<font Color=เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา แม้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนรู้ได้ ครบทุกทักษะในเล่มเดียว อัดเแน่นทุกบทเรียน! •คำศัพท์สำคัญประจำบท สำหรับท่องจำทำให้การอ่านคล่องแคล่ว •สรุปไวยากรณ์สำคัญที่ใช้ในบทสนทนา ทำให้เข้าใจโครงสร้างประโยคเพื่อใช้ในการพูด •มีแบบทดสอบการฟังเพื่อพัฒนาทักษะฟัง-พูด •รู้ลำดับการเขียนตัวอักษรจีนที่ถูกต้อง มีแผนการเรียนและแบบทดสอบก่อนขึ้นบทเรียนใหม่ทุกบท เพื่อให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบผลสำเร็จเหมือนเรียนในโรงเรียนสอนภาษา
รูปแบบ : ปกอ่อน
เนื้อใน : พิมพ์ 2 สี
DVD : 1 แผ่น

จำนวนหน้า : 272 หน้า
น้ำหนัก : 577 กรัม
กว้าง x ยาว : 185 X 260 มิลลิเมตร
ผู้แต่ง : พรรณาภา สิริมงคลสกุล ()" width="30" height="40" border="0" />
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-เรียนจีนกลางฉบับสมบูรณ์ เล่ม 2
คลิกเพื่อสั่งซื้อสั่งซื้อ | พิเศษ 169.-
<center><font color=

เขียนแล้วลบเขียนใหม่ได้
กระดาษแข็ง ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย

สำหรับเด็กวัย 0-5 ปี

ชนิดปก : บอร์ดบุ๊ค เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม จำนวน : 24 หน้า น้ำหนัก : 250 กรัม ขนาดรูปเล่ม : 118 x 145 มิลลิเมตร ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ()" width="30" height="40" border="0" />

การ์ดยานพาหนะ (เขียนได้ลบได้-Talking Pen)
คลิกเพื่อสั่งซื้อสั่งซื้อ | พิเศษ 72.-
<span class=ชุด สร้างลูกฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข ก่อนวัยเรียน พิเศษสุด! แบบประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในเล่ม เริ่มต้นเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานพร้อมเสริมสร้างทักษะทางภาษาที่มั่นคงแข็งแรงให้ลูกรัก • ฝึกอ่านและท่องจำ A-Z • ฝึกคัดตามรอยเส้นประ • กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถแบบบูรณาการ กระดาษหนา ไม่บาดมือ ลบรอยดินสอออกง่าย เขียนซ้ำใหม่ได้ หนังสือ : 1 เล่ม ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม วีซีดี VCD : - แผ่น ดีวีดี DVD : - แผ่น MP3 : - แผ่น จำนวน : 96 หน้า ขนาดรูปเล่ม : 218 X 223 มิลลิเมตร น้ำหนัก : 271 กรัม ผู้แต่ง : ชนาภัทร พรายมี (หนังสือ 1 เล่ม)" width="30" height="40" border="0" /> ABC ของหนู
คลิกเพื่อสั่งซื้อสั่งซื้อ | พิเศษ 50.-
แบบฝึกหัดแสนสนุกทำวันละหน้าก็เก่งคณิตศาสตร์ได้ 
<b><font color=เรียนคิดเลข 1-20 ทั้งเลขอารบิกและเลขไทย นับจำนวน บวกลบตัวเลข เปรียบเทียบจำนวน เรียงลำดับตัวเลข หนังสือสำหรับฝึกฝนเด็กๆ ให้คัด เขียน อ่านตัวเลขได้อย่างแม่นยำ พร้อมสนุกสนานกับแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เสริมสร้างความสามารถทางสติปัญญา (IQ) ภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส ถูกใจหนูๆ ระดับอนุบาล 1- อนุบาล 3 รูปแบบ : ปกอ่อน เนื้อในพิมพ์ : 4 สี จำนวนหน้า : 96 หน้า น้ำหนัก : 170 กรัม กว้าง x ยาว : 170 x 240 มิลลิเมตร ผู้แต่ง : ชนาภัทร พรายมี,ชุติมา สาตร์ร้าย (หนังสือ 1 เล่ม)" width="30" height="40" border="0" /> หนูคนเก่งเรียนคณิตศาสตร์
คลิกเพื่อสั่งซื้อสั่งซื้อ | พิเศษ 50.-
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เตรียมพร้อมก่อนสอบวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป. 2 ให้ลูกรัก สรุปเนื้อหาที่เรียนทั้งหมด กิจกรรมทบทวน และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย

รูปแบบ : ปกอ่อน
เนื้อใน : พิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า : 128 หน้า
น้ำหนัก : 299 กรัม
กว้าง x ยาว : 210 x 292 มิลลิเมตร
ผู้แต่ง : ชนาภัทร พรายมี (หนังสือ 1 เล่ม) ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.2
คลิกเพื่อสั่งซื้อสั่งซื้อ | พิเศษ 59.-
<font color=ฝึกทำวันละหน้าก็สอบเข้าสาธิตได้ เตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามสอบจริงของนักเรียนระดับอนุบาลที่ต้องการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ป. 1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนในเครือคาทอลิก 4 สีสดใส ถูกใจเด็กๆ หนังสือ : 1 เล่ม ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม วีซีดี : - แผ่น จำนวน : 200 หน้า ขนาดรูปเล่ม : 210 X 292 มิลลิเมตร น้ำหนัก : 570 กรัม ผู้เขียน : มิ่งขวัญ ลิรุจประภากร (หนังสือ 1 เล่ม)" width="30" height="40" border="0" /> ติวคณิตศาสตร์ให้ลูกสอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตและโรง...
คลิกเพื่อสั่งซื้อสั่งซื้อ | พิเศษ 128.-
พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก
<font size=ระดับวัยอนุบาล
• อ่านและเขียนคำศัพท์ ใช้บ่อย 100 คำอย่างคล่องแคล่ว • ใช้สายตาแยกแยะความแตกต่าง • ทักษะการอ่านและการเขียนเบื้องต้น
รูปแบบ : ปกอ่อน พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า : 56 หน้า
น้ำหนัก : 113 กรัม
กว้าง x ยาว : 170 x 240 มิลลิเมตร
ผู้แต่ง : Creative Teaching Press
ผู้แปล : ศิริเพ็ญ เชาว์สมบัติ (หนังสือ 1 เล่ม)" width="30" height="40" border="0" />
คำศัพท์ใช้บ่อย SIGHT WORDS
คลิกเพื่อสั่งซื้อสั่งซื้อ | พิเศษ 30.-
เตรียมความพร้อมให้หนูน้อยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน <br>
เสริมสร้างความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และความรู้รอบตัว <br>
เสริมจินตนาการไปกับการระบายสีพร้อมฝึกบังคับกล้ามเนื้อมือ <br>
เหมาะสำหรับเด็ก่อนวัยเรียน - ระดับประถมศึกษา


รูปแบบ : ปกอ่อน พิมพ์ 4 สี<br>
จำนวนหน้า : 56 หน้า<br>
น้ำหนัก : 125 กรัม<br>
กว้าง x ยาว : 210 x 292 มิลลิเมตร<br>
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส<br> (หนังสือ 1 เล่ม) หนูน้อยเริ่มเรียนรู้อาเซียน
คลิกเพื่อสั่งซื้อสั่งซื้อ | พิเศษ 59.-
<font color=

พัฒนาสมองซีกขวาและซ้าย

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

แบบทดสอบเข้า ป.1 สาธิตและคาทอลิก นวัตกรรมแบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหา ส่งเสริมประสบการณ์รอบด้าน แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาและกระบวนการวิเคราะห์ แนวคิดใหม่ การเฉลยพลิกแพลงแตกประเด็น ฝึกให้คิดเป็นแก้ปัญหาเองได้ หนังสือ : 1 เล่ม ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม วีซีดี : - แผ่น จำนวน : 192 หน้า ขนาดรูปเล่ม : 210 X 292 มิลลิเมตร น้ำหนัก : 515 กรัม ผู้เขียน : นที หอมจันทร์ (หนังสือ 1 เล่ม)" width="30" height="40" border="0" />
Brain Test ข้อสอบเข้า ป.1 by ครูนที
คลิกเพื่อสั่งซื้อสั่งซื้อ | พิเศษ 166.-
ไอเก็ตอิงลิช นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

หนังสือ : 1 เล่ม
เนื้อใน : 4 สี
ซีดี MP3 : - แผ่น
จำนวน : 96 หน้า
น้ำหนัก : 157 กรัม
ขนาดรูปเล่ม : 170 x 240 มิลลิเมตร


<span class=ฟรี! ค่าจัดส่ง (หนังสือ 1 เล่ม)" width="30" height="40" border="0" /> นิตยสาร I Get English เล่ม 79
คลิกเพื่อสั่งซื้อสั่งซื้อ | พิเศษ 50.-
<font color=

อธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย
คำศัพท์สำคัญที่ควรรู้มากกว่า 200 คำ

เสริมความรู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา หนังสือ : 1 เล่ม ชนิดปก : ปกแข็ง เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม จำนวน : 36 หน้า น้ำหนัก : 375 กรัม ขนาดรูปเล่ม : 240 x 310 มิลลิเมตร ลิขสิทธิ์ : Orpheus Books Limited Ltd. ผู้แปล : วิกันดา พินทุวชิราภรณ์

พิมพ์ด้วยหมึก Soy Ink ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (หนังสือ 1 เล่ม)" width="30" height="40" border="0" />
สารานุกรมประกอบภาพ ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิต
คลิกเพื่อสั่งซื้อสั่งซื้อ | พิเศษ 106.-
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกการเกากีต้าร์สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน<br>
<font color=#EA921F><span class=ทฤษฏีเบื้องต้นที่นักกีต้าร์มือใหม่ต้องรู้
เล่นคอร์ดเบื้องต้น
การอ่านแท็บ (Tablature)
การเล่น Picking
ฝึกนิ้วแบบ Symmetrical ตารางคอร์ดสำหรับกีต้าร์
แบบฝึกหัดการเกากีต้าร์ พิเศษ 100 NOTE & TAB เพลงฮิตติดชาร์ตจากค่าย GMM หนังสือ : 1 เล่ม รูปแบบ : 1 สี รูปแบบปก : ปกอ่อน DVD : 2 แผ่น จำนวน : 488 หน้า น้ำหนัก : 994 กรัม ขนาดรูปเล่ม : 185 x 260 นิ้ว ผู้แต่ง : ชลกฤษ รัตนนิธิพร (หนังสือ 1 เล่ม + DVD 2 แผ่น)" width="30" height="40" border="0" />
หัดเล่นกีต้าร์โปร่ง PICKING
คลิกเพื่อสั่งซื้อสั่งซื้อ | พิเศษ 169.-
<font color=

อธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย
คำศัพท์สำคัญที่ควรรู้มากกว่า 200 คำ

เสริมความรู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา หนังสือ : 1 เล่ม ชนิดปก : ปกแข็ง เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม จำนวน : 32 หน้า น้ำหนัก : 372 กรัม ขนาดรูปเล่ม : 234 x 300 มิลลิเมตร ลิขสิทธิ์ : Orpheus Books Limited Ltd. ผู้แปล : กัญจน์ณิชา คำผัน

พิมพ์ด้วยหมึก Soy Ink ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (หนังสือ 1 เล่ม)" width="30" height="40" border="0" />
สารานุกรมประกอบภาพ ปีศาจตัวจิ๋ว
คลิกเพื่อสั่งซื้อสั่งซื้อ | พิเศษ 106.-
<h2><font color=แถมฟรี สติเกอร์มากกว่า 100 ชิ้น ในเล่ม

สำหรับเด็ก 2 ปี ขึ้นไป

รูปแบบ : พิมพ์ 4 สี จำนวนหน้า : 48 หน้า Sticker : 100 ชิ้น น้ำหนัก : 265 กรัม กว้าง x ยาว : 210 x 275 มิลลิเมตร ลิขสิทธิ์ : The Salariya

พิมพ์ด้วยหมึก Soy Ink ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (หนังสือ 1 เล่ม)" width="30" height="40" border="0" />
โลกไดโนเสาร์ โมเดลกระดาษและเกมสุดสนุก
คลิกเพื่อสั่งซื้อสั่งซื้อ | พิเศษ 76.-
มาเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถของน้องๆ ในด้านต่างๆด้วย MIS Flash Card กันเถอะ!

รูปแบบ : ปกแข็ง พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า : 30 หน้า
น้ำหนัก : 112 กรัม
กว้าง x ยาว : -
ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส

<img src=สามารถใช้กับปากกาเอ็มไอเอส ทอล์กกิงเพน ได้ รายละเอียดเพิ่มเติม (การ์ดจำนวน 30 แผ่น)" width="30" height="40" border="0" /> การ์ดหนูน้อยเก่งศัพท์อังกฤษ ชุด อาชีพในฝัน (สันห่ว...
คลิกเพื่อสั่งซื้อสั่งซื้อ | พิเศษ 50.-
<font color=#6aa842 size=2>สนุกไปกับการเรียนรู้ตัวเขียน A - Z ภาษาอังกฤษ ทั้งตัวเขียนใหญ่และตัวเขียนเล็ก</font> 

<br>
หนังสือ : 1 เล่ม<br>
เนื้อใน : 4 สี<br>
ชนิดปก : ปกอ่อน<br>
MP3 : - แผ่น<br>
จำนวน : 84 หน้า<br>
ขนาดรูปเล่ม : 215 x 240 มิลลิเมตร<br>
น้ำหนัก : 198 กรัม<br>
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส (หนังสือ 1 เล่ม) อ่าน เขียน เรียน A B C ฉบับตัวเขียน (ปรับปรุงใหม่)
คลิกเพื่อสั่งซื้อสั่งซื้อ | พิเศษ 51.-
<br><font size=2 color=หนังสือส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
พัฒนาสมาธิและเสริมสร้างสุนทรียภาพให้งอกงามในจิตใจ
ชวนพ่อแม่และคุณครูมาเปิดโลกแห่งศิลปะให้กับเด็กๆ พร้อมร่วมสร้างสรรค์ภาพวาดแสนสวยด้วยนิ้วมือน้อยๆ ของเด็ก เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆ ในหนังสือก็สามารถเนรมิตโลกแห่งจินตนาการลงบนกระดาษได้แล้ว
หนังสือ : 1 เล่ม ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม วีซีดี : - แผ่น จำนวน : 96 หน้า ขนาดรูปเล่ม : 218 X 223 มิลลิเมตร น้ำหนัก : 265 กรัม เรื่องและภาพ : Rosa M. Curto ผู้แปล : นันทิมา อังคทะวานิช (หนังสือ 1 เล่ม)" width="30" height="40" border="0" />
วาดภาพด้วยนิ้วมือ Finger Painting
คลิกเพื่อสั่งซื้อสั่งซื้อ | พิเศษ 84.-
<font size=พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก
ระดับชั้น ป.1
• เสียงพยัญชนะ • สระเสียงสั้น เสียงยาว • y ที่เป็นเสียงสระ • ตัวอักษรควบกล้ำที่มี l, r, s • ตัวอักษรคู่ที่ออกเสียงเดี่ยว ch, sh, th • เสียงสระควบ ou, ow, oi, oy • เสียง oo • สระที่ตามด้วยตัวอักษร r รูปแบบ : ปกอ่อน พิมพ์ 4 สี จำนวนหน้า : 56 หน้า น้ำหนัก : 105 กรัม กว้าง x ยาว : 170 x 240 มิลลิเมตร ผู้แต่ง : Creative Teaching Press ผู้แปล : ศิริเพ็ญ เชาว์สมบัติ (หนังสือ 1 เล่ม)" width="30" height="40" border="0" />
อ่านสนุกฝึกออกเสียง PHONICS FUN
คลิกเพื่อสั่งซื้อสั่งซื้อ | พิเศษ 30.-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10