You have no items in your shopping cart.

ภาษาไทยเด็ก

Set Descending Direction

List Grid

Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
per page
 1. ชุดหนูน้อยเก่งภาษาไทย สำหรับวัยอนุบาล (ตัวอักษรฉบับราชบัณฑิตยสถาน)

  Code : P-YOU-222
  ตัวอักษรฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใช้ได้ตั้งแต่ 2-5 ขวบ ประกอบด้วย 4 ตัวช่วยที่จะทำให้น้องๆสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาไทย มีแบบฝึกอ่าน ก ไก่ มีก ไก่ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับหนูน้อย โปสเตอร์หนูน้อยอ่าน ก ไก่ ขนาด 43x56 เซนติเมตร และการ์ดช่วยจำ พยัญชนะไทย ก-ฮ สีสันสดใส

  Learn More

  Regular Price: 89.00 THB

  Special Price 80.00 THB

 2. ชุด ติวภาษาไทยให้ลูก 3 เล่ม

  Code : set-06
  แบบฝึกหัดและข้อสอบในเล่มจัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละบทจะสรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องนั้นๆ พร้อมสอดแทรกกิจกรรมทบทวนและแบบทดสอบเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ ท้ายเล่มมีแนวข้อสอบพร้อมเฉลย

  Learn More

  Regular Price: 207.00 THB

  Special Price 186.00 THB

 3. หนูคนเก่งเรียนภาษาไทย

  Code : P-YOU-435
  หนังสือสำหรับฝึกฝนเด็กๆ ให้คัด เขียน อ่านภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมสนุกสนานกับแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เสริมสร้างความสามารถทางสติปัญญา (IQ) เพิ่มคลังคำภาษาไทยให้มากยิ่งขึ้น ภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส ถูกใจหนูๆ เพียงทำวันละหน้าก็เก่งภาษาไทยได้

  Learn More

  59.00 THB

 4. อ่านคล่อง เขียนสวย หมวดคำภาษาไทยของหนู

  Code : P-YOU-424
  เรียนภาษาไทยให้แตกฉาน ปูพื้นฐานความสำเร็จของทุกสาขาวิชา ในเล่มมีกการสะกดคำแยกให้เห็นทีละตัว ฝึกอ่านและสะกดตามได้ทันที เพิ่มคลังคำภาษาไทยแยกตามหมวด พร้อมฝึกเขียนตามรอยประให้คล่องแคล่ว กระดาษหนา คุณภาพดี ไม่ยับ ไม่บาดมือ ลบรอยดินสอออกง่าย เขียนซ้ำใหมได้

  Learn More

  Regular Price: 59.00 THB

  Special Price 53.00 THB

 5. โปสเตอร์พยัญชนะไทย พร้อมแถบวัดส่วนสูง

  Code : P-YOU-379
  "โปสเตอร์พยัญชนะไทย พร้อมแถบวัดส่วนสูง" โปสเตอร์พยัญชนะไทย ก-ฮ พร้อมแถบวัดส่วนสูงในตัว วันส่วนสูงได้สูงสุดถึง 150 เซนติเมตร เรียนรู้ตัวอักษรภาษาไทย ก-ฮ และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาพประกอบน่ารักๆ สีสันสดใส ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

  Learn More

  Regular Price: 25.00 THB

  Special Price 23.00 THB

  Out of stock

 6. เก่งตัวสะกดภาษาไทย

  Code : P-YOU-336
  สนุกเรียน เขียนอ่านคล่อง ครบทุกมาตราตัวสะกดในเล่มเดียว ทั้งมาตราตัวสะกดแม่ ก กา แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กง แม่กน แม่กม แม่เกย และแม่เกอว ฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยมาตราตัวสะกดแต่ละแม่ เพลิดเพลินไปกับภาพประกอบน่ารักๆ สีสันสดใส ทุกมาตราตัวสะกดมีแบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจและเฉลย

  Learn More

  Regular Price: 49.00 THB

  Special Price 44.00 THB

 7. โปสเตอร์สำหรับเด็ก สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กเก่งภาษาไทย

  Code : P-YOU-299
  โปสเตอร์เสริมความรู้ในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย อาทิ พยัญชนะไทย สระไทย มาตราตัวสะกด เป็นต้น ขนาดใหญ่จุใจ ภาพประกอบสวยงาม ตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย

  Learn More

  Regular Price: 119.00 THB

  Special Price 107.00 THB

 8. เก่งสระภาษาไทย

  Code : P-YOU-292
  หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้น้องๆ ได้รู้จักกับสระในภาษาไทยทั้ง 32 ตัว และจดจำลักษณะของสระ ชื่อเรียกสระที่ถูกต้องได้ ฝึกการอ่านและสะกดคำ พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส มีแบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจพร้อมเฉลย และพิเศษในเล่มยังได้เพิ่มสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป ตลอดจนคำอธิบายที่ทำให้น้องๆ อ่านเขียนสระภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ

  Learn More

  Regular Price: 49.00 THB

  Special Price 44.00 THB

 9. อ่านเขียนระบายสี กขค ABC 123

  Code : P-YOU-244
  เตรียมพร้อมก่อนวัยเรียน และสนุกไปกับการระบายสี พยัญชนะไทย ก-ฮ, ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก, ตัวเลข 1-10 ทั้งเลขอารบิกและเลขไทย

  Learn More

  Regular Price: 45.00 THB

  Special Price 41.00 THB

 10. หัดคัดเลขไทย เลขอารบิก

  Code : P-YOU-201
  สมุดฝึกคัดตัวเลขไทย-อารบิก คัดได้ทั้ง 2 ด้าน ฝึกคัดซำๆ ทุกวันเพื่อให้เกิดความ ชำนาญ 1 เล่มคัดได้ตลอดทั้งเทอม พร้อมฝึกอ่านฝึกนับจำนวนได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตัวเลขในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

  Learn More

  Regular Price: 20.00 THB

  Special Price 18.00 THB

  Out of stock

 11. หัดคัดพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว

  Code : P-YOU-188
  สมุดฝึกคัดพยัญชนะไทย ก-ฮ คัดได้ทั้ง 2 ด้าน ฝึกคัดซ้ำๆ ทุกวันเพื่อให้เกิดความชำนาญ 1 เล่มคัดได้ตลอดทั้งเทอม พร้อมฝึกอ่านฝึกท่นับจำนวนได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตัวเลขในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

  Learn More

  Regular Price: 20.00 THB

  Special Price 18.00 THB

  Out of stock

 12. แบบฝึกคัดไทย อักษรแบบหัวกลม

  Code : P-YOU-043
  รวมแบบฝึกฝนทางภาษาไทย สำหรับเด็กระดับปฐมวัย หลากหลายรูปแบบด้วยกัน ในเล่มนี้เด็กๆ จะได้พบกับแบบฝึกแสนสนุก โดยมีภาพการ์ตูนประกอบสวยงามให้ได้เพลิดเพลินกันทั้งเล่ม

  Learn More

  Regular Price: 25.00 THB

  Special Price 23.00 THB

 13. คัดคล่องเขียนสวย วรรณยุกต์ภาษาไทย ตัวอักษรหัวกลม

  Code : P-YOU-542
  แบบฝึกแสนน่ารัก สีสันสดใส ช่วยในการฝึกคัดพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ภาษาไทย อักษรหัวกลม พร้อมฝึกคัดคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรกลาง สูง ต่ำ แล้วผันวรรณยุกต์ ทั้งคำ 1 พยางค์ และ 2 พยางค์

  Learn More

  Regular Price: 20.00 THB

  Special Price 18.00 THB

 14. ก ไก่ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ แบบบูรณาการสำหรับหนูน้อย

  Code : P-YOU-216
  เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี 4 สาระ ครอบคลุมทักษะการลากเส้นพื้นฐานชนิดต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้และฝึกคัดพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อเสริมสร้างความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ให้กับเด็กๆ ได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย

  Learn More

  Regular Price: 49.00 THB

  Special Price 44.00 THB

 15. หัดคัด ก ไก่ ABC 123

  Code : P-YOU-223
  รวมพลังสร้างสรรค์การเรียนรู้ สำหรับหนูน้อยในรูปแบบ 3 in 1 เรียนรู้ได้ในเล่มเดียว ปูพื้นฐานทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พร้อมเสริมสร้างจินตนาการ ไปกับภาพระบายสีเพื่อฝึกบังคับกล้ามเนื้อมือของหนูน้อย

  Learn More

  Regular Price: 59.00 THB

  Special Price 53.00 THB

  Out of stock

 16. หนูน้อยหัดคัด ก ไก่ (ตัวใหญ่คัดสะดวก)

  Code : P-YOU-366
  เริ่มต้นการเรียนรู้อย่างสนุกสนานด้วยการหัดคัด ก ไก่ ตามรอยเส้นประ ตัวอักษรขนาดใหญ่เหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มฝึกคัด เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการเขียนตัวอักษรภาษาไทยให้ถูกต้องและสวยงาม ช่วยให้หนูน้อยเรียนรู้และจดจำพยัญชนะภาษาไทยได้อย่างแม่นยำ

  Learn More

  Regular Price: 30.00 THB

  Special Price 27.00 THB

  Out of stock

 17. นิทานชุด ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา ตอน สระพาสนุก

  Code : P-YOU-260
  นิทานที่ได้นำตัวละครหลักมาสร้างเรื่องราวอันสนุกสนาน เพื่อให้เด็กๆ รู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุขกับการฝึกอ่านภาษาไทย ในเล่มจะได้เรียนรู้เรียนรู้การประสมพยัญชนะกับสระไทย พร้อมกับเรียนรู้คำ ความหมายของคำจากภาพประกอบและเรื่องราวในนิทาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดและส่งเสริมจินตนาการของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

  Learn More

  Regular Price: 49.00 THB

  Special Price 44.00 THB

 18. นิทานชุด ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา ตอน วรรณยุกต์หรรษา

  Code : P-YOU-326
  นิทานชุด ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา ตอน วรรณยุกต์หรรษา เล่มนี้ เป็นนิทานที่ได้นำตัวละครหลักมาสร้างเรื่องราวอันสนุกสนาน เพื่อให้น้องๆ รู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุขกับการฝึกอ่านภาษาไทย ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานและส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน น้องๆ จะได้เรียนรู้การผันวรรณยุกต์ ทั้งคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ พร้อมกับเรียนรู้คำ ความหมายของคำ จากภาพประกอบและเรื่องราวในนิทาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิด และส่งเสริมจินตนาการของน้องๆ ได้เป็นอย่างดี

  Learn More

  Regular Price: 49.00 THB

  Special Price 44.00 THB

  Out of stock

 19. นิทานชุด ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา ตอน คำควบกล้ำ อักษรนำ จำได้แม่น

  Code : P-YOU-327
  นิทานแสนสนุกที่นำตัวละครหลักมาสร้างเรื่องราวอันสนุกสนาน เพื่อให้น้องๆ รู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุขกับ "การฝึกอ่านภาษาไทย" ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานและส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน น้องๆ จะได้เรียนรู้คำควบกล้ำ ร ล ว และคำที่มี ห นำ พร้อมกับเรียนรู้คำ ความหมายของคำ จากภาพประกอบและเรื่องราวในนิทาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิด และส่งเสริมจินตนาการของน้องๆ ได้เป็นอย่างดี

  Learn More

  Regular Price: 49.00 THB

  Special Price 44.00 THB

 20. คำภาษาไทยควรอ่านได้ ระดับอนุบาล

  Code : P-YOU-375
  รวบรวมคำภาษาไทยที่เด็กวัยอนุบาลควรอ่านได้อย่างคล่องแคล่วและแตกฉาน ภาพประกอบสี่สี น่ารัก สดใส อ่านง่ายสำหรับเด็ก ส่งเสริมให้เด็กเปิดรับการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ และเสริมสร้างพัฒนาการทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

  Learn More

  49.00 THB

Set Descending Direction

List Grid

Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
per page
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วContinue shopping
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว