คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ASP.NET 2005 Training ชุดที่ 1

ASP.NET 2005 Training ชุดที่ 1

รหัสสินค้า: I-PRO-34
ISBN: 9789749764039
สื่อการสอน ASP.NET เวอร์ชั่น 2005 ที่มีเนื้อหามากที่สุดในประเทศไทย เจาะลึกทุกเนื้อหาอย่างละเอียด สอนโดย อ.ธงชัย พยุงภร

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 240 บาท

ราคาพิเศษ 216 บาท

ได้รับ 216 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

ISBN 9789749764039
รายละเอียดสินค้า

ASP.NET 2005 Training จะมีรวมทั้งสิ้น คือ หนังสือ 2 เล่ม + CD-Rom 6 แผ่น โดยจะแบ่งขายเป็น 2 ชุดคือ

ASP.NET 2005 Training ชุดที่ 1 (ชุดที่คุณกำลังเปิดชมอยู่นี้)

ASP.NET 2005 Training ชุดที่ 2

ซีดีแผ่นที่ 1

 • 1 เตรียมเครื่องก่อนศึกษา และการติดตั้ง Visual Studio .NET 2005
  • เตรียมเครื่องก่อนศึกษา
  • การติดตั้ง Visual Studio 2003 และ Visual Studio 2005 ในเครื่องเดียวกัน
  • ตรวจสอบ IIS และ Frontpage Server Extension
  • TAB ASP.NET ใน IIS เพื่อปรับให้ Project ใช้ .NET Framework 1.1 หรือ 2.0
 • 2 สร้าง Web Site ใหม่เพื่อเริ่ม Project ใหม่ และข้อแตกต่างระหว่าง Visual Studio 2003 และ 2005
  • New Web Site เพื่อเริ่ม Project ใหม่
  • ระบบ File System หรือ IIS
  • ข้อแตกต่างระหว่างในเรื่องทั่วไปของ Visual Studio.NET 2003 และ Visual Studio 2005
  • xHTML และ Stylesheet ใน Visual Studio 2005
  • Environment ที่สะดวกขึ้นในการพัฒนา ไม่ว่าจะเรื่อง Toolbox และการไปยังตำแหน่ง Control ที่ได้เลือกไว้
 • 3 ทดสอบหน้าแรกใน 2005 และความหมายร่วมกันระหว่าง AutoEventWireup และ Handles
  • การเขียน Server Script ที่หน้า HTML จะมีตัวช่วย เช่นเดียวกับ Code Behind Form
  • ความหมายของ AutoEventWireup และความเกี่ยวข้องกับ Handles
 • 4 การสร้าง Class เพื่อใช้งานกับทั้ง Project และ Shared Function
  • Folder พิเศษ ซึ่งแตกต่างจาก Visual Studio.NET 2003 : App_Code
  • การสร้าง Class เพื่อใช้ทั้ง Project
  • ความหมายของ Shared Functions ซึ่งต่างจาก Functions ทั่วไปที่ใช้ใน Class
  • การใช้ Class ที่ต้อง New และไม่ต้อง New
 • 5 การใช้งาน Class ที่สร้างขึ้น, ตัวแปรที่ต้องการให้เห็นทั้ง Project และการเอา Class ที่มีอยู่แล้วมาใช้
  • การใช้งาน Class ที่สร้างขึ้น
  • วิธีการประกาศตัวแปรใน Class ให้สามารถใช้ได้ทั้ง Project
  • การนำ Class เดิมที่ใช้ใน Visual Studio 2003 และปรับให้ใช้ได้ใน 2005 : MISAccess และ MISSQL
 • 6 การสร้าง Master Page, เหตุผลที่ต้องใช้ Master Page และความหมายของ ContentPlaceHolder ใน Master Page
  • ศึกษาการสร้าง Master Page ใน Viual Studio 2005
  • ในหนึ่ง Project สามารถมี Master Page ได้หลายตัว
  • เหตุผลในการใช้ Master Page
  • ความหมายของ ContentPlaceHolder ใน Master Page
  • ปรับรูปแบบและการ Design ใน Master Page
 • 7 การนำ Master Page ไปใช้งานใน Page ทั่วไป, การอ้างอิง Master Page ที่ Page Directive และ Content ที่อ้างอิงกับ ContentPlaceHolder
  • การสร้าง Page ใหม่โดยการอ้างอิง Master Page ที่ได้สร้างไว้
  • ความหมายของเครื่องหมาย ~
  • วิธีการอ้าง Master Page ใน Page Directive
  • การ Design Page ในส่วนของ Content ใน Page ที่มีการอ้างอิง Master Page
  • ความสัมพันธ์ระหว่าง Content และ ContentPlaceHolder
 • 8 การอ้าง Controls ที่อยู่ใน Master Page และข้อควรระวังในการ Bind ข้อมูล
  • การอ้าง Controls ที่อยู่ใน Master Page
  • การใส่ข้อมูลที่เป็น Array เข้าไปใน DropDownList
  • การอ้างถึง Master Page โดยใช้ Me.Master
  • การอ้างถึง DrowDownList ที่อยู่ใน Master Page โดยใช้ FindControl
  • ระวังการ Bind ข้อมูลใหม่ โดยใช้ not Page.IsPostBack
 • 9 การอ้างอิง MasterPage และ Stylesheet แบบ Gradient
  • การอ้างอิง Master Page โดยใช้ MasterPage ไม่ต้องระบุชื่อเฉพาะเจาะจง
  • ข้อแนะนำ Error ใน Visual Studio 2005
  • การสร้าง Class ใน StyleSheet ให้มี Gradient โดยใช้ filter ประเภท DXImageTransform.Microsoft.Gradient
  • การปรับทิศทางในการ Gradient, GradientType, StartColorStr และ EndColorStr
  • GradientType : 0 จะเป็นแนวตั้ง ส่วน GradientType : 1 จะเป็นในแนวนอน
  • ความจำเป็นในการกำหนด Width เพื่อให้ Gradient ทำงาน
 • 10 การสร้าง Themes และ Skins ใน Visual Studio.NET 2005 และ Folder พิเศษ : App_Themes
  • การสร้าง Themes ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ใน Visual Studio.NET 2005
  • การสร้างและทดสอบ Themes แบบต่าง ๆ
  • Folder พิเศษเพื่อเก็บ Themes : App_Themes
  • การใส่ StyleSheets ให้กับ Themes ต่าง ๆ ซึ่งแยกกันตาม Folders
  • การเลือก Theme เพื่อมาใช้ใน Page ในส่วนของ Document
 • 11 การเปลี่ยน Theme ขณะ Runtime และการเขียนโปรแกรมที่ PreInit
  • การเขียนโปรแกรมเพื่อเปลี่ยน Themes ขณะ Runtime
  • การอ้าง Theme ที่ต้องการโดยเก็บใน Querystring หรือ Session หรือ Cookies
  • การเขียนโปรแกรมให้เปลี่ยน Theme ที่ Event PreInit
 • 12 การสร้าง Skin Files ให้กับ Themes เพื่อควบคุมการดีไซน์และ Styles ของ Web Form Controls
  • การสร้าง Skin File ให้กับ Themes โดยทดลองกับ Button
  • วิธีการสร้าง Skin และต้นแบบของ Controls ต่าง ๆ
  • สร้าง Skins ให้กับ Themes ต่าง ๆ
  • ทดสอบปุ่มต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับ Themes และ Skin File
  • Skin Files มีหน้าที่ควบคุม Web Form Controls ทุกตัว
 • 13 ทดสอบ Skin File กับ Controls อื่น ได้แก่ Calendar Control
  • การสร้าง Theme ให้กับ Calendar Control
  • Skin File สามารถควบคุมถึง Properties ย่อย ๆ ของ Calendar
  • โครงสร้าง Skin File สามารถควบคุมได้หลาย Controls
  • เปรียบเทียบรูปแบบปกติของ Calendar และ Controls ต่าง ๆ ระหว่างใช้ Themes และไม่ใช้ Themes
 • 14 การกำหนดค่า EnableTheming เมื่อมีการใช้ร่วมกับ Theme
  • การไม่ใช้ Themes ในบาง Controls
  • การกำหนดที่ EnableTheming เพื่อให้ใช้หรือไม่ใช้ Theme
  • การกำหนดให้บาง Controls ไม่ต้องใช้ Themes เพราะต้องการกำหนดสีสันเอง
  • การปรับให้ IE มีการ Refresh ทุกครั้ง
 • 15 ความหมายและการใช้ SkinId ใน Theme
  • ความหมายของ SkinId
  • การปรับรูปแบบสีสันมากกว่า 1 แบบต่อ Control ใน Theme หนึ่ง ๆ
  • ความจำเป็นในการสร้าง SkinId
  • จำเป็นต้องเลือก Theme ที่ต้องการของ Page นั้นก่อน ก่อนเลือก SkinId
 • 16 ความหมายและการใช้ App_GlobalResources, การเก็บค่าตัวแปรที่จะใช้ทั้ง Project โดยใช้ Resource, การเก็บค่าตัวแปรใน Resource File
  • ความหมายของ Resource File
  • การเก็บค่าตัวแปรใน Resource File
  • Folder พิเศษ : App_GlobalResources
  • การอ้างตัวแปรที่อยู่ใน Class เพื่อใช้ทั้ง Project
  • วิธีสร้าง Resource File - ข้อมูลที่เก็บใน Resource File เป็นรูปแบบ XML
  • การเขียนโปรแกรมอ้างตัวแปรใน Resource File
 • 17 ประโยชน์ของ Resource ไฟล์แบบหลายภาษา และการใช้ uiCulture
  • การสร้าง Resource File สำหรับภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
  • รูปแบบการตั้งชื่อไฟล์สำหรับ Resource ไฟล์ภาษาไทย
  • การเลือกภาษาให้ปรับที่ uiCulture จะไปเรียก Resource ตามที่ได้ตั้งชื่อไว้
  • ประโยชน์และการประยุกต์กับ Resource ไฟล์กับ Web Application หลายภาษา
 • 18 การใช้ web.config ในการเก็บ ConnectionString เพื่อติดต่อฐานข้อมูล และการเขียนโปรแกรมเพื่ออ้างถึง โดยใช้ ConfigurationManager
  • การเก็บ ConnectionString ใน web.config
  • การใส่ tag ใน web.config เพื่อเก็บ ConnectionString
  • การอ้างค่า ConnectionString ที่สร้างขึ้น โดยใช้ object ConfigurationManager
  • สรุปวิธีการต่าง ๆ ในการเก็บค่าตัวแปรทั้ง Project : เก็บใน Class, เก็บใน Resource และการเก็บค่าใน web.config
 • 19 Web Site Administration Tool (WAT), การใช้ AppSettings และการใช้ ASP.NET Configuration Settings ซึ่งอยู่ใน IIS
  • การใช้ Web Site Administration Tools (WAT)
  • ความสะดวกในการใช้ WAT ซึ่งจะไปเปลี่ยนค่าใน web.config
  • การใช้ AppSettings เพื่อดึงค่าที่สร้างจาก WAT
  • การใช้ ASP.NET Configuration Settings ใน IIS
 • 20 การติดต่อฐานข้อมูล SQL Server แบบ Windows Authentication หรือ SQL Server Authenication และการใช้ SqlDataSource
  • การติดต่อกับ SQL Server แบบ Windows Authentication และ SQL Server Authentication
  • การกำหนด providerName เพื่อใช้กับ SqlDataSource เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล SQL Server
  • การอ้าง connectionstring ใน web.config โดยใช้เครื่องหมาย $
  • การกำหนด DataSourceID และ DataKeyNames ให้กับ GridView
 • 21 การ Add Javascript ขณะ Runtime โดยใช้ RegisterClientScriptBlock
  • การเพิ่มส่วนของ Javascript ในขณะ Runtime
  • ประโยชน์ของการเพิ่ม Javascript ขณะ Runtime
  • การใช้ RegisterClientScriptBlock
  • การป้องกันการใส่ script ซ้ำ โดยอาศัย KeyName
  • การตรวจสอบว่าใส่ script block ของ Javascript โดยใช้ IsClientScriptBlockRegistered
 • 22 การตรวจสอบ ClientScript ที่ซ้ำกัน, การใช้ RegisterClientScriptInclude เพื่อเรียกใช้ Javascript ที่เก็บในไฟล์ และการส่งค่าตัวแปรเพื่อไปใช้ใน Javascript
  • การตรวจสอบ script block ที่ไม่เหมือนกัน แต่ Key Name เหมือนกัน จะได้ block แรกเสมอ
  • การใช้ RegisterClientScriptInclude เพื่อให้รวมส่วน Javascript ที่แยกเป็นไฟล์
  • การส่งค่าตัวแปรเพื่อใช้ในหน้า aspx จำเป็นต้องประกาศเป็น Public
  • การส่งค่าตัวแปรจาก Server เพื่อใช้ใน Javascript
 • 23 การใส่ Javascript ที่ปุ่มโดยใช้ OnClientClick และ Attributes.Add
  • การใส่ Javascript ที่ Button โดยใช้ OnClientClick (2005)
  • การใช้ Attributes.Add ให้กับ Button โดยใช้ Attributes.Add (2003)

ซีดีแผ่นที่ 2

 • 1 การส่งค่าข้าม Page โดยใช้ PostBackUrl ที่ Button ของ ASP.NET 2.0
  • การส่งค่าข้าม Page ใน ASP.NET 2.0
  • การกำหนด PostBackUrl ของ Button เพื่อส่งค่าข้ามหน้า
  • การตรวจสอบค่าที่ส่งเข้ามาโดยใชวิธีที่ 1 : Request.Form
 • 2 การใช้ PreviousPageType ในการอ้างค่าข้าม Page และการอ้าง Controls ข้าม Page
  • การตรวจสอบค่าที่ส่งค่าข้ามหน้าวิธีที่ 2 โดยใช้ PreviousPageType ที่ Page Directive
  • การใช้ Me.PreviousPage เพื่ออ้าง Object ของหน้าก่อนหน้า
  • เทคนิคการอ้าง Controls ต่าง ๆ ข้าม Page
  • เทคนิคนี้สามารถอ้าง Properties ของ Controls ต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าที่แล้วได้
  • การใช้ IsNot
 • 3 การอ้างค่า Properties ของ Controls ข้าม Page
  • ข้อควรระวังในการใช้ PreviousPageType
  • การอ้างถึง Properties ต่าง ๆ ของ Controls ต่าง ๆ ข้าม Page
 • 4 การสร้าง Properties ของ Page เพื่อใช้ในการอ้างค่าข้าม Page โดยไม่ต้องใช้ FindControl
  • ViewState ที่เก็บค่าข้ามหน้า
  • การอ้างค่าข้าม Page โดยไม่ต้องใช้ FindControl ซึ่งเป็นเทคนิคที่ 3
  • การสร้าง Properties ของ Page เพื่ออ้างถึง Controls ต่าง ๆ
  • การสร้าง Property ประเภท ReadOnly และความหมาย
  • การอ้าง Controls ข้าม Page จาก Properties ที่สร้างขึ้น
 • 5 ความหมายของ Server.Transfer และความแตกต่างจาก PostBackUrl ของ Button และการทำ Redirect โดยที่ URL ไม่เปลี่ยน
  • การใช้ Server.Transfer และข้อแตกต่างจาก Respose.Redirect และเปรียบเทียบ Performance
  • ตรวจสอบ Url และ Refresh เมื่อมีการใช้ Server.Transfer
  • ตรวจสอบการส่งค่าข้ามหน้าทั้ง 3 เทคนิค เมื่อมีการใช้ Server.Transfer
 • 6 ความหมายและการใช้ IsCrossPagePostBack
  • การใช้ IsCrossPagePostBack
  • การใช้ IsCrossPagePostBack จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับ PostBackUrl ไม่สามารถใช้ได้กับ Server.Transfer
 • 7 การใช้ RegularExpressionValidator, การกำหนด ValidationGroup
  • การใช้ RegularExpressionValidator
  • การใช้ ValidationGroup เพื่อตรวจสอบค่าที่ต้องการ Validate เป็นกลุ่ม ๆ
  • ทบทวนการใช้ RegularExpression
 • 8 ข้อดีของ Property SetFocusOnError เมื่อมีที่ผิด, การใช้ DefaultFocus และ DefaultButton ซึ่งเป็น Properties ของ Form
  • การใช้ SetFocusOnError ซึ่งเป็นของใหม่ใน ASP.NET 2.0
  • ความหมายและการใช้ DefaultButton
  • การใช้ DefaultFocus เพื่อช่วยในการเปิด Page และต้องการให้ Focus ไปยัง Control ที่ต้องการ
  • การควบคุมให้ Focus และ Highlight โดยการเขียน Javascript เพื่อควบคุมเอง
 • 9 ความหมายและการทำงานของ ValidationGroup
  • การตรวจสอบ ValidationGroup เพื่อตรวจสอบการทำงาน และการตรวจสอบ Error เป็นกลุ่ม ๆ
 • 10 การกำหนด ValidationExpression แบบมากกว่า 1 รูปแบบ
  • การใส่ ValidationExpression มากกว่า 1 รูปแบบ และการใช้ Or
  • การตรวจสอบเมื่อมีที่ผิด Code ที่ปุ่มนั้นจะไม่ทำงาน
 • 11 การใช้ CustomValidator และ RegEx ในการตรวจสอบรูปแบบของวันที่และการตรวจสอบความถูกต้องของวันที่
  • ศึกษาเกี่ยวกับ Regular Expressions
  • - การ Validate เกี่ยวกับวันที่ และควบคุมเกี่ยวกับ Format ของวันที่ที่ต้องการให้ผู้ใช้ป้อน
  • - การใช้ CustomValidator และการเขียนที่ ServerValidate
  • - การใช้ RegEx เพื่อควบคุม Format วันที่ และตรวจสอบความถูกต้องของวันที่
  • - การใช้ args.value และ args.IsValid
 • 12 การใช้ RegEx ในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ Or และสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น จำนวนครั้งในการซ้ำของตัวอักษรที่กำหนด
  • การ Validate จะกระทำเมื่อมีการใส่ข้อมูล
  • การ Validate วันที่ในรูปแบบ 5-Jan-2006 และการใช้ RegEx ในรูปแบบ Or
  • การใช้ RegEx กับ {1,2} หรือ {1,}
 • 13 การสร้าง Web User Control ใน Project มีนามสกุลเป็น ascx และการสร้าง Property ให้กับ Control
  • ขั้นตอนการสร้าง Web User Control ซึ่งมีนามสกุล ascx
  • สร้าง Control ในการ Validate วันที่
  • วิธีการสร้าง Property ให้กับ Web User Control
 • 14 การนำ Web User Control ไปใช้งานใน Web Page และ TagPrefix
  • ทดสอบ Web User Control ที่สร้างขึ้นใน Web Page
  • ความหมายของ TagPrefix
  • การทดสอบกับ Web User Controls หลายตัวในหน้าเดียวกัน
 • 15 เปรียบเทียบการอ้าง Web User Control ใน Visual Studio 2003 และ 2005 และการทำงานของ Get กับ Set ของ Property
  • เปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมกับ Web User Control ใน Visual Studio 2003 และ 2005
  • การใช้ Page.FindControl ใน Visual Studio 2003
  • การทำงานของ Get และ Set ของ Propertyที่สร้างขึ้นใน Web User Control
 • 16 การใช้ CssClass ในการกำหนดรูปแบบให้กับ Web User Control ที่สร้างขึ้น
  • การปรับรูปแบบ Font และ สีสันโดยใช้ CssClass Property ที่สร้างขึ้น
  • ความหมายของการเขียน Propram ที่ Set Property และเปรียบเทียบกับการใช้ตัวแปร
  • นำ Class ของ StyleSheet ที่สร้างขึ้นเพื่อมาใช้กับ Control ของเรา
 • 17 การอ้างถึง Control ย่อยใน Web User Control และ การเพิ่ม Namespace ใน web.config เพื่อให้ใช้ได้กับทั้งโปรเจค
  • การอ้างถึง Control ย่อย ใน Web User Control
  • การสร้าง ReadOnly Property เพื่ออ้างถึง Control ย่อย
  • การเพิ่ม Namespace ใน web.config เพื่อให้ใช้ได้ทั้ง Project
 • 18 การส่งค่า Null หรือวันที่จาก Web User Control ที่สร้างขึ้น และการใช้ TypeOf เพื่อตรวจสอบประเภทของ Object
  • การส่งค่าจาก Web User Control ให้สามารถส่งได้ทั้งค่า Null และวันที่
  • การใช้ DBNull.Value และการใช้ Object
  • ถ้าวันที่ถูกต้องให้ส่งค่าวันที่กลับ แต่ถ้าผิดให้ส่งค่า DBNull.value กลับ โดยสร้างให้กับ Property Value
  • การตรวจสอบประเภทของ Object โดยใช้ TypeOf
  • ทดสอบการส่งค่าวันที่ให้กับ Property ที่สร้างขึ้น
  • ระวังการใช้ Null และการตรวจสอบค่า Null
 • 19 การใช้ Web User Control เพื่อใช้กับวันที่ในรูปแบบของ DropDownList 3 ตัวเพื่อรับค่าวัน-เดือน-ปี
  • สร้าง Web User Control ตัวใหม่ เพื่อรับข้อมูลประเภทวันที่ ในรูปแบบ DropDownList 3 ตัว
  • การใส่ค่าเข้า DropDownList ให้ใส่เพียงครั้งเดียว เพราะมีการเก็บค่าเข้า ViewState
  • ใส่ข้อมูลวันที่ ใน DownList ตัวแรก
 • 20 การทำ Enumuration ใน Web User Control เพื่อสร้าง Property แบบ ComboBox
  • การสร้าง Property เพื่อให้เลือกเดือนแบบภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย
  • การทำ Property แบบ ComboBox โดยใช้ Enumeration
 • 21 สรุปความหมายของ Enumuration, สร้าง Property เพื่อให้เลือกเดือนแบบย่อหรือแบบเต็ม และการใช้ CultureInfo, DateTimeFormatInfo
  • สรุปความหมายของ Enumeration
  • ใส่ข้อมูลเดือนใน ComboBox ตัวที่ 2 โดยให้สามารถเลือกได้ระหว่างเดือนไทย/อังกฤษ
  • สร้าง Property เพื่อให้เลือกเดือนแบบย่อหรือเดือนแบบเต็ม (MonthFullName)
  • การใช้ CultureInfo และ DateTimeFormatInfo เพื่อแสดงข้อมูลเดือนเป็นไทย/อังกฤษ
 • 22 การใช้ CultureInfo เพื่อกำหนดรูปแบบการแสดงวันที่โดยไม่อิงกับ Regional Setting ของเครื่อง
  • การใส่ข้อมูลเดือนตามภาษาที่ผู้ใช้เลือกจาก Property Language
  • ตรวจสอบผลจากการสร้าง Property และการควบคุมเดือนแบบเต็ม/ย่อ และภาษาไทย/อังกฤษ
 • 23 การ Add ค่าช่วงปีเข้า Dropdownlist โดยสร้าง Property YearMax และ YearMin
  • การสร้าง Property YearMax และ YearMin เพื่อใส่ข้อมูลช่วงปีใน DropDownList ตัวที่ 3
  • ทดสอบผลของ Control ที่สร้างขึ้น
 • 24 การส่งค่าวันที่จาก Web User Control ที่สร้างขึ้น และสรุปเกี่ยวกับการสร้าง Web User Control
  • การสร้าง Property Value ให้เป็นประเภท Date ถ้าวันที่ผิดจะได้เป็น Nothing ไม่ใช่ DBNull.Value
  • ความสำคัญระหว่างลำดับที่เกิดใน Event และการสร้าง Property และการแก้ปัญหา
  • ทดสอบทั้งหมดเกี่ยวกับ Web User Control ประเภทวันที่แบบ DropDownList 3 ตัว
  • - สรุปเกี่ยวกับการสร้าง Web User Control

ซีดีแผ่นที่ 3

 • 1 การใช้ RegularExpression ในการตรวจสอบความถูกต้องของ Password ตามรูปแบบที่กำหนด
  • ศึกษาการใช้ Regular Expression ต่อ
  • ตรวจสอบการป้อนค่าของ Password ตามรูปแบบที่กำหนด
  • การใช้ \w
 • 2 การใช้ RegularExpression ร่วมกับ MatchCollection ในการค้นหาข้อความ
  • รู้จักกับ Match และ MatchCollection ในการค้นหาข้อความด้วย Regular Expression
  • เปรียบเทียบการใช้ Instr() และ Regular Expression ในการค้นหาข้อความ
  • การค้นหาข้อความแบบใช้ wildcard และตัวอย่างการค้นหา HTML Tag ทั้งหมดในข้อความ
  • Option ของ RegEx ที่สามารถค้นตัวอักษรตัวใหญ่หรือตัวเล็กได้ (Case-Insensitive)
 • 3 ความหมายของ tag pre และ xmp ในการแสดงผล และการใช้ RegEx.Replace ในการแทนที่ข้อความ
  • การแทนที่ข้อความโดยใช้ RegEx.Replace ได้แก่ การแทนที่ Tag Image ด้วย Empty String เพื่อกำจัดรูปออกไป
  • การใช้และความหมายของ Tag pre และ xml
 • 4 การเขียนโปรแกรมกับ Gridview และ Repeater ของ ASP.NET และการใช้ DataSet
  • การใช้ Class MISAccess จากที่เคยทำไว้แล้ว
  • รู้จักกับ GridView ที่มาแทนที่ DataGrid
  • ยังสามารถใช้ DataGrid ได้กับ ASP.NET 2.0 ได้อยู่
  • การนำข้อมูลมาแสดงใน GridView
  • การเก็บข้อมูลใน Session และการนำข้อมูลจาก Session กลับมาใช้งานและข้อควรระวังในการใช้งาน Session
  • Flow ในการเขียน Code เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล เพื่อใช้กับ GridView
  • จัดการกับ 2 Tables เพื่อเก็บใน DataSet
 • 5 การกำหนด Format และปรับเปลี่ยน Properties ต่างๆ ของ GridView
  • การกำหนดรูปแบบของ GridView
  • Properties ของ Styles ในแต่ละส่วนของ GridView : AlternatigRowStyle, HeaderStyle
  • การแสดงผลเป็น Checkbox ใน GridView ในกรณีที่เป็น Field ประเภท Boolean
 • 6 การใช้ MultiView และการใช้ Handle และ Sender
  • การใช้ MultiView เพื่อแสดงผลคล้าย TabControl
  • การเขียนโปรแกรมให้หลาย ๆ ปุ่มทำงานที่ Event เดียวกัน
  • การใช้ CommandArgument ใน Button เพื่อซ่อนค่า
 • 7 การใช้งาน MultiView ร่วมกับ View
  • การสร้าง View ร่วมกับ MultiView
  • กำหนด View ที่ต้องการแสดงผลโดยใช้ ActiveViewIndex
  • สร้างหน้าจอให้ Search แบบต่าง ๆ ได้ โดยใช้ร่วมกับ MultiView
  • สร้างรูปแบบต่าง ๆ ให้กับ View แต่ละตัว
 • 8 การใช้งาน DataView ในการแสดงผลข้อมูลใน GridView แทน DataTable และการจัดเรียงข้อมูล
  • การใช้ DataView แทนเพื่อส่งค่าเข้าใน GridView และข้อดี
  • AllowSorting ใน GridView
  • Event หลายอย่างใน GridView ต่างจาก DataGrid
  • การเขียนโปรแกรมใน Event Sorting เพื่อจัดเรียงข้อมูล และการใช้ SortExpression
  • ใช้ ViewState ในการเก็บสถานะของการ Sort ปัจจุบัน
 • 9 ความหมายของ ViewState และการ Sort ข้อมูลแบบ Ascending และ Descending
  • ความหมายของ ViewState และสถานที่เก็บ
  • ความสำคัญและลำดับในการเขียนที่ Events ต่าง ๆ
  • การควบคุมให้เรียงข้อมูลตาม Ascending หรือ Descending
 • 10 การเขียนโปรแกรมเพื่อ Bind ข้อมูลจากฐานข้อมูลเข้าสู่ Dropdownlist
  • การใส่ข้อมูลเข้า DropDownList
  • การใช้ DataTextField, DataValueField ของ DropDownList
  • การเพิ่มแถวใหม่ใน Dropdownlist เป็นรายการแรก โดยใช้ DataTable.Rows.Add และ DataTable.Rows.InsertAt
 • 11 การใช้งาน DataList และกำหนดรูปแบบใน DataList เพื่อแสดงกลุ่มสินค้า
  • การใช้ DataList เพื่อแสดงกลุ่มสินค้า
  • การกำหนดรูปแบบใน DataList โดยการใช้ ItemTemplate
  • การกำหนด RepeatColumns และ RepeatDirection เพื่อจัดเรียงข้อมูลให้อยู่ในแนวนอน
  • การจัดรูปแบบให้สวยงามใน DataList
 • 12 ความหมายของ Eval แทน Container.DataItem ซึ่งเป็นของใหม่ใน ASP.NET 2.0
  • การใช้ Eval แทน Container.DataItem - Eval ไม่มี ASP.NET 1.1
 • 13 การทำให้สามารถคลิกข้อมูลใน DataList ได้ โดยใช้ LinkButton
  • การทำให้ DataList ให้สามารถ Click ได้โดยใ LinkButton
  • การกำหนดรูปแบบการแสดงผลโดยใช้ tag span และ class ของ StyleSheet
  • การนำ Button หรือ LinkButton มาแสดงใน DataList
  • ปรับรูปแบบการแสดงผลของ LinkButton โดยใช้ Stylesheet
 • 14 การปรับเปลี่ยน Properties ต่าง ๆ ของ DataList และการใช้งาน CommandName ของ LinkButton เพื่อให้เลือกรายการที่ต้องการ
  • การปรับความกว้างของ LinkButton ให้เท่ากัน
  • การใช้งาน Commandname ใน Linkbutton
  • ปรับรูปแบบสีเมื่อมีการเลือกที่ SelectedItemStyle
  • การปรับให้สีพื้นหลังของ DataList มีการเปลี่ยนสีเมื่อเรา Click เลือกไปที่ link โดยใช้ CommandName =Select
 • 15 การเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่า ข้อมูลใดใน DataList ที่ถูกเลือก
  • การตรวจสอบรายการที่ถูกเลือกใน DataList
  • การซ่อนรหัสกลุ่มสินค้าใน DataList โดยกำหนดที่ DataKeyField
  • สรุปความหมายของ LinkButton ใน DataList และการทำงานร่วมกับ DataList
  • การเขียนที่ SelectedIndexChanged เพื่อมีการเลือกรายการใน DataList
 • 16 การใช้งานคำสั่ง RowFilter ใน DataView เพื่อกรองข้อมูลตามที่ต้องการ
  • การใช้งาน RowFilter ใน DataView
  • ควบคุมจำนวน Records ที่ต้อง Select มาเพื่อ Performance ที่ดีขึ้น
  • เขียนโปรแกรมควบคุมการค้นตามชื่อสินค้า โดยใช้ RowFilter
 • 17 การดึงข้อมูลใหม่จากฐานข้อมูล โดยไม่ได้ใช้ RowFilter เพื่อให้สามารถใช้ wildcard ในการค้นได้
  • การดึงข้อมูลใหม่จากฐานข้อมูล โดยไม่ได้ใช้ RowFilter
  • เหมาะกับข้อมูลที่มีมาก ๆ จนไม่เหมาะในการเก็บข้อมูลลงใน Session
 • 18 รู้จักกับ AutoPostBack ของ DropDownList การเขียนโปรแกรมแบบ Overloading
  • รูปแบบการเขียนแบบ Constructor หรือ OverLoading เพื่อทำการค้นข้อมูลที่ไม่เหมือนกันขึ้นกับประเภทของ DataType ที่ส่งเข้ามาใน Function
  • รู้จักกับ AutoPostBack ของ DropDownList
 • 19 สรุปเกี่ยวกับการค้นข้อมูลและการแสดงข้อมูลของ DataView
  • ปรับรูปแบบการค้นต่าง ๆ ให้ถูกต้องในหน้าเดียวกัน : ค้นจากกลุ่มสินค้า, ค้นจาก Supplier และค้นจากชื่อสินค้า
  • สรุปงานที่ทำในการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบไว้เป็น MultiView
 • 20 การ Design GridView ให้มี Scrollbar - การ Design ให้ GridView มี ScrollBar ให้คล้ายกับ Windows Application
  • การใช้ Panel มาช่วยให้มี ScrollBar
 • 21 Property AllowPaging และการใช้ tag ของ GridView
  • การแบ่งหน้าใน GridView และการกำหนด Properties ต่าง ๆ เพื่อควบคุมในการแบ่งหน้า
  • การแสดงผลเมื่อไม่มีข้อมูล โดยใช้
 • 22 การกำหนดรูปแบบของการแบ่งหน้าที่ PagerStyle ของ GridView
  • การกำหนด PagerStyle และ PageSize ของ GridView
  • การกำหนดและรายละเอียดใน PagerSettings
  • การเขียนโปรแกรมให้เปลี่ยนหน้าที่ PageIndexChanging
 • 23 ปรับระบบงานให้ไปหน้าแรกเมื่อมีการจัดเรียงข้อมูลใหม่ หรือเมื่อมีการค้นใหม่
  • ปรับให้เมื่อมีการค้นใหม่ หรือเรียงข้อมูลใหม่ให้ไปที่หน้าแรก
  • การควบคุมด้วย PageIndex
 • 24 การเขียนที่ RowCreated เพื่อปรับรูปแบบ Pager และแทรกปุ่มใน Pager
  • การเขียนที่ RowCreated เพื่อปรับรูปแบบของ Pager
  • การตรวจสอบ Controls ย่อยใน Pager ซึ่งมีรูปแบบที่ต่างกันใน ASPNET 1.1 และ 2.0
  • การอ้าง Cell ของ Pager เพื่อ Add Controls เข้าไปใน Pager
  • การแทรกปุ่มเพิ่มเติมลงใน Pager - Scope Variables
 • 25 การเพิ่ม Literal และ Linkbutton เข้าไปในส่วน Pager ของ GridView ในขณะ runtime
  • เพิ่ม LinkButtons ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน First, Prev, Next, Last
  • การปรับรูปแบบทั้งสี ให้เหมือนกันไม่ว่าจะมีการ Click แล้วหรือไม่
  • ปรับหน้าแรก ไม่ต้องแสดง First, Prev
  • ปรับหน้าสุดท้าย ไม่ต้องแสดง Next, Last
 • 26 การเขียนคำสั่ง AddHandler…, AddressOf ในการทำให้ Object ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในขณะ runtime สามารถทำ Events ต่าง ๆ ได้
  • การผูก Event ให้กับ LinkButtons ต่าง ๆ ขณะ Runtime
  • การใช้ AddHandler.., AddressOf
  • ตรวจสอบผลที่ได้ทั้งหมด
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
เนื้อใน พิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 152 หน้า
ขนาดรูปเล่ม 185 x 245 มิลลิเมตร
รูปแบบปก ปกอ่อน
น้ำหนัก 380.0000
ผู้เขียน ธงชัย พยุงภร

ASP.NET 2005 Training จะมีรวมทั้งสิ้น คือ หนังสือ 2 เล่ม + CD-Rom 6 แผ่น โดยจะแบ่งขายเป็น 2 ชุดคือ

ASP.NET 2005 Training ชุดที่ 1 (ชุดที่คุณกำลังเปิดชมอยู่นี้)

ASP.NET 2005 Training ชุดที่ 2

ซีดีแผ่นที่ 1

 • 1 เตรียมเครื่องก่อนศึกษา และการติดตั้ง Visual Studio .NET 2005
  • เตรียมเครื่องก่อนศึกษา
  • การติดตั้ง Visual Studio 2003 และ Visual Studio 2005 ในเครื่องเดียวกัน
  • ตรวจสอบ IIS และ Frontpage Server Extension
  • TAB ASP.NET ใน IIS เพื่อปรับให้ Project ใช้ .NET Framework 1.1 หรือ 2.0
 • 2 สร้าง Web Site ใหม่เพื่อเริ่ม Project ใหม่ และข้อแตกต่างระหว่าง Visual Studio 2003 และ 2005
  • New Web Site เพื่อเริ่ม Project ใหม่
  • ระบบ File System หรือ IIS
  • ข้อแตกต่างระหว่างในเรื่องทั่วไปของ Visual Studio.NET 2003 และ Visual Studio 2005
  • xHTML และ Stylesheet ใน Visual Studio 2005
  • Environment ที่สะดวกขึ้นในการพัฒนา ไม่ว่าจะเรื่อง Toolbox และการไปยังตำแหน่ง Control ที่ได้เลือกไว้
 • 3 ทดสอบหน้าแรกใน 2005 และความหมายร่วมกันระหว่าง AutoEventWireup และ Handles
  • การเขียน Server Script ที่หน้า HTML จะมีตัวช่วย เช่นเดียวกับ Code Behind Form
  • ความหมายของ AutoEventWireup และความเกี่ยวข้องกับ Handles
 • 4 การสร้าง Class เพื่อใช้งานกับทั้ง Project และ Shared Function
  • Folder พิเศษ ซึ่งแตกต่างจาก Visual Studio.NET 2003 : App_Code
  • การสร้าง Class เพื่อใช้ทั้ง Project
  • ความหมายของ Shared Functions ซึ่งต่างจาก Functions ทั่วไปที่ใช้ใน Class
  • การใช้ Class ที่ต้อง New และไม่ต้อง New
 • 5 การใช้งาน Class ที่สร้างขึ้น, ตัวแปรที่ต้องการให้เห็นทั้ง Project และการเอา Class ที่มีอยู่แล้วมาใช้
  • การใช้งาน Class ที่สร้างขึ้น
  • วิธีการประกาศตัวแปรใน Class ให้สามารถใช้ได้ทั้ง Project
  • การนำ Class เดิมที่ใช้ใน Visual Studio 2003 และปรับให้ใช้ได้ใน 2005 : MISAccess และ MISSQL
 • 6 การสร้าง Master Page, เหตุผลที่ต้องใช้ Master Page และความหมายของ ContentPlaceHolder ใน Master Page
  • ศึกษาการสร้าง Master Page ใน Viual Studio 2005
  • ในหนึ่ง Project สามารถมี Master Page ได้หลายตัว
  • เหตุผลในการใช้ Master Page
  • ความหมายของ ContentPlaceHolder ใน Master Page
  • ปรับรูปแบบและการ Design ใน Master Page
 • 7 การนำ Master Page ไปใช้งานใน Page ทั่วไป, การอ้างอิง Master Page ที่ Page Directive และ Content ที่อ้างอิงกับ ContentPlaceHolder
  • การสร้าง Page ใหม่โดยการอ้างอิง Master Page ที่ได้สร้างไว้
  • ความหมายของเครื่องหมาย ~
  • วิธีการอ้าง Master Page ใน Page Directive
  • การ Design Page ในส่วนของ Content ใน Page ที่มีการอ้างอิง Master Page
  • ความสัมพันธ์ระหว่าง Content และ ContentPlaceHolder
 • 8 การอ้าง Controls ที่อยู่ใน Master Page และข้อควรระวังในการ Bind ข้อมูล
  • การอ้าง Controls ที่อยู่ใน Master Page
  • การใส่ข้อมูลที่เป็น Array เข้าไปใน DropDownList
  • การอ้างถึง Master Page โดยใช้ Me.Master
  • การอ้างถึง DrowDownList ที่อยู่ใน Master Page โดยใช้ FindControl
  • ระวังการ Bind ข้อมูลใหม่ โดยใช้ not Page.IsPostBack
 • 9 การอ้างอิง MasterPage และ Stylesheet แบบ Gradient
  • การอ้างอิง Master Page โดยใช้ MasterPage ไม่ต้องระบุชื่อเฉพาะเจาะจง
  • ข้อแนะนำ Error ใน Visual Studio 2005
  • การสร้าง Class ใน StyleSheet ให้มี Gradient โดยใช้ filter ประเภท DXImageTransform.Microsoft.Gradient
  • การปรับทิศทางในการ Gradient, GradientType, StartColorStr และ EndColorStr
  • GradientType : 0 จะเป็นแนวตั้ง ส่วน GradientType : 1 จะเป็นในแนวนอน
  • ความจำเป็นในการกำหนด Width เพื่อให้ Gradient ทำงาน
 • 10 การสร้าง Themes และ Skins ใน Visual Studio.NET 2005 และ Folder พิเศษ : App_Themes
  • การสร้าง Themes ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ใน Visual Studio.NET 2005
  • การสร้างและทดสอบ Themes แบบต่าง ๆ
  • Folder พิเศษเพื่อเก็บ Themes : App_Themes
  • การใส่ StyleSheets ให้กับ Themes ต่าง ๆ ซึ่งแยกกันตาม Folders
  • การเลือก Theme เพื่อมาใช้ใน Page ในส่วนของ Document
 • 11 การเปลี่ยน Theme ขณะ Runtime และการเขียนโปรแกรมที่ PreInit
  • การเขียนโปรแกรมเพื่อเปลี่ยน Themes ขณะ Runtime
  • การอ้าง Theme ที่ต้องการโดยเก็บใน Querystring หรือ Session หรือ Cookies
  • การเขียนโปรแกรมให้เปลี่ยน Theme ที่ Event PreInit
 • 12 การสร้าง Skin Files ให้กับ Themes เพื่อควบคุมการดีไซน์และ Styles ของ Web Form Controls
  • การสร้าง Skin File ให้กับ Themes โดยทดลองกับ Button
  • วิธีการสร้าง Skin และต้นแบบของ Controls ต่าง ๆ
  • สร้าง Skins ให้กับ Themes ต่าง ๆ
  • ทดสอบปุ่มต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับ Themes และ Skin File
  • Skin Files มีหน้าที่ควบคุม Web Form Controls ทุกตัว
 • 13 ทดสอบ Skin File กับ Controls อื่น ได้แก่ Calendar Control
  • การสร้าง Theme ให้กับ Calendar Control
  • Skin File สามารถควบคุมถึง Properties ย่อย ๆ ของ Calendar
  • โครงสร้าง Skin File สามารถควบคุมได้หลาย Controls
  • เปรียบเทียบรูปแบบปกติของ Calendar และ Controls ต่าง ๆ ระหว่างใช้ Themes และไม่ใช้ Themes
 • 14 การกำหนดค่า EnableTheming เมื่อมีการใช้ร่วมกับ Theme
  • การไม่ใช้ Themes ในบาง Controls
  • การกำหนดที่ EnableTheming เพื่อให้ใช้หรือไม่ใช้ Theme
  • การกำหนดให้บาง Controls ไม่ต้องใช้ Themes เพราะต้องการกำหนดสีสันเอง
  • การปรับให้ IE มีการ Refresh ทุกครั้ง
 • 15 ความหมายและการใช้ SkinId ใน Theme
  • ความหมายของ SkinId
  • การปรับรูปแบบสีสันมากกว่า 1 แบบต่อ Control ใน Theme หนึ่ง ๆ
  • ความจำเป็นในการสร้าง SkinId
  • จำเป็นต้องเลือก Theme ที่ต้องการของ Page นั้นก่อน ก่อนเลือก SkinId
 • 16 ความหมายและการใช้ App_GlobalResources, การเก็บค่าตัวแปรที่จะใช้ทั้ง Project โดยใช้ Resource, การเก็บค่าตัวแปรใน Resource File
  • ความหมายของ Resource File
  • การเก็บค่าตัวแปรใน Resource File
  • Folder พิเศษ : App_GlobalResources
  • การอ้างตัวแปรที่อยู่ใน Class เพื่อใช้ทั้ง Project
  • วิธีสร้าง Resource File - ข้อมูลที่เก็บใน Resource File เป็นรูปแบบ XML
  • การเขียนโปรแกรมอ้างตัวแปรใน Resource File
 • 17 ประโยชน์ของ Resource ไฟล์แบบหลายภาษา และการใช้ uiCulture
  • การสร้าง Resource File สำหรับภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
  • รูปแบบการตั้งชื่อไฟล์สำหรับ Resource ไฟล์ภาษาไทย
  • การเลือกภาษาให้ปรับที่ uiCulture จะไปเรียก Resource ตามที่ได้ตั้งชื่อไว้
  • ประโยชน์และการประยุกต์กับ Resource ไฟล์กับ Web Application หลายภาษา
 • 18 การใช้ web.config ในการเก็บ ConnectionString เพื่อติดต่อฐานข้อมูล และการเขียนโปรแกรมเพื่ออ้างถึง โดยใช้ ConfigurationManager
  • การเก็บ ConnectionString ใน web.config
  • การใส่ tag ใน web.config เพื่อเก็บ ConnectionString
  • การอ้างค่า ConnectionString ที่สร้างขึ้น โดยใช้ object ConfigurationManager
  • สรุปวิธีการต่าง ๆ ในการเก็บค่าตัวแปรทั้ง Project : เก็บใน Class, เก็บใน Resource และการเก็บค่าใน web.config
 • 19 Web Site Administration Tool (WAT), การใช้ AppSettings และการใช้ ASP.NET Configuration Settings ซึ่งอยู่ใน IIS
  • การใช้ Web Site Administration Tools (WAT)
  • ความสะดวกในการใช้ WAT ซึ่งจะไปเปลี่ยนค่าใน web.config
  • การใช้ AppSettings เพื่อดึงค่าที่สร้างจาก WAT
  • การใช้ ASP.NET Configuration Settings ใน IIS
 • 20 การติดต่อฐานข้อมูล SQL Server แบบ Windows Authentication หรือ SQL Server Authenication และการใช้ SqlDataSource
  • การติดต่อกับ SQL Server แบบ Windows Authentication และ SQL Server Authentication
  • การกำหนด providerName เพื่อใช้กับ SqlDataSource เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล SQL Server
  • การอ้าง connectionstring ใน web.config โดยใช้เครื่องหมาย $
  • การกำหนด DataSourceID และ DataKeyNames ให้กับ GridView
 • 21 การ Add Javascript ขณะ Runtime โดยใช้ RegisterClientScriptBlock
  • การเพิ่มส่วนของ Javascript ในขณะ Runtime
  • ประโยชน์ของการเพิ่ม Javascript ขณะ Runtime
  • การใช้ RegisterClientScriptBlock
  • การป้องกันการใส่ script ซ้ำ โดยอาศัย KeyName
  • การตรวจสอบว่าใส่ script block ของ Javascript โดยใช้ IsClientScriptBlockRegistered
 • 22 การตรวจสอบ ClientScript ที่ซ้ำกัน, การใช้ RegisterClientScriptInclude เพื่อเรียกใช้ Javascript ที่เก็บในไฟล์ และการส่งค่าตัวแปรเพื่อไปใช้ใน Javascript
  • การตรวจสอบ script block ที่ไม่เหมือนกัน แต่ Key Name เหมือนกัน จะได้ block แรกเสมอ
  • การใช้ RegisterClientScriptInclude เพื่อให้รวมส่วน Javascript ที่แยกเป็นไฟล์
  • การส่งค่าตัวแปรเพื่อใช้ในหน้า aspx จำเป็นต้องประกาศเป็น Public
  • การส่งค่าตัวแปรจาก Server เพื่อใช้ใน Javascript
 • 23 การใส่ Javascript ที่ปุ่มโดยใช้ OnClientClick และ Attributes.Add
  • การใส่ Javascript ที่ Button โดยใช้ OnClientClick (2005)
  • การใช้ Attributes.Add ให้กับ Button โดยใช้ Attributes.Add (2003)

ซีดีแผ่นที่ 2

 • 1 การส่งค่าข้าม Page โดยใช้ PostBackUrl ที่ Button ของ ASP.NET 2.0
  • การส่งค่าข้าม Page ใน ASP.NET 2.0
  • การกำหนด PostBackUrl ของ Button เพื่อส่งค่าข้ามหน้า
  • การตรวจสอบค่าที่ส่งเข้ามาโดยใชวิธีที่ 1 : Request.Form
 • 2 การใช้ PreviousPageType ในการอ้างค่าข้าม Page และการอ้าง Controls ข้าม Page
  • การตรวจสอบค่าที่ส่งค่าข้ามหน้าวิธีที่ 2 โดยใช้ PreviousPageType ที่ Page Directive
  • การใช้ Me.PreviousPage เพื่ออ้าง Object ของหน้าก่อนหน้า
  • เทคนิคการอ้าง Controls ต่าง ๆ ข้าม Page
  • เทคนิคนี้สามารถอ้าง Properties ของ Controls ต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าที่แล้วได้
  • การใช้ IsNot
 • 3 การอ้างค่า Properties ของ Controls ข้าม Page
  • ข้อควรระวังในการใช้ PreviousPageType
  • การอ้างถึง Properties ต่าง ๆ ของ Controls ต่าง ๆ ข้าม Page
 • 4 การสร้าง Properties ของ Page เพื่อใช้ในการอ้างค่าข้าม Page โดยไม่ต้องใช้ FindControl
  • ViewState ที่เก็บค่าข้ามหน้า
  • การอ้างค่าข้าม Page โดยไม่ต้องใช้ FindControl ซึ่งเป็นเทคนิคที่ 3
  • การสร้าง Properties ของ Page เพื่ออ้างถึง Controls ต่าง ๆ
  • การสร้าง Property ประเภท ReadOnly และความหมาย
  • การอ้าง Controls ข้าม Page จาก Properties ที่สร้างขึ้น
 • 5 ความหมายของ Server.Transfer และความแตกต่างจาก PostBackUrl ของ Button และการทำ Redirect โดยที่ URL ไม่เปลี่ยน
  • การใช้ Server.Transfer และข้อแตกต่างจาก Respose.Redirect และเปรียบเทียบ Performance
  • ตรวจสอบ Url และ Refresh เมื่อมีการใช้ Server.Transfer
  • ตรวจสอบการส่งค่าข้ามหน้าทั้ง 3 เทคนิค เมื่อมีการใช้ Server.Transfer
 • 6 ความหมายและการใช้ IsCrossPagePostBack
  • การใช้ IsCrossPagePostBack
  • การใช้ IsCrossPagePostBack จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับ PostBackUrl ไม่สามารถใช้ได้กับ Server.Transfer
 • 7 การใช้ RegularExpressionValidator, การกำหนด ValidationGroup
  • การใช้ RegularExpressionValidator
  • การใช้ ValidationGroup เพื่อตรวจสอบค่าที่ต้องการ Validate เป็นกลุ่ม ๆ
  • ทบทวนการใช้ RegularExpression
 • 8 ข้อดีของ Property SetFocusOnError เมื่อมีที่ผิด, การใช้ DefaultFocus และ DefaultButton ซึ่งเป็น Properties ของ Form
  • การใช้ SetFocusOnError ซึ่งเป็นของใหม่ใน ASP.NET 2.0
  • ความหมายและการใช้ DefaultButton
  • การใช้ DefaultFocus เพื่อช่วยในการเปิด Page และต้องการให้ Focus ไปยัง Control ที่ต้องการ
  • การควบคุมให้ Focus และ Highlight โดยการเขียน Javascript เพื่อควบคุมเอง
 • 9 ความหมายและการทำงานของ ValidationGroup
  • การตรวจสอบ ValidationGroup เพื่อตรวจสอบการทำงาน และการตรวจสอบ Error เป็นกลุ่ม ๆ
 • 10 การกำหนด ValidationExpression แบบมากกว่า 1 รูปแบบ
  • การใส่ ValidationExpression มากกว่า 1 รูปแบบ และการใช้ Or
  • การตรวจสอบเมื่อมีที่ผิด Code ที่ปุ่มนั้นจะไม่ทำงาน
 • 11 การใช้ CustomValidator และ RegEx ในการตรวจสอบรูปแบบของวันที่และการตรวจสอบความถูกต้องของวันที่
  • ศึกษาเกี่ยวกับ Regular Expressions
  • - การ Validate เกี่ยวกับวันที่ และควบคุมเกี่ยวกับ Format ของวันที่ที่ต้องการให้ผู้ใช้ป้อน
  • - การใช้ CustomValidator และการเขียนที่ ServerValidate
  • - การใช้ RegEx เพื่อควบคุม Format วันที่ และตรวจสอบความถูกต้องของวันที่
  • - การใช้ args.value และ args.IsValid
 • 12 การใช้ RegEx ในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ Or และสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น จำนวนครั้งในการซ้ำของตัวอักษรที่กำหนด
  • การ Validate จะกระทำเมื่อมีการใส่ข้อมูล
  • การ Validate วันที่ในรูปแบบ 5-Jan-2006 และการใช้ RegEx ในรูปแบบ Or
  • การใช้ RegEx กับ {1,2} หรือ {1,}
 • 13 การสร้าง Web User Control ใน Project มีนามสกุลเป็น ascx และการสร้าง Property ให้กับ Control
  • ขั้นตอนการสร้าง Web User Control ซึ่งมีนามสกุล ascx
  • สร้าง Control ในการ Validate วันที่
  • วิธีการสร้าง Property ให้กับ Web User Control
 • 14 การนำ Web User Control ไปใช้งานใน Web Page และ TagPrefix
  • ทดสอบ Web User Control ที่สร้างขึ้นใน Web Page
  • ความหมายของ TagPrefix
  • การทดสอบกับ Web User Controls หลายตัวในหน้าเดียวกัน
 • 15 เปรียบเทียบการอ้าง Web User Control ใน Visual Studio 2003 และ 2005 และการทำงานของ Get กับ Set ของ Property
  • เปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมกับ Web User Control ใน Visual Studio 2003 และ 2005
  • การใช้ Page.FindControl ใน Visual Studio 2003
  • การทำงานของ Get และ Set ของ Propertyที่สร้างขึ้นใน Web User Control
 • 16 การใช้ CssClass ในการกำหนดรูปแบบให้กับ Web User Control ที่สร้างขึ้น
  • การปรับรูปแบบ Font และ สีสันโดยใช้ CssClass Property ที่สร้างขึ้น
  • ความหมายของการเขียน Propram ที่ Set Property และเปรียบเทียบกับการใช้ตัวแปร
  • นำ Class ของ StyleSheet ที่สร้างขึ้นเพื่อมาใช้กับ Control ของเรา
 • 17 การอ้างถึง Control ย่อยใน Web User Control และ การเพิ่ม Namespace ใน web.config เพื่อให้ใช้ได้กับทั้งโปรเจค
  • การอ้างถึง Control ย่อย ใน Web User Control
  • การสร้าง ReadOnly Property เพื่ออ้างถึง Control ย่อย
  • การเพิ่ม Namespace ใน web.config เพื่อให้ใช้ได้ทั้ง Project
 • 18 การส่งค่า Null หรือวันที่จาก Web User Control ที่สร้างขึ้น และการใช้ TypeOf เพื่อตรวจสอบประเภทของ Object
  • การส่งค่าจาก Web User Control ให้สามารถส่งได้ทั้งค่า Null และวันที่
  • การใช้ DBNull.Value และการใช้ Object
  • ถ้าวันที่ถูกต้องให้ส่งค่าวันที่กลับ แต่ถ้าผิดให้ส่งค่า DBNull.value กลับ โดยสร้างให้กับ Property Value
  • การตรวจสอบประเภทของ Object โดยใช้ TypeOf
  • ทดสอบการส่งค่าวันที่ให้กับ Property ที่สร้างขึ้น
  • ระวังการใช้ Null และการตรวจสอบค่า Null
 • 19 การใช้ Web User Control เพื่อใช้กับวันที่ในรูปแบบของ DropDownList 3 ตัวเพื่อรับค่าวัน-เดือน-ปี
  • สร้าง Web User Control ตัวใหม่ เพื่อรับข้อมูลประเภทวันที่ ในรูปแบบ DropDownList 3 ตัว
  • การใส่ค่าเข้า DropDownList ให้ใส่เพียงครั้งเดียว เพราะมีการเก็บค่าเข้า ViewState
  • ใส่ข้อมูลวันที่ ใน DownList ตัวแรก
 • 20 การทำ Enumuration ใน Web User Control เพื่อสร้าง Property แบบ ComboBox
  • การสร้าง Property เพื่อให้เลือกเดือนแบบภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย
  • การทำ Property แบบ ComboBox โดยใช้ Enumeration
 • 21 สรุปความหมายของ Enumuration, สร้าง Property เพื่อให้เลือกเดือนแบบย่อหรือแบบเต็ม และการใช้ CultureInfo, DateTimeFormatInfo
  • สรุปความหมายของ Enumeration
  • ใส่ข้อมูลเดือนใน ComboBox ตัวที่ 2 โดยให้สามารถเลือกได้ระหว่างเดือนไทย/อังกฤษ
  • สร้าง Property เพื่อให้เลือกเดือนแบบย่อหรือเดือนแบบเต็ม (MonthFullName)
  • การใช้ CultureInfo และ DateTimeFormatInfo เพื่อแสดงข้อมูลเดือนเป็นไทย/อังกฤษ
 • 22 การใช้ CultureInfo เพื่อกำหนดรูปแบบการแสดงวันที่โดยไม่อิงกับ Regional Setting ของเครื่อง
  • การใส่ข้อมูลเดือนตามภาษาที่ผู้ใช้เลือกจาก Property Language
  • ตรวจสอบผลจากการสร้าง Property และการควบคุมเดือนแบบเต็ม/ย่อ และภาษาไทย/อังกฤษ
 • 23 การ Add ค่าช่วงปีเข้า Dropdownlist โดยสร้าง Property YearMax และ YearMin
  • การสร้าง Property YearMax และ YearMin เพื่อใส่ข้อมูลช่วงปีใน DropDownList ตัวที่ 3
  • ทดสอบผลของ Control ที่สร้างขึ้น
 • 24 การส่งค่าวันที่จาก Web User Control ที่สร้างขึ้น และสรุปเกี่ยวกับการสร้าง Web User Control
  • การสร้าง Property Value ให้เป็นประเภท Date ถ้าวันที่ผิดจะได้เป็น Nothing ไม่ใช่ DBNull.Value
  • ความสำคัญระหว่างลำดับที่เกิดใน Event และการสร้าง Property และการแก้ปัญหา
  • ทดสอบทั้งหมดเกี่ยวกับ Web User Control ประเภทวันที่แบบ DropDownList 3 ตัว
  • - สรุปเกี่ยวกับการสร้าง Web User Control

ซีดีแผ่นที่ 3

 • 1 การใช้ RegularExpression ในการตรวจสอบความถูกต้องของ Password ตามรูปแบบที่กำหนด
  • ศึกษาการใช้ Regular Expression ต่อ
  • ตรวจสอบการป้อนค่าของ Password ตามรูปแบบที่กำหนด
  • การใช้ \w
 • 2 การใช้ RegularExpression ร่วมกับ MatchCollection ในการค้นหาข้อความ
  • รู้จักกับ Match และ MatchCollection ในการค้นหาข้อความด้วย Regular Expression
  • เปรียบเทียบการใช้ Instr() และ Regular Expression ในการค้นหาข้อความ
  • การค้นหาข้อความแบบใช้ wildcard และตัวอย่างการค้นหา HTML Tag ทั้งหมดในข้อความ
  • Option ของ RegEx ที่สามารถค้นตัวอักษรตัวใหญ่หรือตัวเล็กได้ (Case-Insensitive)
 • 3 ความหมายของ tag pre และ xmp ในการแสดงผล และการใช้ RegEx.Replace ในการแทนที่ข้อความ
  • การแทนที่ข้อความโดยใช้ RegEx.Replace ได้แก่ การแทนที่ Tag Image ด้วย Empty String เพื่อกำจัดรูปออกไป
  • การใช้และความหมายของ Tag pre และ xml
 • 4 การเขียนโปรแกรมกับ Gridview และ Repeater ของ ASP.NET และการใช้ DataSet
  • การใช้ Class MISAccess จากที่เคยทำไว้แล้ว
  • รู้จักกับ GridView ที่มาแทนที่ DataGrid
  • ยังสามารถใช้ DataGrid ได้กับ ASP.NET 2.0 ได้อยู่
  • การนำข้อมูลมาแสดงใน GridView
  • การเก็บข้อมูลใน Session และการนำข้อมูลจาก Session กลับมาใช้งานและข้อควรระวังในการใช้งาน Session
  • Flow ในการเขียน Code เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล เพื่อใช้กับ GridView
  • จัดการกับ 2 Tables เพื่อเก็บใน DataSet
 • 5 การกำหนด Format และปรับเปลี่ยน Properties ต่างๆ ของ GridView
  • การกำหนดรูปแบบของ GridView
  • Properties ของ Styles ในแต่ละส่วนของ GridView : AlternatigRowStyle, HeaderStyle
  • การแสดงผลเป็น Checkbox ใน GridView ในกรณีที่เป็น Field ประเภท Boolean
 • 6 การใช้ MultiView และการใช้ Handle และ Sender
  • การใช้ MultiView เพื่อแสดงผลคล้าย TabControl
  • การเขียนโปรแกรมให้หลาย ๆ ปุ่มทำงานที่ Event เดียวกัน
  • การใช้ CommandArgument ใน Button เพื่อซ่อนค่า
 • 7 การใช้งาน MultiView ร่วมกับ View
  • การสร้าง View ร่วมกับ MultiView
  • กำหนด View ที่ต้องการแสดงผลโดยใช้ ActiveViewIndex
  • สร้างหน้าจอให้ Search แบบต่าง ๆ ได้ โดยใช้ร่วมกับ MultiView
  • สร้างรูปแบบต่าง ๆ ให้กับ View แต่ละตัว
 • 8 การใช้งาน DataView ในการแสดงผลข้อมูลใน GridView แทน DataTable และการจัดเรียงข้อมูล
  • การใช้ DataView แทนเพื่อส่งค่าเข้าใน GridView และข้อดี
  • AllowSorting ใน GridView
  • Event หลายอย่างใน GridView ต่างจาก DataGrid
  • การเขียนโปรแกรมใน Event Sorting เพื่อจัดเรียงข้อมูล และการใช้ SortExpression
  • ใช้ ViewState ในการเก็บสถานะของการ Sort ปัจจุบัน
 • 9 ความหมายของ ViewState และการ Sort ข้อมูลแบบ Ascending และ Descending
  • ความหมายของ ViewState และสถานที่เก็บ
  • ความสำคัญและลำดับในการเขียนที่ Events ต่าง ๆ
  • การควบคุมให้เรียงข้อมูลตาม Ascending หรือ Descending
 • 10 การเขียนโปรแกรมเพื่อ Bind ข้อมูลจากฐานข้อมูลเข้าสู่ Dropdownlist
  • การใส่ข้อมูลเข้า DropDownList
  • การใช้ DataTextField, DataValueField ของ DropDownList
  • การเพิ่มแถวใหม่ใน Dropdownlist เป็นรายการแรก โดยใช้ DataTable.Rows.Add และ DataTable.Rows.InsertAt
 • 11 การใช้งาน DataList และกำหนดรูปแบบใน DataList เพื่อแสดงกลุ่มสินค้า
  • การใช้ DataList เพื่อแสดงกลุ่มสินค้า
  • การกำหนดรูปแบบใน DataList โดยการใช้ ItemTemplate
  • การกำหนด RepeatColumns และ RepeatDirection เพื่อจัดเรียงข้อมูลให้อยู่ในแนวนอน
  • การจัดรูปแบบให้สวยงามใน DataList
 • 12 ความหมายของ Eval แทน Container.DataItem ซึ่งเป็นของใหม่ใน ASP.NET 2.0
  • การใช้ Eval แทน Container.DataItem - Eval ไม่มี ASP.NET 1.1
 • 13 การทำให้สามารถคลิกข้อมูลใน DataList ได้ โดยใช้ LinkButton
  • การทำให้ DataList ให้สามารถ Click ได้โดยใ LinkButton
  • การกำหนดรูปแบบการแสดงผลโดยใช้ tag span และ class ของ StyleSheet
  • การนำ Button หรือ LinkButton มาแสดงใน DataList
  • ปรับรูปแบบการแสดงผลของ LinkButton โดยใช้ Stylesheet
 • 14 การปรับเปลี่ยน Properties ต่าง ๆ ของ DataList และการใช้งาน CommandName ของ LinkButton เพื่อให้เลือกรายการที่ต้องการ
  • การปรับความกว้างของ LinkButton ให้เท่ากัน
  • การใช้งาน Commandname ใน Linkbutton
  • ปรับรูปแบบสีเมื่อมีการเลือกที่ SelectedItemStyle
  • การปรับให้สีพื้นหลังของ DataList มีการเปลี่ยนสีเมื่อเรา Click เลือกไปที่ link โดยใช้ CommandName =Select
 • 15 การเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่า ข้อมูลใดใน DataList ที่ถูกเลือก
  • การตรวจสอบรายการที่ถูกเลือกใน DataList
  • การซ่อนรหัสกลุ่มสินค้าใน DataList โดยกำหนดที่ DataKeyField
  • สรุปความหมายของ LinkButton ใน DataList และการทำงานร่วมกับ DataList
  • การเขียนที่ SelectedIndexChanged เพื่อมีการเลือกรายการใน DataList
 • 16 การใช้งานคำสั่ง RowFilter ใน DataView เพื่อกรองข้อมูลตามที่ต้องการ
  • การใช้งาน RowFilter ใน DataView
  • ควบคุมจำนวน Records ที่ต้อง Select มาเพื่อ Performance ที่ดีขึ้น
  • เขียนโปรแกรมควบคุมการค้นตามชื่อสินค้า โดยใช้ RowFilter
 • 17 การดึงข้อมูลใหม่จากฐานข้อมูล โดยไม่ได้ใช้ RowFilter เพื่อให้สามารถใช้ wildcard ในการค้นได้
  • การดึงข้อมูลใหม่จากฐานข้อมูล โดยไม่ได้ใช้ RowFilter
  • เหมาะกับข้อมูลที่มีมาก ๆ จนไม่เหมาะในการเก็บข้อมูลลงใน Session
 • 18 รู้จักกับ AutoPostBack ของ DropDownList การเขียนโปรแกรมแบบ Overloading
  • รูปแบบการเขียนแบบ Constructor หรือ OverLoading เพื่อทำการค้นข้อมูลที่ไม่เหมือนกันขึ้นกับประเภทของ DataType ที่ส่งเข้ามาใน Function
  • รู้จักกับ AutoPostBack ของ DropDownList
 • 19 สรุปเกี่ยวกับการค้นข้อมูลและการแสดงข้อมูลของ DataView
  • ปรับรูปแบบการค้นต่าง ๆ ให้ถูกต้องในหน้าเดียวกัน : ค้นจากกลุ่มสินค้า, ค้นจาก Supplier และค้นจากชื่อสินค้า
  • สรุปงานที่ทำในการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบไว้เป็น MultiView
 • 20 การ Design GridView ให้มี Scrollbar - การ Design ให้ GridView มี ScrollBar ให้คล้ายกับ Windows Application
  • การใช้ Panel มาช่วยให้มี ScrollBar
 • 21 Property AllowPaging และการใช้ tag ของ GridView
  • การแบ่งหน้าใน GridView และการกำหนด Properties ต่าง ๆ เพื่อควบคุมในการแบ่งหน้า
  • การแสดงผลเมื่อไม่มีข้อมูล โดยใช้
 • 22 การกำหนดรูปแบบของการแบ่งหน้าที่ PagerStyle ของ GridView
  • การกำหนด PagerStyle และ PageSize ของ GridView
  • การกำหนดและรายละเอียดใน PagerSettings
  • การเขียนโปรแกรมให้เปลี่ยนหน้าที่ PageIndexChanging
 • 23 ปรับระบบงานให้ไปหน้าแรกเมื่อมีการจัดเรียงข้อมูลใหม่ หรือเมื่อมีการค้นใหม่
  • ปรับให้เมื่อมีการค้นใหม่ หรือเรียงข้อมูลใหม่ให้ไปที่หน้าแรก
  • การควบคุมด้วย PageIndex
 • 24 การเขียนที่ RowCreated เพื่อปรับรูปแบบ Pager และแทรกปุ่มใน Pager
  • การเขียนที่ RowCreated เพื่อปรับรูปแบบของ Pager
  • การตรวจสอบ Controls ย่อยใน Pager ซึ่งมีรูปแบบที่ต่างกันใน ASPNET 1.1 และ 2.0
  • การอ้าง Cell ของ Pager เพื่อ Add Controls เข้าไปใน Pager
  • การแทรกปุ่มเพิ่มเติมลงใน Pager - Scope Variables
 • 25 การเพิ่ม Literal และ Linkbutton เข้าไปในส่วน Pager ของ GridView ในขณะ runtime
  • เพิ่ม LinkButtons ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน First, Prev, Next, Last
  • การปรับรูปแบบทั้งสี ให้เหมือนกันไม่ว่าจะมีการ Click แล้วหรือไม่
  • ปรับหน้าแรก ไม่ต้องแสดง First, Prev
  • ปรับหน้าสุดท้าย ไม่ต้องแสดง Next, Last
 • 26 การเขียนคำสั่ง AddHandler…, AddressOf ในการทำให้ Object ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในขณะ runtime สามารถทำ Events ต่าง ๆ ได้
  • การผูก Event ให้กับ LinkButtons ต่าง ๆ ขณะ Runtime
  • การใช้ AddHandler.., AddressOf
  • ตรวจสอบผลที่ได้ทั้งหมด

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ASP.NET 2005 Training ชุดที่ 1

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 2 3 4 5
คุณภาพสินค้า
ราคาเหมาะสม
เนื้อหาครบถ้วน
การจัดส่ง
บริการจากร้านค้า

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
ดูตะกร้าสินค้า

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว