You may also be interested in the following product(s)

expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วContinue shopping
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว