คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Flute เบื้องต้น
Flute เบื้องต้น Flute เบื้องต้น Flute เบื้องต้น

Flute เบื้องต้น

รหัสสินค้า: P-MSC-34
ISBN: 9786115270248
สอนเล่นฟลุต ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐาน จนสามารถเล่นเป็นเพลงได้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 270 บาท

ราคาพิเศษ 243 บาท

ISBN 9786115270248
รายละเอียดสินค้า

ฟลุต เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรี ที่เหมาะสำหรับการเริ่มเรียนดนตรีชนิดหนึ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และยังมีท่าทางในการเป่าที่สง่างามและมีเสน่ห์ สื่อการสอนชุดนี้ จะทำให้คุณเข้าใจในธรรมชาติของฟลุต ว่าเป็นอย่างไร ลักษณะและท่าทางการเป่าเป็นแบบใด พร้อมทั้งแบบฝึกต่างๆ ที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานให้คุณมีความพร้อม ที่จะเรียนในขั้นสูงขึ้นต่อๆ ไปได้ 

เนื้อหาภายในหนังสือ

 • มารู้จักกับฟรุต (Flute)
  • ประวัติของฟรุต
  • ประเภทของฟรุต
  • วัสดุที่ใช้ทำฟรุต
  • ส่วนประกอบของฟรุต
 • ทฤษฎีโน๊ตสากลเบื้องต้น
  • เครื่องหมายที่ใช้บันทึกแทนเสียงดนตรี
  • กุญแจประจำหลัก
  • เครื่องหมายกำหนดจังหวะ
 • ฝึกการเล่นฟรุต
  • ฝึกการหายใจอย่างถูกต้อง
  • สัญลักษณ์หมายเลขแทนนิ้วมือซ้ายขวา
  • การวางนิ้ว
  • ท่าทางในการเป่าฟรุต
 • การอ่านโน๊ตและฝึกการเล่นฟรุต
  • แบบฝึกหัดที่ 1 - หัดเล่นโน๊ตตัว ซอล (G)
  • แบบฝึกหัดที่ 2 - หัดเล่นโน๊ตตัว ลา (A)
  • แบบฝึกหัดที่ 3 - หัดเล่นโน๊ตตัว ที (B)
  • เครื่องหมายย้อนกลับ (Repeat Sign)
  • ทบทวนโน๊ตตัว ซอล ลา ที (G A B)
  • เพลง : Auntie Ludy
  • แบบฝึกหัดที่ 4 - หัดเล่นโน๊ตตัว โด (C)
  • แบบฝึกหัดที่ 5 - หัดเล่นโน๊ตตัว เร (D)
  • แบบฝึกหัดที่ 6
  • ทบทวนโน๊ต เร โด ที ลา ซอล
  • โน๊ตประจุด - เครื่องหมายโยงเสียง (Tied)
  • เพลง : MARY HAD A LITTLE LAMB
  • เครื่องหมายเชื่อมเสียง (Slur)
  • เครื่องหมายเล่นเสียงสั้น (Staccato)
  • เครื่องหมายกำกับหายใจ
  • เพลง LOVE ME TENDER
  • เพลง ODE TO JOY
  • เพลง CUCKOO
  • เพลง LIGHTLY ROW
  • ฝึกเล่นโน๊ตเขบ็ต 1 ชั้น โดยใช้เครื่องหมาย Tied, Staccato และโน๊ตประจุด
  • แบบฝึกหัดที่ 7 - หัดเล่นโน๊ตตัว ฟาชาร์ป (F#)
  • เครื่องหมายแปลงเสียง
  • เพลง : SWEETLY SINGS THE DONKEY
  • แบบฝึกหัดที่ 8 - หัดเล่นโน๊ตตัว ฟา (F)
  • แบบฝึกหัดที่ 9 - หัดเล่นโน๊ตตัว มี (E)
  • แบบฝึกหัดที่ 10 - หัดเล่นโน๊ตตัว มีสูง (E)
  • แบบฝึกหัดที่ 11 - หัดเล่นโน๊ตตัว ฟาชาร์ปสูง (F#)
  • แบบฝึกหัดที่ 12 - หัดเล่นโน๊ตตัว ซอลสูง (G)
  • ฝึกเป่าบันไดเสียง G Major
  • เพลง : Sakura
  • เครื่องหมายประทุน
  • เพลง : TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
  • เพลง : LOVE CONCERTO
  • แบบฝึกหัดที่ 13 - หัดเล่นโน๊ตตัว ฟาสูง (F)
  • แบบฝึกหัดที่ 14 - หัดเล่นโน๊ตตัว บีแฟลต (Bb)
  • ฝึกเป่าบันไดเสียง F Major
  • เพลง : LULLABY
  • เพลง : JINGLE BELLS
  • เพลง : HAPPY BIRTHDAY
 • บทเพลงและบทเรียนให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม
  • เพลง : BADINAGE
  • เพลง : LONG, LONG AGO
  • เพลง : SILENT NIGHT
  • ทำนอง (Melody)
  • เพลง : แมงมุมลาย
  • ประโยคเพลง (Phrase)
  • เพลง : Can’t Help Falling In Love
  • แบบฝึกหัดที่ 15 - หัดเล่นโน๊ตตัว เรต่ำ (D)
  • แบบฝึกหัดที่ 16 - หัดเล่นโน๊ตตัว ลาสูง (A)
  • แบบฝึกหัดที่ 17 - หัดเล่นโน๊ตตัว ทีสูง (B)
  • แบบฝึกหัดที่ 18 - หัดเล่นโน๊ตตัว โดสูง (C)
  • แบบฝึกหัดที่ 19 - หัดเล่นโน๊ตตัว เรสูง ( D )
  • เพลง : GOOD KING WENCESLAS
  • เครื่องหมาย โกดา
  • เพลง : ช้าง
  • บันไดเสียง C Major
  • เครื่องหมาย D.S A I CODA
  • เพลง : AND I LOVE YOU SO
 • เพลงสำหรับฝึกฝนเพิ่มเติม
  • เพลง : DAISY BELL
  • เพลง : พรปีใหม่
  • เพลง : Whatever Will Be, Will be
  • เพลง : TENNESSEE WALTZ
  • เพลง : CRYING IN THE RAIN
 • รวบรวมศัพท์ดนตรีต่างๆ ในบทเรียนที่ผ่านมาทั้งหมด
 • แผนผังการกดนิ้วของฟรุต

เนื้อหาภายในวีดีโอซีดี

Disc 1

 • Show เพลง IF WE HOLD ON TOGETHER
 • แนะนำตัว
 • รู้จักกับฟลุต
 • การเลือกซื้อฟลุต
 • การฝึกเป่าฟลุต
 • การประกอบฟลุต
 • ฝึกการหายใจ
 • การวางนิ้ว
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ซอล" (G)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ลา" (A)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ที" (B)
 • เครื่องหมายย้อนกลับ (Repeat Sign)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "โดสูง" (C)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "เรสูง" (D)
 • โน้ตประจุด
 • เครื่องหมายโยงเสียง (Tied)
 • เพลง MARY HAD A LITTLE LAMB
 • เครื่องหมายเชื่อมเสียง (Slur)
 • เครื่องหมายเล่นเสียงสั้น (Staccato)
 • เครื่องหมายกำกับการหายใจ
 • ฝึกเล่นโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น

Disc 2

 • SHOW เพลง SOMETHING STUPID
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ฟาชาร์ป" (F#)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ฟา" (F)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "มี" (E)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "มีสูง" (E)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ฟาชาร์ปสูง" (F#)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ซอลสูง" (G)
 • ฝึกเป่าบันไดเสียง G Major
 • เครื่องหมายประทุน
 • เพลง TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ฟาสูง" (F)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ทีแฟล็ต" (Bb)
 • ฝึกเป่าบันไดเสียง F Major
 • เพลง LULLABY
 • เพลง JINGLE BELLS
 • เพลง HAPPY BIRTHDAY
 • เพลง BADINAGE
 • เพลง LONG, LONG AGO
 • เพลง SILENT NIGHT
 • ทำนอง (Melody), ประโยคเพลง (Phrase)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "เรต่ำ" (D)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ลาสูง" (A)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ทีสูง" (B)

Disc 3

 • SHOW เพลง VICTORY
 • หัดเล่นโน้ตตัว "โดสูง" (C)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "เรสูง" (D)
 • เพลง GOOD KING WENCESLAS
 • เพลง WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
 • เครื่องหมาย Coda
 • ฝึกเป่าบันไดเสียง C Major
 • เครื่องหมาย D.S. al Coda
 • เพลง DAISY BELL
 • เพลงพรปีใหม่
 • เพลง WHATEVER WILL BE WILL BE
 • เพลง TENNESSEE WALTZ
 • สรุป
 • SPECIAL BONUS TRACK 
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
จำนวนแผ่น CD 3 แผ่น
เนื้อใน ขาวดำ
จำนวนหน้า 120 หน้า
ขนาดรูปเล่ม 192 x 271 x 15 มิลลิเมตร
รูปแบบปก ปกอ่อน
น้ำหนัก 495.0000
ผู้เขียน อัจจิมา ทีฆวาทิน

ฟลุต เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรี ที่เหมาะสำหรับการเริ่มเรียนดนตรีชนิดหนึ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และยังมีท่าทางในการเป่าที่สง่างามและมีเสน่ห์ สื่อการสอนชุดนี้ จะทำให้คุณเข้าใจในธรรมชาติของฟลุต ว่าเป็นอย่างไร ลักษณะและท่าทางการเป่าเป็นแบบใด พร้อมทั้งแบบฝึกต่างๆ ที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานให้คุณมีความพร้อม ที่จะเรียนในขั้นสูงขึ้นต่อๆ ไปได้ 

เนื้อหาภายในหนังสือ

 • มารู้จักกับฟรุต (Flute)
  • ประวัติของฟรุต
  • ประเภทของฟรุต
  • วัสดุที่ใช้ทำฟรุต
  • ส่วนประกอบของฟรุต
 • ทฤษฎีโน๊ตสากลเบื้องต้น
  • เครื่องหมายที่ใช้บันทึกแทนเสียงดนตรี
  • กุญแจประจำหลัก
  • เครื่องหมายกำหนดจังหวะ
 • ฝึกการเล่นฟรุต
  • ฝึกการหายใจอย่างถูกต้อง
  • สัญลักษณ์หมายเลขแทนนิ้วมือซ้ายขวา
  • การวางนิ้ว
  • ท่าทางในการเป่าฟรุต
 • การอ่านโน๊ตและฝึกการเล่นฟรุต
  • แบบฝึกหัดที่ 1 - หัดเล่นโน๊ตตัว ซอล (G)
  • แบบฝึกหัดที่ 2 - หัดเล่นโน๊ตตัว ลา (A)
  • แบบฝึกหัดที่ 3 - หัดเล่นโน๊ตตัว ที (B)
  • เครื่องหมายย้อนกลับ (Repeat Sign)
  • ทบทวนโน๊ตตัว ซอล ลา ที (G A B)
  • เพลง : Auntie Ludy
  • แบบฝึกหัดที่ 4 - หัดเล่นโน๊ตตัว โด (C)
  • แบบฝึกหัดที่ 5 - หัดเล่นโน๊ตตัว เร (D)
  • แบบฝึกหัดที่ 6
  • ทบทวนโน๊ต เร โด ที ลา ซอล
  • โน๊ตประจุด - เครื่องหมายโยงเสียง (Tied)
  • เพลง : MARY HAD A LITTLE LAMB
  • เครื่องหมายเชื่อมเสียง (Slur)
  • เครื่องหมายเล่นเสียงสั้น (Staccato)
  • เครื่องหมายกำกับหายใจ
  • เพลง LOVE ME TENDER
  • เพลง ODE TO JOY
  • เพลง CUCKOO
  • เพลง LIGHTLY ROW
  • ฝึกเล่นโน๊ตเขบ็ต 1 ชั้น โดยใช้เครื่องหมาย Tied, Staccato และโน๊ตประจุด
  • แบบฝึกหัดที่ 7 - หัดเล่นโน๊ตตัว ฟาชาร์ป (F#)
  • เครื่องหมายแปลงเสียง
  • เพลง : SWEETLY SINGS THE DONKEY
  • แบบฝึกหัดที่ 8 - หัดเล่นโน๊ตตัว ฟา (F)
  • แบบฝึกหัดที่ 9 - หัดเล่นโน๊ตตัว มี (E)
  • แบบฝึกหัดที่ 10 - หัดเล่นโน๊ตตัว มีสูง (E)
  • แบบฝึกหัดที่ 11 - หัดเล่นโน๊ตตัว ฟาชาร์ปสูง (F#)
  • แบบฝึกหัดที่ 12 - หัดเล่นโน๊ตตัว ซอลสูง (G)
  • ฝึกเป่าบันไดเสียง G Major
  • เพลง : Sakura
  • เครื่องหมายประทุน
  • เพลง : TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
  • เพลง : LOVE CONCERTO
  • แบบฝึกหัดที่ 13 - หัดเล่นโน๊ตตัว ฟาสูง (F)
  • แบบฝึกหัดที่ 14 - หัดเล่นโน๊ตตัว บีแฟลต (Bb)
  • ฝึกเป่าบันไดเสียง F Major
  • เพลง : LULLABY
  • เพลง : JINGLE BELLS
  • เพลง : HAPPY BIRTHDAY
 • บทเพลงและบทเรียนให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม
  • เพลง : BADINAGE
  • เพลง : LONG, LONG AGO
  • เพลง : SILENT NIGHT
  • ทำนอง (Melody)
  • เพลง : แมงมุมลาย
  • ประโยคเพลง (Phrase)
  • เพลง : Can’t Help Falling In Love
  • แบบฝึกหัดที่ 15 - หัดเล่นโน๊ตตัว เรต่ำ (D)
  • แบบฝึกหัดที่ 16 - หัดเล่นโน๊ตตัว ลาสูง (A)
  • แบบฝึกหัดที่ 17 - หัดเล่นโน๊ตตัว ทีสูง (B)
  • แบบฝึกหัดที่ 18 - หัดเล่นโน๊ตตัว โดสูง (C)
  • แบบฝึกหัดที่ 19 - หัดเล่นโน๊ตตัว เรสูง ( D )
  • เพลง : GOOD KING WENCESLAS
  • เครื่องหมาย โกดา
  • เพลง : ช้าง
  • บันไดเสียง C Major
  • เครื่องหมาย D.S A I CODA
  • เพลง : AND I LOVE YOU SO
 • เพลงสำหรับฝึกฝนเพิ่มเติม
  • เพลง : DAISY BELL
  • เพลง : พรปีใหม่
  • เพลง : Whatever Will Be, Will be
  • เพลง : TENNESSEE WALTZ
  • เพลง : CRYING IN THE RAIN
 • รวบรวมศัพท์ดนตรีต่างๆ ในบทเรียนที่ผ่านมาทั้งหมด
 • แผนผังการกดนิ้วของฟรุต

เนื้อหาภายในวีดีโอซีดี

Disc 1

 • Show เพลง IF WE HOLD ON TOGETHER
 • แนะนำตัว
 • รู้จักกับฟลุต
 • การเลือกซื้อฟลุต
 • การฝึกเป่าฟลุต
 • การประกอบฟลุต
 • ฝึกการหายใจ
 • การวางนิ้ว
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ซอล" (G)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ลา" (A)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ที" (B)
 • เครื่องหมายย้อนกลับ (Repeat Sign)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "โดสูง" (C)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "เรสูง" (D)
 • โน้ตประจุด
 • เครื่องหมายโยงเสียง (Tied)
 • เพลง MARY HAD A LITTLE LAMB
 • เครื่องหมายเชื่อมเสียง (Slur)
 • เครื่องหมายเล่นเสียงสั้น (Staccato)
 • เครื่องหมายกำกับการหายใจ
 • ฝึกเล่นโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น

Disc 2

 • SHOW เพลง SOMETHING STUPID
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ฟาชาร์ป" (F#)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ฟา" (F)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "มี" (E)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "มีสูง" (E)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ฟาชาร์ปสูง" (F#)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ซอลสูง" (G)
 • ฝึกเป่าบันไดเสียง G Major
 • เครื่องหมายประทุน
 • เพลง TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ฟาสูง" (F)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ทีแฟล็ต" (Bb)
 • ฝึกเป่าบันไดเสียง F Major
 • เพลง LULLABY
 • เพลง JINGLE BELLS
 • เพลง HAPPY BIRTHDAY
 • เพลง BADINAGE
 • เพลง LONG, LONG AGO
 • เพลง SILENT NIGHT
 • ทำนอง (Melody), ประโยคเพลง (Phrase)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "เรต่ำ" (D)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ลาสูง" (A)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "ทีสูง" (B)

Disc 3

 • SHOW เพลง VICTORY
 • หัดเล่นโน้ตตัว "โดสูง" (C)
 • หัดเล่นโน้ตตัว "เรสูง" (D)
 • เพลง GOOD KING WENCESLAS
 • เพลง WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
 • เครื่องหมาย Coda
 • ฝึกเป่าบันไดเสียง C Major
 • เครื่องหมาย D.S. al Coda
 • เพลง DAISY BELL
 • เพลงพรปีใหม่
 • เพลง WHATEVER WILL BE WILL BE
 • เพลง TENNESSEE WALTZ
 • สรุป
 • SPECIAL BONUS TRACK 

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: Flute เบื้องต้น

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 2 3 4 5
คุณภาพสินค้า
ราคาเหมาะสม
เนื้อหาครบถ้วน
การจัดส่ง
บริการจากร้านค้า

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
ดูตะกร้าสินค้า

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว