คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ซออู้
ซออู้ ซออู้ ซออู้

ซออู้

รหัสสินค้า: P-MSC-41
ISBN: 9786115270477
สอนการบรรเลง ซออู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถเล่นได้เป็นเพลง โดย ศิรานนท์ จิโรชจารุวัฒน์

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 240 บาท

ราคาพิเศษ 216 บาท

ได้รับ 216 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

ISBN 9786115270477
รายละเอียดสินค้า

สื่อการสอน ซออู้ ชุดนี้ เป็นแนวทางในการฝึกบรรเลงซออู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจ และผู้ที่ต้องการช่วยอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งของไทย นอกจากให้ความบันเทิงแล้วยังช่วยให้มีสมาธิเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย สื่อการสอนชุดนี้ จึงเปรียบได้กับประตูบานแรกที่พร้อมจะเปิดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งเสียงดนตรีไทย หวังว่าทุกท่านจะพบกับ ความสนุกสนานในการฝึก และได้รับประโยชน์จากสื่อการสอนชุดนี

เนื้อหาภายในหนังสือ

 • ประวัติซออู้
 • ส่วนประกอบของซออู้
 • การเลือกซื้อ
 • ท่านั่งและการจับซอ
 • การตั้งสาย
 • การสีสายเปล่า
 • การอ่านโน้ตไทย
 • แบบฝึกหัด
 • บรรเลงเพลง
 • เพลงกล่อมนารี สองชั้น
 • เพลงกุหลาบเวียงพิงค์
 • เพลงครวญ
 • เพลงขอมสุวรรณ
 • เพลงเขมรปากท่อ สองชั้น
 • เพลงแขกกุลิต สองชั้น
 • เพลงค้างคาวกินกล้วย
 • เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว
 • เพลงแขกบรเทศ สองชั้น
 • เพลงแขกสาหร่าย
 • เพลงคลื่นกระทบฝั่ง สองชั้น
 • เพลงจีนขิมเล็ก สองชั้น
 • เพลงเวสสุกรรม สองชั้น
 • เพลงจีนฮ่อแห่
 • เพลงต้นบรเทศ ชั้นเดียว
 • เพลงต้นบรเทศ สองชั้น
 • เพลงเต้ยโขง
 • เพลงมะลิซ้อน
 • เพลงแต่ปางก่อน
 • เพลงทยอยญวน สองชั้น
 • เพลงทองย่อน สองชั้น
 • เพลงสุดสงวน สองชั้น
 • เพลงเทวาประสิทธิ์ สองชั้น
 • เพลงนางครวญ สองชั้น
 • เพลงบังใบ สองชั้น
 • เพลงบูเซ็นซ็อค ทางเก่า
 • เพลงบูเซ็นซ็อค ทางใหม่
 • เพลงฝั่งโขง
 • เพลงพยายาม
 • เพลงแป๊ะ สามชั้น
 • เพลงสิบสองจุไท
 • เพลงมหาฤกษ์
 • เพลงหนูมาลี
 • เพลงมอญดูดาว สองชั้น
 • เพลงโยสลัม
 • เพลงมอญท่าอิฐ
 • เพลงเรือนมยุรา
 • เพลงลาวกระแตเล็ก สองชั้น
 • เพลงลาวครวญ สองชั้น
 • เพลงพม่าเขว
 • เพลงลาวล่องน่าน สองชั้น
 • เพลงลาวจ้อย
 • เพลงขึ้นพลับพลา สองชั้น
 • เพลงลาวเจริญศรี สองชั้น
 • เพลงลาวเล่นน้ำ สองชั้น
 • เพลงลาวสมเด็จ สองชั้น
 • เพลงลาวสวยรวย สองชั้น
 • เพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น
 • เพลงลีลากระทุ่ม สองชั้น
 • เพลงสร้อยลำปาง สองชั้น
 • เพลงสร้อยสนตัด สองชั้น
 • เพลงฟ้อนเงี้ยว
 • เพลงสะสม
 • เพลงจีนไจŽยอ
 • เพลงสามัคคีชุมนุม
 • เพลงเดือนเพ็ญ
 • เพลงสาลิกาแก้ว
 • เพลงยวนเคล้า
 • เพลงลานนา 1
 • เพลงแสนคำนึง สองชั้น
 • เพลงโหมโรงปฐมดุสิต สามชั้น
 • เพลงอาหนู สองชั้น
 • เพลงน่านเจ้า
 • เพลงลอยกระทง

เนื้อหาภายในวีดีโอซีดี

วีซีดีประกอบสื่อการเรียน ซออู้ ชุดนี้ ดำเนินการสอนโดยแนะนำตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของซออู้ วิธีการเล่น และการอ่านโน้ต พร้อมทั้งแบบฝึกหัด ซึ่งจะทำให้คุณรู้จักโน้ตเพลงเบื้องต้นที่ช่วยเพิ่มทักษะให้เกิดความชำนาญ และสามารถเล่นได้อย่างถูกต้องตามจังหวะเพลงอีกด้วย หากบทเพลงใดที่ต้องการฝึกซ้ำ ก็สามารถเปิดย้อนกลับไปทบทวนได้ตลอดเวลา และจากการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่นี้ (หนังสือพร้อมวีดีโอซีดี) จะทำให้คุณเกิดความแม่นยำในเรื่องโน้ต และจังหวะ ที่สำคัญคือไม่ต้องออกไปเรียนนอกบ้านเพราะสามารถเรียนได้ด้วยตนเองทุกเวลา

จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
จำนวนแผ่น CD 3
เนื้อใน ขาวดำ
จำนวนหน้า 80 หน้า
ขนาดรูปเล่ม 192 x 273 x 14 มิลลิเมตร
รูปแบบปก ปกอ่อน
น้ำหนัก 405.0000
ผู้เขียน ศิรานนท์ จิโรชจารุวัฒน์
จุดเด่นของเล่มนี้ VCD 3 แผ่น

สื่อการสอน ซออู้ ชุดนี้ เป็นแนวทางในการฝึกบรรเลงซออู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจ และผู้ที่ต้องการช่วยอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งของไทย นอกจากให้ความบันเทิงแล้วยังช่วยให้มีสมาธิเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย สื่อการสอนชุดนี้ จึงเปรียบได้กับประตูบานแรกที่พร้อมจะเปิดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งเสียงดนตรีไทย หวังว่าทุกท่านจะพบกับ ความสนุกสนานในการฝึก และได้รับประโยชน์จากสื่อการสอนชุดนี

เนื้อหาภายในหนังสือ

 • ประวัติซออู้
 • ส่วนประกอบของซออู้
 • การเลือกซื้อ
 • ท่านั่งและการจับซอ
 • การตั้งสาย
 • การสีสายเปล่า
 • การอ่านโน้ตไทย
 • แบบฝึกหัด
 • บรรเลงเพลง
 • เพลงกล่อมนารี สองชั้น
 • เพลงกุหลาบเวียงพิงค์
 • เพลงครวญ
 • เพลงขอมสุวรรณ
 • เพลงเขมรปากท่อ สองชั้น
 • เพลงแขกกุลิต สองชั้น
 • เพลงค้างคาวกินกล้วย
 • เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว
 • เพลงแขกบรเทศ สองชั้น
 • เพลงแขกสาหร่าย
 • เพลงคลื่นกระทบฝั่ง สองชั้น
 • เพลงจีนขิมเล็ก สองชั้น
 • เพลงเวสสุกรรม สองชั้น
 • เพลงจีนฮ่อแห่
 • เพลงต้นบรเทศ ชั้นเดียว
 • เพลงต้นบรเทศ สองชั้น
 • เพลงเต้ยโขง
 • เพลงมะลิซ้อน
 • เพลงแต่ปางก่อน
 • เพลงทยอยญวน สองชั้น
 • เพลงทองย่อน สองชั้น
 • เพลงสุดสงวน สองชั้น
 • เพลงเทวาประสิทธิ์ สองชั้น
 • เพลงนางครวญ สองชั้น
 • เพลงบังใบ สองชั้น
 • เพลงบูเซ็นซ็อค ทางเก่า
 • เพลงบูเซ็นซ็อค ทางใหม่
 • เพลงฝั่งโขง
 • เพลงพยายาม
 • เพลงแป๊ะ สามชั้น
 • เพลงสิบสองจุไท
 • เพลงมหาฤกษ์
 • เพลงหนูมาลี
 • เพลงมอญดูดาว สองชั้น
 • เพลงโยสลัม
 • เพลงมอญท่าอิฐ
 • เพลงเรือนมยุรา
 • เพลงลาวกระแตเล็ก สองชั้น
 • เพลงลาวครวญ สองชั้น
 • เพลงพม่าเขว
 • เพลงลาวล่องน่าน สองชั้น
 • เพลงลาวจ้อย
 • เพลงขึ้นพลับพลา สองชั้น
 • เพลงลาวเจริญศรี สองชั้น
 • เพลงลาวเล่นน้ำ สองชั้น
 • เพลงลาวสมเด็จ สองชั้น
 • เพลงลาวสวยรวย สองชั้น
 • เพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น
 • เพลงลีลากระทุ่ม สองชั้น
 • เพลงสร้อยลำปาง สองชั้น
 • เพลงสร้อยสนตัด สองชั้น
 • เพลงฟ้อนเงี้ยว
 • เพลงสะสม
 • เพลงจีนไจŽยอ
 • เพลงสามัคคีชุมนุม
 • เพลงเดือนเพ็ญ
 • เพลงสาลิกาแก้ว
 • เพลงยวนเคล้า
 • เพลงลานนา 1
 • เพลงแสนคำนึง สองชั้น
 • เพลงโหมโรงปฐมดุสิต สามชั้น
 • เพลงอาหนู สองชั้น
 • เพลงน่านเจ้า
 • เพลงลอยกระทง

เนื้อหาภายในวีดีโอซีดี

วีซีดีประกอบสื่อการเรียน ซออู้ ชุดนี้ ดำเนินการสอนโดยแนะนำตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของซออู้ วิธีการเล่น และการอ่านโน้ต พร้อมทั้งแบบฝึกหัด ซึ่งจะทำให้คุณรู้จักโน้ตเพลงเบื้องต้นที่ช่วยเพิ่มทักษะให้เกิดความชำนาญ และสามารถเล่นได้อย่างถูกต้องตามจังหวะเพลงอีกด้วย หากบทเพลงใดที่ต้องการฝึกซ้ำ ก็สามารถเปิดย้อนกลับไปทบทวนได้ตลอดเวลา และจากการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่นี้ (หนังสือพร้อมวีดีโอซีดี) จะทำให้คุณเกิดความแม่นยำในเรื่องโน้ต และจังหวะ ที่สำคัญคือไม่ต้องออกไปเรียนนอกบ้านเพราะสามารถเรียนได้ด้วยตนเองทุกเวลา

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ซออู้

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 2 3 4 5
คุณภาพสินค้า
ราคาเหมาะสม
เนื้อหาครบถ้วน
การจัดส่ง
บริการจากร้านค้า

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
ดูตะกร้าสินค้า

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว