คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

โน้ตระนาดเอก
โน้ตระนาดเอก โน้ตระนาดเอก โน้ตระนาดเอก

โน้ตระนาดเอก

รหัสสินค้า: P-MSC-23
ISBN: 9786115270064
แบบฝึกหัดสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกตีระนาดเอก รวมโน้ตเพลงกว่า 100 บทเพลง พร้อม VideoCD เล่นให้ดูทุกเพลง เพื่อให้ฝึกตามได้ทันที ถ่ายทอดการสอนโดย อ.วันกวี สุดใจ

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 240 บาท

ราคาพิเศษ 216 บาท

ISBN 9786115270064
รายละเอียดสินค้า

    โน้ตระนาดเอกเล่มนี้ เป็นการนำเสนอทำนองที่ง่ายและใกล้เคียงกับทำนองหลัก เพื่อเป็นตัวอย่างขั้นต้นในการศึกษาทำนองของระนาดเอก และเป็นพื้นฐานในการฝึกหัดระนาดเอกขั้นสูงต่อไปในอนาคต เนื้อหาภายในประกอบด้วยเพลงอันหลากหลาย ซึ่งมีทั้งเพลงที่มีทำนองเรียบง่ายและซับซ้อน รวมถึงเพลงที่มีรูปแบบจังหวะต่างกัน เพลงบังคับทาง และเพลงที่มีทำนองหลักซ้ำๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บรรเลงเครื่องดนตรีต่างๆ ได้แสดงความคิดสร้างสรรคอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมีวีซีดีประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

รายชื่อเพลง 

 • เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว
 •  เพลงแขกบรเทศ สองชั้น
 •  เพลงลาวครวญ สองชั้น
 •  เพลงพม่าเขว
 • เพลงลาวล่องน่าน สองชั้น
 • เพลงลาวจ้อย
 • เพลงขึ้นพลับพลา สองชั้น
 • เพลงทยอยญวน สองชั้น
 • เพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น
 • เพลงเต้ยโขง
 • เพลงมะลิซ้อน
 • เพลงสร้อยสนตัด สองชั้น
 • เพลงฟ้อนเงี้ยว
 • เพลงลาวเล่นน้ำ สองชั้น
 • เพลงบูเซ็นซ็อค ทางใหม่
 • เพลงบูเซ็นซ็อค ทางเก่า
 • เพลงสร้อยลำปาง สองชั้น
 • เพลงมอญดูดาว สองชั้น
 • เพลงอาหนู สองชั้น
 • เพลงเทวาประสิทธิ์ สองชั้น
 • เพลงนางครวญ สองชั้น
 • เพลงต้นบรเทศ สองชั้น
 • เพลงต้นบรเทศ ชั้นเดียว
 • เพลงตับวิวาห์พระสมุทร
 • เพลงคลื่นกระทบฝั่ง สองชั้น
 • เพลงแขกสาหร่าย สองชั้น
 • เพลงลาวสวยรวย สองชั้น
 • เพลงลาวกระแตเล็ก สองชั้น
 • เพลงลาวเจริญศรี สองชั้น
 • เพลงลาวสมเด็จ สองชั้น
 • เพลงแป๊ะ สามชั้น
 • เพลงโหมโรงปฐมดุสิต
 • เพลงลีลากระทุ่ม สองชั้น
 • เพลงขอมสุวรรณ
 • เพลงเขมรปากท่อ สองชั้น
 • เพลงสาลิกาแก้ว
 • เพลงยวนเคล้า  
 • เพลงแขกกุลิต สองชั้น
 • เพลงค้างคาวกินกล้วย  
 • เพลงจีนขิมเล็ก สองชั้น
 • เพลงเวสสุกรรม สองชั้น
 • เพลงทองย่อน สองชั้น
 • เพลงสุดสงวน สองชั้น
 • เพลง Marching to Georgia
 • เพลงกล่อมนารี สองชั้น
 • เพลงฝั่งโขง
 • เพลงโยสลัม
 • เพลงมอญท่าอิฐ
 • เพลงแสนคำนึง สองชั้น
 • เพลงจีนไจ๋ยอ
 • เพลงจีนฮ่อแห่
 • เพลงกุหลาบเวียงพิงค์
 • เพลงครวญ
 • เพลงเรือนมยุรา
 • เพลงแต่ปางก่อน
 • เพลงสามัคคีชุมนุม
 • เพลงเดือนเพ็ญ
 • เพลงลอยกระทง
 • เพลงชาติไทย
 • เพลงมหาฤกษ์ (แบบสั้น)
 • เพลงสรรเสริญพระบารมี
 • เพลงหนูมาลี
 • เพลงหักคอไอ้เท่ง
 • เพลง Jingle Bells
 • เพลง When the Saints Go Marching in
 • เพลงสะสม
 • เพลงอัศวลีลา
 • เพลงจีนหลวง
 • เพลงพญาสี่เสา
 • เพลงลาวรำดาบ
 • เพลงล่องแม่ปิง
 • เพลงพยายาม
 • เพลงเขมรกำปอ
 •  เพลงทะเลบ้า 
 • เพลงเขมรพายเรือ
 • เพลงมหาชัย (ทางฝรั่ง)
 • เพลงขับไม้บัณเฑาะว์
 • เพลงสีนวล
 • เพลงนางนาค 
 • เพลงเขมรไล่ควาย
 •  เพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้า
 • พลงแขกบรเทศ สามชั้น
 • เพลงลาวดวงเดือน
 • เพลงเขมรไทรโยก
 •  เพลงมยุราภิรมย์
 • เพลงแขกขาว เถา
 • เพลงลาวดำเนินทราย
 • เพลงลาวคำหอม
 • เพลงเต่ากินผักบุ้ง สองชั้น
 • เพลงระบำสุโขทัย
 • เพลงระบำดอกบัว
 • เพลงแขกต่อยหม้อ เถา
 • เพลงโหมโรงกระแต สามชั้น
 • เพลงลาวกระทบไม้
 • เพลงมฤคระเริง
 • เพลงระบำลพบุรี
 • เพลงไกรลาสสำเริง
 • เพลงระบำชุมนุมเผ่าไทย (ไทยกลาง)
 • เพลงระบำชุมนุมเผ่าไทย (ไทยลานนา)
 • เพลงระบำชุมนุมเผ่าไทย (ไทยใหญ่)
 • เพลงระบำชุมนุมเผ่าไทย (ไทยลานช้าง)
 • พลงระบำชุมนุมเผ่าไทย (สิบสองจุไท)
 • เพลงระบำชุมนุมเผ่าไทย (ไทยอาหม)
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
จำนวนแผ่น CD 4 แผ่น
เนื้อใน ขาวดำ
จำนวนหน้า 112
ขนาดรูปเล่ม 190 x 270 x 14 มิลลิเมตร
รูปแบบปก ปกอ่อน
น้ำหนัก 490.0000
ผู้เขียน อ.วันกวี สุดใจ

    โน้ตระนาดเอกเล่มนี้ เป็นการนำเสนอทำนองที่ง่ายและใกล้เคียงกับทำนองหลัก เพื่อเป็นตัวอย่างขั้นต้นในการศึกษาทำนองของระนาดเอก และเป็นพื้นฐานในการฝึกหัดระนาดเอกขั้นสูงต่อไปในอนาคต เนื้อหาภายในประกอบด้วยเพลงอันหลากหลาย ซึ่งมีทั้งเพลงที่มีทำนองเรียบง่ายและซับซ้อน รวมถึงเพลงที่มีรูปแบบจังหวะต่างกัน เพลงบังคับทาง และเพลงที่มีทำนองหลักซ้ำๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บรรเลงเครื่องดนตรีต่างๆ ได้แสดงความคิดสร้างสรรคอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมีวีซีดีประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

รายชื่อเพลง 

 • เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว
 •  เพลงแขกบรเทศ สองชั้น
 •  เพลงลาวครวญ สองชั้น
 •  เพลงพม่าเขว
 • เพลงลาวล่องน่าน สองชั้น
 • เพลงลาวจ้อย
 • เพลงขึ้นพลับพลา สองชั้น
 • เพลงทยอยญวน สองชั้น
 • เพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น
 • เพลงเต้ยโขง
 • เพลงมะลิซ้อน
 • เพลงสร้อยสนตัด สองชั้น
 • เพลงฟ้อนเงี้ยว
 • เพลงลาวเล่นน้ำ สองชั้น
 • เพลงบูเซ็นซ็อค ทางใหม่
 • เพลงบูเซ็นซ็อค ทางเก่า
 • เพลงสร้อยลำปาง สองชั้น
 • เพลงมอญดูดาว สองชั้น
 • เพลงอาหนู สองชั้น
 • เพลงเทวาประสิทธิ์ สองชั้น
 • เพลงนางครวญ สองชั้น
 • เพลงต้นบรเทศ สองชั้น
 • เพลงต้นบรเทศ ชั้นเดียว
 • เพลงตับวิวาห์พระสมุทร
 • เพลงคลื่นกระทบฝั่ง สองชั้น
 • เพลงแขกสาหร่าย สองชั้น
 • เพลงลาวสวยรวย สองชั้น
 • เพลงลาวกระแตเล็ก สองชั้น
 • เพลงลาวเจริญศรี สองชั้น
 • เพลงลาวสมเด็จ สองชั้น
 • เพลงแป๊ะ สามชั้น
 • เพลงโหมโรงปฐมดุสิต
 • เพลงลีลากระทุ่ม สองชั้น
 • เพลงขอมสุวรรณ
 • เพลงเขมรปากท่อ สองชั้น
 • เพลงสาลิกาแก้ว
 • เพลงยวนเคล้า  
 • เพลงแขกกุลิต สองชั้น
 • เพลงค้างคาวกินกล้วย  
 • เพลงจีนขิมเล็ก สองชั้น
 • เพลงเวสสุกรรม สองชั้น
 • เพลงทองย่อน สองชั้น
 • เพลงสุดสงวน สองชั้น
 • เพลง Marching to Georgia
 • เพลงกล่อมนารี สองชั้น
 • เพลงฝั่งโขง
 • เพลงโยสลัม
 • เพลงมอญท่าอิฐ
 • เพลงแสนคำนึง สองชั้น
 • เพลงจีนไจ๋ยอ
 • เพลงจีนฮ่อแห่
 • เพลงกุหลาบเวียงพิงค์
 • เพลงครวญ
 • เพลงเรือนมยุรา
 • เพลงแต่ปางก่อน
 • เพลงสามัคคีชุมนุม
 • เพลงเดือนเพ็ญ
 • เพลงลอยกระทง
 • เพลงชาติไทย
 • เพลงมหาฤกษ์ (แบบสั้น)
 • เพลงสรรเสริญพระบารมี
 • เพลงหนูมาลี
 • เพลงหักคอไอ้เท่ง
 • เพลง Jingle Bells
 • เพลง When the Saints Go Marching in
 • เพลงสะสม
 • เพลงอัศวลีลา
 • เพลงจีนหลวง
 • เพลงพญาสี่เสา
 • เพลงลาวรำดาบ
 • เพลงล่องแม่ปิง
 • เพลงพยายาม
 • เพลงเขมรกำปอ
 •  เพลงทะเลบ้า 
 • เพลงเขมรพายเรือ
 • เพลงมหาชัย (ทางฝรั่ง)
 • เพลงขับไม้บัณเฑาะว์
 • เพลงสีนวล
 • เพลงนางนาค 
 • เพลงเขมรไล่ควาย
 •  เพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้า
 • พลงแขกบรเทศ สามชั้น
 • เพลงลาวดวงเดือน
 • เพลงเขมรไทรโยก
 •  เพลงมยุราภิรมย์
 • เพลงแขกขาว เถา
 • เพลงลาวดำเนินทราย
 • เพลงลาวคำหอม
 • เพลงเต่ากินผักบุ้ง สองชั้น
 • เพลงระบำสุโขทัย
 • เพลงระบำดอกบัว
 • เพลงแขกต่อยหม้อ เถา
 • เพลงโหมโรงกระแต สามชั้น
 • เพลงลาวกระทบไม้
 • เพลงมฤคระเริง
 • เพลงระบำลพบุรี
 • เพลงไกรลาสสำเริง
 • เพลงระบำชุมนุมเผ่าไทย (ไทยกลาง)
 • เพลงระบำชุมนุมเผ่าไทย (ไทยลานนา)
 • เพลงระบำชุมนุมเผ่าไทย (ไทยใหญ่)
 • เพลงระบำชุมนุมเผ่าไทย (ไทยลานช้าง)
 • พลงระบำชุมนุมเผ่าไทย (สิบสองจุไท)
 • เพลงระบำชุมนุมเผ่าไทย (ไทยอาหม)

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: โน้ตระนาดเอก

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 2 3 4 5
คุณภาพสินค้า
ราคาเหมาะสม
เนื้อหาครบถ้วน
การจัดส่ง
บริการจากร้านค้า

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
ดูตะกร้าสินค้า

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว