You have no items in your shopping cart.

Print Catalog

หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก

Set Descending Direction

List Grid

per page
 1. หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน นิ่งไว้นะ

  Code : P-YOU-1387
  "นิ่งไว้นะ" หนึ่งในหนังสือสำหรับเด็กชุด "หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก" เป็นเรื่องราวสนุกๆ ของหนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอกและผองเพื่อน เหมาะสำหรับเด็กวัยเริ่มหัดอ่านและกำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว เน้นการสอนให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถรับมือกับความเครียดหรือความหงุดหงิดในเบื้องต้นได้

  Learn More

  Regular Price: 85.00 THB

  Special Price 76.00 THB

 2. หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน ไปเที่ยวกันเถอะ

  Code : P-YOU-1388
  "ไปเที่ยวกันเถอะ" หนึ่งในหนังสือสำหรับเด็กชุด "หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก" เป็นเรื่องราวสนุกๆ ของหนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอกและผองเพื่อน สอนให้เด็กๆ เรียนรู้ทักษะพื้นฐานเรื่องของขนาด และการเปรียบเทียบ รวมถึงให้เด็กๆ รู้จักการจำแนกประเภทผ่านการสังเกตสิ่งต่างๆ ถึงความเหมือนความต่างในเบื้องต้น

  Learn More

  Regular Price: 85.00 THB

  Special Price 76.00 THB

 3. หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน แบ่งกันอย่างไรดี

  Code : P-YOU-1389
  "แบ่งกันอย่างไรดี" หนึ่งในหนังสือสำหรับเด็กชุด "หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก" เป็นเรื่องราวสนุกๆ ของหนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอกและผองเพื่อน จะสอนให้เด็กๆ เรียนรู้จำนวนและการนับ อันเป็นพื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์อย่างง่ายๆ ควบคู่กับการสอดเเทรกกระบวนการคิด รู้จักพิจารณาไตร่ตรองถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

  Learn More

  Regular Price: 85.00 THB

  Special Price 76.00 THB

 4. หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน มาเล่นเชือกกัน

  Code : P-YOU-1390
  "มาเล่นเชือกกัน" หนึ่งในหนังสือสำหรับเด็กชุด "หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก" เป็นเรื่องราวสนุกๆ ของหนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอกและผองเพื่อน จะสอนให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องการวัดความยาว การรู้จักการประมาณอย่างคร่าวๆ รวมถึงรู้จักการเปรียบเทียบในเบื้องต้น แล้วยังสอดแทรกกระบวนการคิดในลักษณะของการยืดหยุ่นความคิด

  Learn More

  Regular Price: 85.00 THB

  Special Price 76.00 THB

 5. หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก ตอน นี่คือหนังสือ

  Code : P-YOU-1391
  "นี่คือหนังสือ" หนึ่งในหนังสือสำหรับเด็กชุด "หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก" เป็นเรื่องราวสนุกๆ ของหนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอกและผองเพื่อน ที่จะสอนให้เด็กๆ ทำความรู้จักไปกับหนังสือและเห็นความสำคัญของการอ่านในเบื้องต้นแล้ว ยังสอดแทรกกระบวนการคิดในลักษณะของการยืดหยุ่นความคิด

  Learn More

  Regular Price: 85.00 THB

  Special Price 76.00 THB

 6. นิทานชุด หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก 2 ตอน สายรุ้ง

  Code : I-KID-1338
  “สายรุ้ง” สอดแทรกให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่อง “รุ้งกินน้ำ” อันเป็นความรู้เบื้องต้น ทางวิทยาศาสตร์ เด็กๆ จะได้สนุกกับการทดลองง่ายๆ ผสมผสานกับการเรียนรู้ทักษะ การแก้ปัญหา โดยสามารถยืดหยุ่นความคิดและรู้จักพลิกแพลงเพื่อมองเห็นทางออกใหม่ๆ ของปัญหาได้ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กๆ ให้รู้จักการปรับตัว พร้อมเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้เป็นอย่างดี

  Learn More

  Regular Price: 85.00 THB

  Special Price 77.00 THB

 7. นิทานชุด หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก 2 ตอน นับดาวฝันดี

  Code : I-KID-1337
  “นับดาวฝันดี” สอดแทรกให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่อง “แสงและดวงดาว” ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงชักชวนให้เด็กๆ นับดวงดาวไปพร้อมๆ กับเพื่อนๆ ผสมผสานกับการเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา โดยสามารถยืดหยุ่นความคิดและรู้จักพลิกแพลงเพื่อมองเห็นทางออกใหม่ๆ ของปัญหาได้ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กๆ ให้รู้จักการปรับตัวพร้อมเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี

  Learn More

  Regular Price: 85.00 THB

  Special Price 77.00 THB

 8. นิทานชุด หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก 2 ตอน ช่วยกันอย่างไรดี

  Code : I-KID-1336
  “ช่วยกันอย่างไรดี” สอดแทรกให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่อง “การแทนที่น้ำ” ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับการเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา โดยสามารถยืดหยุ่นความคิดและรู้จักพลิกแพลงเพื่อมองเห็นทางออกใหม่ๆ ของปัญหาได้ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กๆ ให้รู้จักการปรับตัวพร้อมเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี

  Learn More

  Regular Price: 85.00 THB

  Special Price 77.00 THB

 9. นิทานชุด หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก 2 ตอน กล่องแปลงกาย

  Code : I-KID-1335
  "กล่องแปลงกาย" สอดแทรกให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่อง “ขนาด” ผสมผสานกับการเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา โดยสามารถยืดหยุ่นความคิดและรู้จักพลิกแพลงเพื่อมองเห็นทางออกใหม่ๆ ของปัญหาได้ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กๆ ให้รู้จักการปรับตัวพร้อมเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี

  Learn More

  Regular Price: 85.00 THB

  Special Price 77.00 THB

 10. นิทานชุด หนูจี๊ดกับคุณจิ้งจอก 2 ตอน สายลม

  Code : I-KID-1339
  "สายลม” สอดแทรกให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่อง “ลม” อันเป็นความรู้เบื้องต้นทาง วิทยาศาสตร์ เด็กๆ จะได้สนุกกับการทดลองง่ายๆ ผสมผสานกับการเรียนรู้ทักษะ การแก้ปัญหา โดยสามารถยืดหยุ่นความคิดและรู้จักพลิกแพลงเพื่อมองเห็นทางออกใหม่ๆ ของปัญหาได้ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กๆ ให้รู้จักการปรับตัว พร้อมเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี

  Learn More

  Regular Price: 85.00 THB

  Special Price 77.00 THB

Set Descending Direction

List Grid

per page
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วContinue shopping
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว